همكاران گرامي اعضاء محترم،

منتخابان شما در هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) در فاصله‌ي مجمع قبلي تا مجمع امروز (دوشنبه 25 شهريور ماه 1392) و در چارچوب اختياراتي كه مجمع محترم در اختيارش قرار داده است كوشيده است تا به عنوان صداي متحد تشكل‌هاي كارفرمايي از حقوق و منافع كارفرمايان در عرصه‌ها و محافل داخلي و خارجي دفاع كند. آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود گزارش مختصري است از عمده‌ترين و مهم‌ترين فعاليت‌هاي هيأت مديره در جهت دفاع از منافع كارفرمايان كه چيزي نيست جز تلاش براي رشد و ارتقاء فضاي كسب و كار و توسعه‌ي اقتصادي و ايجاد شغل و بهبود رفاه ملي. با اين اميد كه اين فعاليت‌ها رضايت خاطر اعضاء محترم را فراهم آورد و مورد تأييد قرار بگيرد.

1. اصلاح اساسنامه

به خاطر داريد كه مجمع قبلي با تصويب اصلاحات پيشنهادي، كه از سوي مسؤلان وقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در جهت انطباق اساسنامه كعاصكا با مصوبه هيأت محترم وزيران توصيه شده بود، مخالفت كرد و با توجه به مغايرت‌هاي جدي اساسنامه كعاصكا با مصوبه هيأت محترم وزيران، كعاصكا در طول حيات كوتاه خود بار ديگر با يك بن‌بست بسيار جدي مواجه شد كه مي‌توانست به بحران‌هاي جديدي در اين عرصه منجر شود. خوشبختانه تلاش‌هاي نمايندگان شما در هيأت مديره با تدبير و حسن استقبال مسؤلان مربوطه در وزارت تعاون، كار و تعاون اجتماعي مواجه شد و نتايج تلاش‌ها به ارايه اصلاحاتي در اساسنامه منجر شده است كه در صورت تصويب در مجمع فوق‌العاده امروز، مي‌توان گفت كه كعاصكا اين بحران را نيز مدبرانه پشت سرخواهد گذاشت.

همانطور كه مي‌دانيد طبق مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي متعدد كه دولت جمهوري اسلامي ملزم به رعايت آن‌هاست، دولت‌ها حق مداخله در امور داخلي تشكل‌ها و سازمان‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري را ندارند. در عين حال، اين تشكل‌ها به عنوان شخصيت‌هاي حقوقي، چه به ثبت برسند يا نرسند، ملزم هستند در چارچوب آئين‌نامه‌هاي خود عمل كنند. اما آن دسته از شخصيت‌هاي حقوقي كه مايلند دست به فعاليت‌هايي بزنند كه طبق قوانين ملي بايد به ثبت هم برسند، ناگزيراند شرايط پيش‌بيني شده در قوانين ملي را بپذيرند و از همين جاست كه برخي از مشكلات رخ مي‌نمايند.

مطالعه تجربه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته در اين زمينه نشان مي‌دهد كه دولت‌ها براي ثبت شخصيت‌هاي حقوقي فقط آن دسته از اطلاعاتي را مطالبه مي‌كنند كه براي شناسايي و ثبت و پيگيري حقوقي فعاليت‌هاي يك شخصيت حقوقي كفايت مي‌كند و اين اطلاعات معمولاً در سندي با عنوان «منشور ثبتي» در اختيار ادارات ثبت شركت‌ها گذاشته مي‌شود. درست همانطور كه براي ثبت مالكيت بر اموال، به اطلاعات ثبتي نياز است، براي ثبت شخصيت‌هاي حقوقي نيز چند قلم اطلاعات ثبتي كفايت مي‌كند و رسيدگي به مشكلات حقوق ناشي از فعاليت‌هاي شخصيت‌هاي حقوقي عمدتاً بر عهده‌ي دادگاه‌ها و قوه‌ي قضائيه است و دولت‌ها در اين زمينه‌ها مسؤليتي قبول نمي‌كنند. اما، و به عنوان نمونه، مرور «آئين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط» (آئين‌نامه چگونگي) كه روز 3 آبان 1389 و در 25 ماده در «كميسيون موضوع ماده 138 قانون اساسي» هيأت وزيران به تصويب رسيده است،‌ كم و بيش تمام اختيارات مجامع انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري را مشروط و مقيد كرده است. در اين مصوبه، حتي تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره‌ي اين انجمن‌ها را نيز مشخص كرده است. بدون شك چنين مداخلاتي در امور داخلي انجمن‌ها خلاف تصريح مقاوله‌نامه‌هاي است كه دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به رعايت‌ آن‌ها متعهد است. اما اگر خوشبينانه به صحنه نگاه شود، مي‌توان دريافت كه با گسترش زندگي شهري و پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعي، نياز به قوانين و مقرارت پيچيده نيز افزايش مي‌يابد. و در حاليكه تعداد انجمن‌هاي كارفرمايي در سراسر كشور به بيش از هزار و پانصد انجمن رسيده است، سازماندهي و نظم‌بخشي به آن‌ها نيز مستلزم قوانين و مقرارت دقيق‌تر و پيچيده‌تر است.

با اين همه، مصوبه‌ي هيأت محترم وزيران كه مبناي اقدام مسؤلان وقت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اعمال فشار به كعاصكا جهت اصلاح اساسنامه بوده است، از يك سو با واقعيت‌هاي جاري در جامعه‌ي تشكيلاتي انجمن‌هاي كارفرمايي انطباق ندارد و از سوي ديگر با واقعيت وجودي كعاصكا متناسب نبود و همين ناهماهنگي سبب مخالفت مجمع قبلي با اصلاحات پيشنهادي شد. در اين زمينه ارايه توضيح مختصري براي روشن شدن مطلب ضروري است.

ساختار فعلي كعاصكا

تصور اين نكته دشوار نيست كه «كانون عالي» يا «كنفدراسيون» محصول رشد تدريجي و تكاملي فعاليت‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري در يك جامعه‌ي عادي است. به اين معنا كه در مرحله‌ي اول، انجمن‌هاي سطح پايه در بخش‌ها و نقاط مختلف شكل مي‌گيرند و اين انجمن‌ها، براي هم‌افزايي و ارتقاء توانمندي‌ها خود نسبت به تشكيل كنوانسيون‌ها (يا مجمع نمايندگان) اقدام مي‌كنند. به اين ترتيب، مجموعه‌ي انجمن‌هاي صنفي كارگري يا كارفرمايي، به تدريج و طي يك روند تاريخي در يك ساختار خوشه‌اي به خود سازمان مي‌دهند و تمام آن‌ها با هم يك «كنفدراسيون ملي» (يا كانون عالي) به وجود مي‌آورند. طبيعي است كه تصميم در مورد اينكه اين ساختار چه خصوصياتي داشته باشد، حداكثر تعداد اعضاء هر انجمن پايه چند نفر باشد، و نمايندگان انجمن‌ها چگونه در مجمع كانون‌ها حضور يابند و تصميم‌ها در سطح كنفدراسيون با چه سازوكارهايي اتخاذ شود تا حقوق اكثريت، اقليت، غائبان، اعضاي منفرد و همه‌ي اين‌ها با هم و به شكل متوازن رعايت شود، فقط و فقط به خود اعضاء ارتباط مي‌يابد كه از طريق گفتگو‌هاي مداوم و اصلاح‌هاي پي‌در پي آئين‌نامه‌ها تأمين مي‌شود. به همين دليل است كه مي‌بينيم فعاليت‌هاي سنديكايي در كشورهاي صنعتي كه در اين زمينه سابقه طولاني و تجربه‌هاي گسترده دارند تا چه اندازه توسعه‌يافته و پيچيده است. اما شكل‌گيري كعاصكا در ايران نيز نوع ديگري از رشد نامتوازن در يك كشور در حال گذار را نشان مي‌دهد.

در حاليكه ايران يكي از نخستين كشورهايي بود كه به سازمان بين‌المللي كار ملحق شد، اما با پيروزي انقلاب اسلامي نمايندگان اعزامي كارفرمايان به اجلاس‌هاي سالانه كنفرانس بين‌المللي كار از سوي وزير كار تعيين مي‌شد، چرا كه طبق مصوبه‌ي هيأت وزيران، تشكيل كانون عالي كارفرمايي منوط به تشكيل كانون‌هاي استاني شده بود كه هنوز تأسيس نشده بودند. به همين دليل حدود 30 انجمن كارفرمايي گردهم آمدند و «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» را در سال 1378 تشكيل دادند و اين ساختار كم و بيش تا همين امروز نيز حفظ شده است.

همانطور كه گفته شد طي 24 سال گذشته تعداد انجمن‌هاي كارفرمايي كه در سراسر كشور تأسيس شده به بيش از هزار و پانصد رسيده است. بسياري از اين انجمن‌ها در سطوح مختلف نسبت به تشكيل كانون‌هاي خود اقدام كرده‌اند و همه‌ي اين انجمن‌ها حق دارند عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شوند و در مجامع آن شركت كنند. اما ساختار فعلي كانون عالي نمي‌توانست به اين درخواست به حق همكاران پاسخ شايسته بدهد. چرا كه از يك سو، برگزاري مجامعي با چند هزار عضو بسيار مشكل است و از سوي ديگر، بدون سازمان دهي به كانون‌هاي استاني و تعيين تكليف كانون‌هاي سراسري، و حضور هيأت‌هاي نمايندگي از طريق اين كانون‌ها، دعوت از نمايندگان تمام انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي موجود و علاقمند نيز غير ممكن خواهد بود. به همين دلايل، اين وظيفه اعضاء كانون عالي بود كه در مواجهه با اين مشكل پيش دستانه عمل مي‌كردند و با اصلاح اساسنامه، ساختار تشكل خود را متناسب با نيازهاي زمانه از نو مي‌ساختند. ظاهراً گرفتاري‌هاي متعدد هيأت مديره در مواجهه با مشكلات ناشي از انحلال غيرقانوني كعاصكا چه بسا يكي از دلايل بي‌توجهي به اين مسأله حياتي بوده باشد.

علاوه بر اين، تمام انجمن‌هاي فعلي عضو كعاصكا، از سراسر كشور و به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل و به صورت مستقيم به عضويت اين كانون عالي در آمده‌اند. در نتيجه، تصويب هر تصميمي مبني بر تغيير ساختار كعاصكا به نحوي كه اعضاي كعاصكا، انحصاراً از طريق كانون‌هاي استاني در مجمع حضور يابند، معنايي جز سلب حق عضويت اعضاء فعلي اين كانون عالي ندارد. توقع اينكه مجمع كعاصكا چنين پيشنهادي را تصويب كند نه فقط توقعي غير منطقي است، بلكه خلاف اصول آزادي انجمن نيز هست كه طبق آن هر انجمن به هر نحوي كه خواست مي‌تواند عضو هر تشكلي كه خواست بشود يا نشود.

اصلاحيه‌هاي راهگشا

همانطور كه گفته شد،‌ در پي مخالفت مجمع فوق‌العاده قبلي كعاصكا با اصلاحيه‌هاي پيشنهادي اساسنامه، هيأت مديره كعاصكا با تشكيل‌ كميته‌اي تلاش كرد نظرات و پيشنهادهاي مختلف را براي برون رفت از اين بن بست مورد بررسي قرار دهد.

بر اساس آخرين بند صورتجلسه سي و دومين نشست چهارمين دوره هيأت مديره كعاصكا كه روز دوشنبه 13 شهريور 1391، يعني 12 روز بعد از مجمع فوق‌العاه روز اول شهريور همان سال برگزار شد، «مقرر گرديد در مورد تغيير اساسنامه در رابطه با ورود كانون‌هاي استاني در كانون عالي يك كارگروه تشكيل شود تا مسائل با توجه به موارد مطروحه در مجمع فوق العاده به صورت كارشناسي بررسي و جهت تأييد به هيأت مديره ارايه شود و در نهايت در مجامع آتي مطرح گردد».

در بند آخر صورتجلسه نشست بعدي هيأت مديره نيز خاطر نشان شده است كه آقايان احمدي‌زاده،‌عطارديان، محتاج‌اله و آهنگريان به عنوان اعضاء اين كارگروه براي بررسي اساسنامه انتخاب شدند.

بند يك صورتجلسه سي و پنجمين نشست هيأت مديره مورخ 24 مهر 1391 خاطر نشان مي‌كند كه آقاي عطارديان با مسؤلان اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در مورد اصلاح اساسنامه مذاكراتي انجام داده است و قرار شده است موضوع مجدداً در كميسيون 4 نفر مطرح گردد و پيشنهاد اين كميسيون براي بررسي و تصميم گيري به جلسه هيأت مديره آورده شود و پس از تصويب هيأت مديره با اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كافرمايي بر اساس اين مصوبه بحث و تبادل نظر گردد.

