گزارش یکصد و هشتیمن کنفرانس بین‌المللی کار؛ قسمت سوم:‌ مهم‌ترین کارکردهای ای. ال. او

اولین استاندارد بین المللی کار

بطن فعالیت کاري سازمان بین المللی کار، تدوین و تصویب استانداردهاي بین المللی کار براي دستیابی به صلح پایدار از طریق عدالت اجتماعی است. در حقیقت هدف این است که براي مردان و زنان فرصت هایی فراهم آورده شود تا به کاري شایسته، در شرایط آزادي، برابري، امنیت شغلی و منزلت شانزده ILO انسانی دست یابند. در اولین دو سال تاسیس مقاوله نامه با بار حقوقی و تعهد اجرایی و هجده توصیه نامه بدون تعهد اجرایی تصویب گردید.

صد سالگی سازمان بین المللی کار تحت عنوان « سده سازمان »

سال 2019 میلادي یک رویداد جهانی از 100 سال اول فعالیت آن سازمان با نگاهی به صد سال آتی آن سازمان است. در حقیقت روز سه شنبه 11 دي ماه برابر با اول ژانویه 2019 میلادي آغاز دومین سده سازمان بین المللی کار بود. همزمان با آغاز سال 2019 میلادي، آن سازمان نیز در تکاپوي بزرگداشت یکصدمین سالگرد تاسیسش، به عنوان یکی از شاخصترین آژانسهاي زیر مجموعه سازمان ملل و با قدمتی بیش از قدمت نهاد جامعه ملل برآمد.

به این ترتیب آن سازمان رسماً وارد یکصدسالگی و به اصطلاح «سده» خود گردید و 22 ژانویه 2019 آغاز رسمی جشن هاي سده سازمان بین المللی کار بود که نقطه عطفی در مسایل مهم جهانی به شمار می رود.

لذا سال 2019 با رویدادهاي بزرگداشت، یادبود و بحثهایی در سطح عالی همراه بود. این بحثها براي گروه کارفرمایان نیز فرصتی جهت اعلام دوباره حمایت خود از سازمان بین المللی کار در ساختار منحصر به فرد سه جانبه گرایانه اش و همچنین برجسته کردن امیدها و انتظاراتش از آن سازمان در طول دومین قرن فعالیتهایش بود. رویدادهاي مهم برنامه ریزي شده و به اجرا در آمده این مناسبت به شرح ذیل بود:
- • یادبود یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان بین المللی کار در مجمع عمومی سازمان ملل درتاریخ 10 آوریل 2019 برگزار شد.
- • قطعنامه مربوط به سازمان ملل در بند 6 از سازمان بین المللی کارفرمایی براي شرکت درمراسم بزرگداشت دعوت به عمل آورد. • رویدادجهانی 24 ساعته ILO در روز 11 آوریل 2019 برگزارشد.
- • یکصدوهشتمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار که درخصوص آینده کار و آینده سازمان در کمیته کل و کمیته سده در تاریخ ۱۰ تا ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ به بحث گذاشته شد.

لازم به ذکر است تمام رویدادها در طول سال با پوشش هاي ملی و منطقهاي همراه بود. رویداد اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در روز 10 آوریل در نیویورك برپا شد. همچنان که قبلاً نیز ذکر شد، در این مراسم از سازمان بین المللی نیز دعوت به عمل (IOE) کارفرمایان آمده بود و پرزیدنت این سازمان آقاي از صاحب منصبان بزرگ ) Erol Kiresepi صنعت ترکیه) و همچنین دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان آقاي با سوابق ) Roberto Suarez Santos از اسپانیا ) در IOE حرفه اي طولانی در این مجمع عمومی حضور یافتند.

اجلاس‌هاي کنفرانس بین المللی کار

(International Laboure Conference) کنفرانس بین المللی کار عالیترین ارگان تصمیمگیري در این سازمان است که اجلاس هاي سالانه آن همه ساله در ژنو سوئیس برگزار میشود و در چارچوب این کنفرانس کلیه کشورهاي عضو موظف و متعهدند یک هیأت سه جانبه متشکل از نمایندگان ILO طبق اساسنامۀ دولت ها، کارفرمایان و کارگران را به اجلاس هاي سالانه این کنفرانس اعزام دارند.

وظایف اصلی کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:
- تصویب استانداردهاي بین المللی کار 
- بحث عمومی در خصوص موضوعاتی که در چارچوب وظائف و مسئولیت‌هاي سازمان است.
- تصویب بودجه سازمان بین المللی کار براي هر دو سال 
- انتخاب هیأت مدیره سازمان هر سه سال یکبار (جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی یکی از اعضای هیأت مدیره سازمان می‌باش).

این کنفرانس متشکل از هیأت هاي سه جانبه مذکور از کشورهاي عضو و تعدادي ناظر است. بند اول از ماده 3 مقرر میدارد که هر هیأتی باید متشکل از ILO اساسنامه ي چهار نماینده شامل دو نماینده دولتی، یک نمایندة کارفرمایی و یک نمایندة کارگري باشد. همچنین بند 2 همان ماده تصریح میکند که هر نماینده میتواند با دو مشاور فنی براي هر یک از بندهاي دستورکار کنفرانس، همراهی شود. هر چند که مطابق رسم معمول این نماینده در نشست هاي مجمع عمومی کنفرانس شرکت می کند و در کمیته ها نمایندگان یا مشاوران فنی وي شرکت می کنند که هر یک می توانند نماینده اصلی با حق رأي یا نمایندة علی البدل باشد. بطور کلی چگونگی روند کار کنفرانس بین المللی کار براساس آئین نامۀ کنفرانس سازماندهی و هدایت می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا