«آزادي انجمن» كالاي لوكس يا پيش‌شرط اشتغال مولد؟‌

در شرايطي كه بحران‌‌هاي مالي بنگاه‌هاي توليدي مستقل بخش خصوصي را فوج‌فوج در كام خود فرو‌مي‌كشند و تازه‌بيكارشدگان را موج‌موج به اردوي ارتش ذخيره‌ي بيكاري اعزام مي‌كنند، آيا سخن‌ گفتن از «آزادي انجمن»، اساساً، محلي از اعراب دارد يا خير؟ و مشتريان اين كالا در بازار توهم دنبال جنس لوكس‌اند؟ يا، برعكس، بدون ساختن انجمن‌هاي …

«آزادي انجمن» كالاي لوكس يا پيش‌شرط اشتغال مولد؟‌ ادامه مطلب »