در بند 3 صورتجلسه سي و نهمين نشست هيأت مديره مورخ 11 دي 1391 آمده است كه: «مصوبه كارگروه بررسي كننده آئين نامه مربوط به چگونگي حضور انجمن‌ها و كانون‌ها در تركيب اعضاء كانون عالي و نحوه پرداخت حق عضويت و تعداد و نحوه رأي آن‌ها مورد بحث قرار گرفت و عين مصوبه كارگروه مورد تصويب هيأت مديره كانون عالي و اعضاء حاضر در جلسه به اتفاق آراء قرار گرفت». اما كارگروه چه راه حلي براي مشكل پيشنهاد كرده است؟ مضمون پاسخ كارگروه را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

انجمن‌هاي كارفرمايي‌ كه تا تاريخ تصويب اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العاده عضو اين كانون عالي شده باشند آزاد هستند كه مستيقماً يا از طريق كانون‌هايي كه عضو كانون عالي هستند در مجامع عمومي كانون عالي رأي بدهند. ولي پس از تصويب اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العاده، به جز انجمن‌هاي سراسري، بقيه انجمن‌ها فقط مي‌توانند از طريق كانون‌هاي استاني يا كانون‌هاي سراسري كه عضو آن هستند به عضويت كانون عالي درآيند و از همان طريق بايد رأي خود را اعمال كنند.

اين پيشنهاد كارگروه، همانطور كه گفته شد، مورد تأييد هيأت مديره قرار گرفت و تصويب كرد كه كارگروه بر مبناي همين راه حل به فعاليت‌ها و مذاكرات خود ادامه دهد و مشكل را حل كند.

معما چو حل گشت

راه حل مشكل، كه بديهي به نظر مي‌رسد از چند قاعده مورد توافق استنتاج شده است: قاعده اول اينكه هر انجمن به مثابه يك شخصيت حقوقي مستقل، آزاد است كه عضو يك كانون بشود يا نشود. هيچكس نمي‌تواند اين شخصيت حقوقي را مجبور به عضويت در يك كانون كند يا مانع از عضويتش شود (البته مشروط به اينكه اصل آزادي انجمن به صورت كامل رعايت شود). قاعده‌ي دوم اين است كه – در حال حاضر- اعضاء كعاصكا را فقط و انحصاراً انجمن‌ها به مثابه شخصيت‌هاي حقوقي تشكيل مي‌دهند و نه كانون‌هاي استاني يا سراسري. قاعده سوم نيز اين است كه هر انجمن، صرف نظر از تعداد اعضاء آن، داراي يك رأي است و رأي انجمن‌ها وزن مساوي دارد. و قاعده چهارم اينكه يك عضو مشورتي مي‌توند وكالتان به نمايندگي از آنجمن‌هاي ديگر نيز رأي بدهد. در نتيجه، اعضاء حاضر در مجامع عادي يا فوق‌العاده كعاصكا، در صورت ارايه وكالت‌نامه‌ي كتبي مي‌تواند به نمايندگي از سوي انجمن‌هاي ديگر نيز رأي بدهند.

به اين ترتيب، و با توجه به چهار قاعده‌ي مورد توافق، هر انجمن كارفرمايي، در كل ساختار انجمني كشور، و به مثابه يك شخصيت حقوقي مستقل و آزاد، يك نماينده دارد و مي‌تواند رأي خود را از طريق نمايند‌ه‌ي خود در مجامع عادي و فوق‌العاده كعاصكا اعمال كند. به اين ترتيب،‌مجامع كعاصكا مركب از اعضائي خواهد بود كه رأي بعضي از آن‌ها يك واحد است، اما رأي برخي ديگر كه از سوي انجمن‌هاي ديگر نمايندگي دارند، چند واحد خواهد بود.

با توجه به اين قواعد – كه به اعتار توافق اعضا روي آن‌ها قابل قبول هستند – مي‌توان مشكل گذار ساختاري در كعاصكا را به صورت توافقي مديريت كرد و مي‌توان اميدوار بود كه بر اساس همين قواعد ساير مشكلات نيز به تدريج و با تدبير حل و فصل شوند و از اين گردنه بحراني نيز به سلامت گذشت.

هيأت مديره كعاضكا ادعا ندارد كه در حل اين مسأله شق‌الفمر كرده است. اما با توجه به مصوبات هيأت محترم وزيران، اگر اعتبار بين‌المللي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران،‌ اگر منطق و تدبير هيأت مديره، اگر صبوري و پيگيري آنان، اگر تصريح مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي، اگر قاطعيت مجمع فوق‌العاده قبلي در پافشاري بر استقلال كانون عالي،‌ با حسن نيت مسؤلان اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي همراه نمي‌شد، چه بسا همين مشكلات به ظاهر كوچك نيز مي‌توانست كعاصكا را در گردابي از دردسرهاي ناخواسته غوطه ور كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا