سازمان بين المللي كارفرمايان با انتشار بيانيه‌اي در تاريخ 22 ژوئن 2010 (سه شنبه اول تير ماه 1389) گزارشي از سيصد و هشتمين نشست هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كار را در اختيار تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو‌ خود قرار داد. شكايت سازمان بين المللي كارفرمايان به كميته‌ي آزادي انجمن در مورد مداخله‌ در امور داخلي كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايي ايران نيز بخشي از اين گزارش را تشكيل مي‌دهد.

در انتهاي اين گزارش كه به شكايت ايالات متحد آمريكا پرداخته به برخي از اصول حقوقي مربوط به آزادي بيان و آزادي انجمن اشاره شده كه براي حقوقدانان و فعالان مدني بايد بسيار جالب باشد.

ترجمه‌ي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود:

نشست سصد و هشتم هيأت مديره سازمان بين المللي كار

طبق معمول، در پي كنفرانس بين المللي كار، نشست هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كار برگزار شد.

انتخاب مسؤلان

در پي ختم دوره‌ي مسؤليت سركار بانو ماريا نازارث فاراني آزودو، نماينده‌ي برزيل، جناب آقاي عبداواهب جمال، نماينده تونس، به عنوان رئيس هيأت مديره براي دوره‌ي 2010 تا 2011 انتخاب شد. دانيل فونس دو ريوژا به عنوان نايب رئس كارفرمايي و آقاي لروا تروتمان به عنوان نايب رئيس كارگري انتخاب شدند.

پرسش‌هاي برآمده از كنفرانس نود و نهم

كارفرمايان نگراني خود را نسبت به جو حاكم بر مذاكرات در تعدادي از كميته‌ها اظهار داشتند. قواعد پارلماني ناظر بر مذاكرات به گذشته تعلق دارند و لازم است براي پرهيز از رفتار غيرمحترمانه تقويت شوند(متأسفانه در متن گزارش هيچ اشاره‌اي به اين قواعد پارلماني و تأثير آن‌ها بر بروز رفتار‌هاي غيرمحترمانه نشده است. مترجم).

لازم است درك از روش‌ كارها و قواعد جاري كنفرانس بين دبير و رئيسان كميته‌هاارتقاء يابد.

گروه [كارفرمايي] تدوين معيارهاي عيني براي انتخاب فهرستي از مواردي كه بايد در كميته‌ي اجراي استانداردها مورد بررسي قرار بگيرند مورد تأكيد قرار داد. موارد در جريان نيز بايد به همين ترتيب شناسايي و بررسي شوند.

كارفرمايان در انتظار دور دوم مذاكرات در مورد كار خانگي هستند و يك استاندارد واقعبيانه توقع دارند. اين استاندارد بايد به اندازه كافي براي دولت‌هاانعطاف پذير باشد كه بتوانند آن را تصويب كنند و كارگران خانگي را مورد حمايت قرار دهند.

مذاكرات دور دوم در مورد اشتغال بحث‌ خوبي بود اما به توقعات ناشي از پيگيري بيانيه‌ي 2008 جواب نداد. نيازهاي لازم براي كشورهاي عضو و دبيرخانه در موده‌ي مواجهه با مشكلاتشان را مشخص نساخت.

گروه كارفرمايان نگراني خود در مورد گرايش جديد به ناميدن هر نوع شغلي كه تمام وقت و داتمي نيست به عنوان «كار بي ثبات» اظهار داشت.

دستوركار صدمين اجلاس و صد و يكمين اجلاس كنفرانس بين المللي كار

با فرض بحث مختلف، تصميم گرفته شد كه انتخاب موضوع نهايي تا نوامبر توفير كند.

كارگران و كارفرمايان پيشنهاد كردند كه يك بحث عمومي در مورد مديريت كار و بازرسي كار: گرايش‌ها و چالش‌ها، براي اجلاس 2011 نيز در نظر گرفته شود.

دولت‌ها پيش از بيان نارضايتي خود نسبت به محتواي آن از اين پيشنهاد استقبال كردند. موافقت شد كه اجلاس نوامبر هيأت مديره، هدف‌ها و دامنه و روش اين بحث را مورد بررسي قرار دهد.

كميته‌ي آزادي انجمن

كميته‌ي آزادي انجمن با طيفي از كار‌هاي چالشي مواجهه بود كه به روشي كه عينيت در اخذ تصميم و روح توافق را حفظ كند با آن‌ها برخورد شد.موارد مطرح شده در اين اجلاس دوباره متنوع و حاد بود. جالب اينكه موارد به طور مساوي در مناطق جغرافيايي پخش شده بود، هرچند هنوز اكثريت موارد از آمريكاي لاتين بودند.

در مورد شكايت شماره‌ي 2567 ايران، كه از سوي سازمان بين المللي كارفرمايان به كميته ارايه شده، مبني بر مداخله در امور داخلي كانون كارفرمايان و انحلال يك جانبه‌ي وضعيت قانوني آن تشكل، كمتيه تصميم‌هاي اخير دادگاه تهران و دادگاه‌ تجديد نظر مبني بر تأييد غيرقانوني بودن اقدم دولت در انحلال اين تشكل‌ها را خاطر نشان ساخت.

در ساير موارد نيز اصول مهمي مطرح شد:

در مورد شكايت 2719 كلمبيا، كميته‌ي حق دسترسي از سوي رهبران اتحاديه‌هاي كارگري به يك ساختمان محل كار را دوباره تأييد كرد، اما اين اصل را نيز مورد تأييد قرار داد كه دسترسي اتحاديه «نبايد كاركرد معمولي خطوط توليد را متخل كند» و آن مدخل بايد به حقوق كمپاني مبني بر مالكيت و مديريت احترام بگذارند.

شكايت 2863 ايالات متحده كه اهميت تعامل بين اصول آزادي بيان و اصول ازادي انجمن‌ را در موارد برگه‌هاي رأي اتحاديه مورد توجه قرار مي‌داد، جالب و مشكل بود. كميته با تأكيد بر چهار اصل مهم براي كارفرمايان جمع‌بندي كرد:

اول، آزاداي بيان يك نتجه‌ي بنيادي‌ي آزادي انجمن است، در نتيجه نبايد به حقوق متعارض تبديل شوند.

دوم، اصول آزادي بيان و آزادي انجمن اجازه‌ي اطلاع‌ رساني در مورد نحوه‌ي رأي دادن كارگران عليه رسميت اتحاديه كارگري را مي‌دهند گرچه كارفرمايان به هيچ عنوان نبايد در نحوه‌ي استفاده‌ي يك كارگر از حق انتخاب خودش در رأي گيري مداخله كند.

سوم، سيستم‌هايي كه نيازمند اكثريت نمايندگي‌ اتحاديه‌اند و سيستم‌هايي كه، بسته با قوانين ملي، نمي‌توانند از اصول آزادي انجمن تبعيت كنند، و

چهارم، سيستم‌هاي رأي‌گيري كه تعيين مي‌كنند در مورد رسميت اتحاديه چه تعداد آرائي اكثريت را تشكيل مي‌دهد، به قوانين ملي مربوط مي‌شوند و مفاهيم مختلف از اكثريت مي‌توانند هر كدام با آزادي انجمن انطباق داتشه باشند.

در مورد واقعيت‌هايي كه در اين شكايت مطرح شد و همانگونه‌ كه از سوي دادگاه‌هاي ملي تلقي مي‌شد، كميته چنين جمع‌بندي كرد كه يك رأي‌گيري، كه در آن اكثريت بايد از ميان طبقه‌اي از كارگران ذينع شكل بگيرد، با خصوصيات اساسي آزادي انجمن انطباق دارد. اين مورد همچنين به اين دليل مهم بود كه به اشتياق كميته آزادي انجمن براي اداي احترام به تصميم‌هاي دادگاه‌ ملي (به ويژه در اين موارد) و روند‌هاو شرايط قانوني ملي تا آنجا كه آزادي انجمن تحت تأثير قرار مي‌گيرد مربوط مي‌شد.

مسائل مرتبط به آئين دادرسي و نيز برخي از مسائل اصل كلي مرتبط با رويكرد كميته به رويه‌هاي ملي، به عنوان موضوع بحث در درون كميته در سطح يك نشست خاص غيررسمي مطرح بود. اعضاء كافرمايي كمتيه متعهد هستند تا روش‌هاي كار و رويكردها را بهبود بخشند، و آن‌ها را هر از گاه مورد بازنگري قرار دهند. اين امر با حاكميت خوب، و نيز با الگوي گفتگوي سازنده‌اي كه دست كم در طول دو دهه‌ي گذشته از سوي اعضاء‌ كارفرما دنبال شده، هماهنگ است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا