گزارش كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (ICEA) درخصوص : آخرين تحولات مرتبط با سازمان كارگزار كارفرمايي كشور در چارچوب پروندة 2567 دولت جمهوري اسلامي ايران در كميته آزادي انجمن هيئت مديرة سازمان بين المللي كار (ILO) كه توسط شهره تصديقي ارائه شد .

 نشست مجمع عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان (IOE)
31 مي 2011 ( 10 خردادماه 1390 ) ، ژنو – سوئيس

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم ، خانم ها و آقايان

مايلم ابتدا توجه اين مجمع عمومي را به شكايتي كه سازمان بين المللي كارفرمايان عليه دولت جمهوري اسلامي ايران تسليم كميته آزادي انجمن نموده است ، جلب نمايم .

اين شكايت كه تحت پروندة شماره 2567 در آن كميته به ثبت رسيده است ، حاكي از اتهامات مربوط به مداخلة دولت در انتخابات اين كانون عالي ( ICEA ) ، متعاقب آن انحلال اين كانون عالي توسط يـك ارگان اجرايي (دولت – وزارت كار و امور اجتماعي) ، و حمايت رسمي از يك كانون عالي موازي تازه تأسيس كارفرمايي با همان شماره ثبت اين كانون عالي مي باشد .

از آنجا كه هيچ منطقي بر جريان انحلال اين كانون عالي حاكم نبود ، اين كانون ناگزير شد تا جهت احقاق حقوق حقه و اثبات مشروعيت و جايگـاه قانوني خود دادخواست نقض دستـور انحلال اين كانون عالي را توسط يك مرجع دولتي ، تسليم ديوان عدالت اداري نمايد و همچنين انحلال كانون عالي موازي را در مرجع قضائي كشور (دادگستري) مطرح نمايد .

دولت نيز (وزارت كار و امور اجتماعي) با همكاري كانون عالي موازي و تازه تأسيس در زمان خود شكايات مستقلي را با دادخواست انحلال اين كانون عالي ، تسليم دادگاه نمود .

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم

پس از گذشت سه سال رسيدگي هاي حقوقي – قضائي ، دادگاه رسيدگي به پرونده ، با رد كليه اتهامات وارده عليه اين كانون عالي به دليل فقدان ادله قانوني ، رأي قطعي به مشروعيت و وجاهت قانوني اين كانون عالي صادر نمود . ديوان عدالت اداري نيز دستور انحلال اين كانون عالي را كه وزارت كار و امور اجتماعي صادر كرده بود نقض كرد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان

سال گذشته اين كانون عالي افتخار داشت كه مجمع عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان (IOE) را از آراي مراجع قضائي رسيدگي به پرونده – مبني بر قانوني بودن اين كانون عالي آگاه كند . امسال نيز اين كانون عالي مفتخر است گزارش خود را مبني بر اجراي كامل آراي صادرة مراجع قضائي – همچنانكه مورد انتظار اين كانون عالي بود ، به شرح ذيل تسليم اين مجمع نمايد .

1. دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي اصل آزادي انجمن ، سياست عدم مداخلـه و بي طرفي كامل، در رابطه با حقوق كارفرمايان ، به منظور عضويت در اين كانون عالي ، و همچنين انتخاب آزادانه نمايندگان خود ، اتخاذ نموده است .
2. دولت اقدامات لازم جهت ثبت مجدد و به رسميت شناختن اين كانون عالي به عنوان تنها سازمان كارگزار حائز اكثريت نمايندگي كارفرمايي كشور به عمل آورده است .
3. دولت با صدور بخشنامه شماره 122212 مورخ اسفندماه سال 1389 وزارت كار و امور اجتماعي ، نتايج انتخابات به عمل آمده در نشست فوق العادة مجمع عمومي عادي اين كانون عالي را كه در آبان ماه سال 1389 برگزار شده است ، تائيد نمود .
4. دولت به تعهدات خود در قبال استقلال اين كانون عالي ، همچنين اصل پذيرفته شدة بين المللي آزادي انجمن عمل نموده است .

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم

اين كانون عالي هم اينك فعاليت هاي خود را با استقـلال و بدون هيچگـونه مانع و مداخله اي از سوي دولت به عمل مي آورد . و اين ماية خشنودي است كه در كشور جمهوري اسلامي ايران يك مكانيزم قضايي كارآمد ، بي طرف ، مستقل و عاري از نفوذ و فشارهاي سياسي در مورد اين كانون عالي حاكم است .

قابل ذكـر است كه موفقيـت اين كانـون عالي در تمامي مراحل رسيدگي هـاي قضايـي اين پرونـده مرهون زحمات تلاش ها و پيگيري هاي مستمر دبيركل و عضو هيئت مديره اين كانون عالي آقاي مهندس محمد عطارديان است كه خود نيز با اتهامات وارده از سوي دولت (وزارت كار و امور اجتماعي) مبني بر نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و استفاده از عناوين مجعول تحت پيگرد قانوني قرار گرفت كه نهايتاً دادگاه از كليه اتهامات وارده از طريق رسيدگي هاي قضائي ، حكم بر برائت ايشان صادر كرد .

آقاي رئيس ، خانم ها و آقايان

اين كانون عالي با يك بحران مشروعيت مواجه شد ليكن توانست با صرف وقت و انرژي فراوان ، و با اتخاذ سياستي اصولي و منطقي ، سال 2010 را به عنوان سال موفقيت ، به لحاظ اثبات مشروعيت و جايگاه قانوني و بر حق اين كانون عالي پشت سر گذارد .

ترديدي نيست كه در طي مراحل طولاني اين چالش بزرگ ، اين كانون عالي همواره از حمايت هاي صادقانه و بي دريغ سازمان بين المللي كارفرمايان برخوردار بوده است . در اين خصوص دفاعيات و حمايت هاي راسخ و پيوسته و بي دريغ دبيركل اين سازمان – آقاي آنتونيو پنالوسا نيز قابل تقدير بسيار است .

آقاي رئيس ،

در خاتمـه يـادآور مي شوم كه كميتـه آزادي انجمـن در آخريـن بررسـي هاي خـود از پـرونده 2567 (جمهوري اسلامي ايران) در سال 2010 ، توجه خاص هيأت مديرة سازمان بين المللي كار را به وضعيت حاد و ضرورت مبرم رسيدگي به اين جريان معطوف داشته است .

امروز ، اين كانون عالي از سازمان بين المللي كارفرمايان درخواست مي نمايد كه اين تحولات مثبت را مورد توجه قرار دهد و در ارتباط با اين كانون عالي منطقي است كه مختومه شدن پروندة 2567 از سوي كميته آزادي انجمن اعلام گردد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا