گزارش یکصد و هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار؛ قسمت اول: آشنایی با کشور سوئیس

آشنایی با کشور سوئیس

سوئیس میزبان برگزاري بسیاري از اجلاس ها، کنفرانس ها و نشست هاي سیاسی اقتصادي اجتماعی دنیا می باشد.

در ماه ژوئن هر سال مطابق با خرداد ماه یکی از اجلاسیه هاي (ILO) کنفرانس بین المللی کارتوسط سازمان بین المللی کار در شهر ژنو کشورسوئیس برگزار می شود. زبان مادري 64 درصد از جمعیت سوئیس آلمانی و پس از آن زبان 19 درصد جمعیت سوئیس فرانسوي و زبان 8 درصد نیز ایتالیایی می باشد. حدود 22 درصد جمعیت سوئیس را نیز مهاجران خارجی تشکیل می دهند که غالباً براي یافتن شغل راهی این کشور می شوند. اکثریت مردم سوئیس هم مسیحی هستند.

ساختار سیاسی سوئیس جمهوري فدرال است. و سیستم سیاسی این کشور دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم بر مبناي می باشد. در « جدایی از قدرت ها » و « حق مالکیت مردم » انتخابات فدرال، همه شهروندان بالاي 18 سال واجد شرایط رأي دادن می باشند. مردم سوئیس با فرهنگ سیاسی پیشرفته و بسیار غنی، و به پشتوانه قانون اساسی (مصوب سال 1874 میلادي واصلاح شده درسال 1999 میلادي) و تجربیات گرانبار و ارزشمند تاریخی این کشور، در فرآیندهاي قانون گذاري و اجرایی این کشور به شیوه اي بدیع و فعال مشارکت دارند.

جالب آنکه اساس تصمیم درخصوص تصویب و یا عدم تصویب تمامی قوانین در کشور سوئیس “همه پرسی” است. سوئیس داراي سابقه اي طولانی به جهت بی طرفی و عدم مداخله در امور کشورها و مناسبات جهانی است. این کشور از سال 1815 تاکنون وارد هیچ گونه موضع گیري سیاسی و جنگی نشده و به همین دلیل نیز مقر بسیاري از ارگان ها و سازمان هاي بین المللی است. نظام اقتصادي سوئیس یکی از با ثبات ترین نظام هاي اقتصادي جهان است.

سیاست هاي امنیت مالی دراز مدت و رموز بانکداري، سوئیس را تبدیل به مأمنی امن براي سرمایه داران و سرمایه گذاران بزرگ کرده است. در قرن بیستم، سوئیس به خاطر ذخائرمالی قابل توجه اش،یکی از ثروتمندترین کشورهاي اروپایی شناخته شده است. سیستم تجاري جامع و قوانین و نظام اصولی و پیشرفته بانکی، از سوئیس مکانی ساخته که همگان آن را امنترین نقطه دنیا براي سرمایهگذاري میدانند. فرانک سوئیس واحد پول این کشور یکی از با ثباتترین و مطمئنترین پول هاي رایج جهانی است. این کشور به دلیل استانداردهاي بالاي بانکداري و خدمات مالی شهرت بسیار یافته است. صنایع مربوط به ماشینآلات، فلزات و تولیدات الکترونیکی و شیمیایی به دلیل کیفیت و دقت، بسیار معروف است. بانکداري در سوئیس یکی از بخش هاي مهم اقتصادي این کشور محسوب میشود و پس از آن نیز شرکت هاي بیمهاي سهم به سزایی در اقتصاد آن کشور دارند. سیستم بانکداري، ساعتسازي، شکلات، پنیر و البته کوهستان هاي سوئیس از شهرت جهانی برخوردار میباشند.

ارتش سوئیس متشکل از دو نیروي زمینی و هوایی است و از آنجایی که این کشور به دریا راه ندارد فاقد نیروي دریایی است ولی در کرانه دریاچه هاي مرزياش، داراي گارد ساحلی است.

شهرهاي عمدة کشور سوئیس، زوریخ، ژنو و برن میباشد. در حال حاضر شهر ژنو مقر دفتر اروپایی سازمان ملل به شمار میآید. شهر ژنو بعد از زوریخ دومین شهر بزرگ کشور سوئیس است و بینالمللیترین شهر اروپا نیز می باشد.

بیش از 40 درصد ساکنان زوریخ را اتباع سایر کشورهاي جهان تشکیل میدهند. این شهر تاریخچهاي بیش از 4 هزار سال دارد و هنوز بسیاري از نشانه هاي تمدن باستانی و دیرینه در خود شهر و در موزه ها و کلیساهاي آن محفوظ باقی مانده است. ژنو به واسطۀ وجود دریاچۀ لمان و رشته کوه هاي اطراف آن داراي آب و هوایی مطلوب و مطبوع میباشد.

هم چنان که ذکر شد شهر ژنو میزبان و محل برگزاري بسیاري از نشست ها و اجلاس هاي بین المللی، و از جمله اجلاس هاي کنفرانس بینالمللی کار میباشد. ژنو همچنین “کاخ ملل” را در خود جاي داده است. این کاخ محل برپایی بسیاري از گردهمایی هاي بینالمللی است. مجددآ قابل یادآوري است که بعد از جنگ جهانی ،(The League of Nations) ” “اتحاد ملل اول به منظور برقراري و گسترش همکاري میان ملل و تضمین صلح و امنیت براي آن ها ایجاد شد. ایجاد این اتحاد به نشان یک تغییر بنیادي در روابط بینالملل با محوریت و تمرکز بر حل مسالمت آمیز و صلح آمیز جدال ها و منازعات، و همچنین نهادینه سازي همکاري میان ملل صورت گرفته است.

شهر ژنو نیز با به رسمیت شناختن سنت ویژة این مکان در مذاکرات و دیپلماسی بینالمللی، به عنوان مقر این اتحاد انتخاب شد. البته دبیرخانۀ “اتحاد ملل” ابتدا در کاخ ویلسون بود که مقرر شد با اهداء زمینی از سوي شهر ژنو مقرّ دائمی “کاخ ملل” ساخته شود. طراحی و استقرار کاخ ملل در شهر ژنو منعکس کنندة امیال و امیدهاي والا براي یک “نظم پایدار و نوین جهانی” که اتحاد ملل در برداشت میباشد. نکته حایز اهمیت اینکه سوئیس هزینۀ سیاسی ندارد و کل درآمد آن صرف و خرج خود کشور میگردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا