صبح روز پنج‌شنبه 30 آبان ماه 1387 پس از آنكه يكي از سخنرانان نخستين نشست فصلي «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان»(ماپا) از تلاش‌هاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي تثبيت حق آزادي انجمن در كشور تشكر كرد، مهمانان حاضر در همايش از مهندس عطارديان درخواست كردند كه آنان را نسبت به اين تلاش‌ها آگاه سازد. به اين ترتيب، بخشي از وقت گفتگوي آزاد در مورد روش‌هاي بازآفريني پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌هاي دولتي در ايران در اختيار دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفت تا دستاوردهاي كانون عالي كارفرمايان مستقل را در زمينه‌ي ارتقاء و بسط گفتمان آزادي انجمن توضيح دهد.

موضوع سخنراني داود حسيني در نخستين نشست فصلي مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان(ماپا) مرور تجربه‌هاي كشورهاي انگلستان، فرانسه و ايالات متحد آمريكا در اداره‌ي پروفشن‌ها بود.

GIF - 66.9 kb
دوازدهمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» به مهمانان ماپا تقديم مي‌شود
عكس: روشن نوروزي

وي در سخنان خود توضيح داد كه در كشور انگلستان براي اداره‌ي پروفشن‌هايي مانند پزشكي، داروسازي، مهندسي و معماري قوانيني در پارلمان كشور به تصويب رسيده و طبق آن قوانين براي اداره‌ي هر پروفشن يك «شوراي عمومي» مركب از نمايندگان همان پروفشن تشكيل مي‌شود كه حق قانون گذاري و اجراي قوانين و داوري در مورد رفتار پروفشنال اعضاء پروفشن‌ها را بر عهده دارد. مشابه اين ساختار در فرانسه، «نظام» است و مسؤليت نظارت و رهبري پروفشن پزشكي در فرانسه با «نظام پزشكان» فرانسه است.

داود حسيني در ادامه‌ي سخنان خود توضيح داد كه تجربه‌هاي‌ كشور انگلستان دراداره‌ي پروفشن‌ها در ايالات متحد آمريكا شسته ‌رفته‌تر شده و هر ايالتي براي اداره‌ي پروفشن‌هاي خود قوانين خاصي را به تصويب رسانده است. به عنوان مثال در ايالت نيويورك بيش از 50 پروفشن تعريف شده است كه هر كدام از آن‌ها قانون خاص خود را دارند و بر اساس اين قانون، براي هر پروفشن يك بورد تعريف شده كه اعضائش از سوي همان پروفشن انتخاب مي‌شوند و از سوي فرماندار به مجلس سنا معرفي شده و پس از تأييد مجلس سنا فرد منتخب عضو بورد خواهد شد.

دولت پروفشن

سخنران ماپا، با توصيف عملكرد «بوردها» در اداره‌ي پروفشن‌ها خاطر نشان ساخت كه با توجه به بار مفهومي كلمه‌ي «دولت» در فرهنگ ايراني، مناسب‌ترين معادل براي اين مفهوم «بورد»، كلمه‌ي «دولت» است. وي در سخنان خود پيش‌بيني كرد كه اين پيشنهاد با مخالفت افكار عمومي مواجه خواهد شد، اما براي تأكيد بر اينكه «بوردها»‌ بخشي از حاكميت يك جامعه محسوب مي‌شوند، و مهندسان، پزشكان، معماران، وكيلان، استادان دانشگاه، و ساير پروفشن‌ها، به جاي دوري از «دولت» و كوبيدن بر طبل «سازمان‌هاي غيردولتي»، بايد «دولت‌هاي پروفشنال‌» ايجاد كنند كه جدا از دولت سياسي، كه منتخب عامه‌ي مردم است، مسؤل امور پروفشن خواهد بود و به طور مستقيم و مستقل و در چارچوب قانون عمل خواهد كرد.

داود حسيني پيش از توصيف تجربه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته در اداره‌ي امور پروفشن‌ها به تجربه‌ي تحولات ساختاري در مديريت شهرداري تهران در زمان شهرداري غلامحسين كرباسچي اشاره كرد و خاطر نشان ساخت پيش از اين تحولات ساختاري تهران در زباله‌هاي خود غرق شده بود. اما تحولات ساختاري در شهرداري تهران قدرت تصميم‌گيري را در سطح مياني و پائيني سازمان شهرداري تهران توزيع كرد و همين امر سبب بروز انفجاري كارآفريني و انعطاف‌پذير و آينده‌نگري در تشكيلات شهرداري تهران شد.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت يكي ديگر از تحولات ساختاري مورد نياز،‌ انتقال قدرت تصميم‌گيري در مورد مسائل شهري، از وزارتخانه‌ها به حكومت‌هاي محلي است كه سبب آزاد‌سازي پتانسيل‌هاي عظيم در توسعه‌ي كشور خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد كه تفكيك قدرت پروفشنال از قدرت سياسي و انتقال قدرت پروفشنال به «دولت‌هاي پروفشنال» نيز همانند انتقال قدرت از دولت به حكومت‌هاي محلي يكي از برنامه‌هاي ملي براي هر نوع اصلاحات جدي و ساختاري در كشور محسوب مي‌شود، اما، در هر دو مورد، اين انتقال قدرت نبايد صورت بگيرد مگر آنكه سازمان‌هاي اجتماعي مانند يك اتاق عمل بيمارستاني كاملاً استريل شده باشند.

سخنران نخستين نشست فصلي ماپا در اين بخش از سخنان خود تأكيد كرد « كد اتيكز» صرفاً يك مجموعه قواعد مكتوب روي كاغدذ نيست، بلكه تكنولوژي استريل‌سازي سازمان‌هاي اجتماعي است و بدون استريل‌سازي اين سازمان‌ها،‌ انتقال قدرت به آن‌ها با تداوم، بسط و تعميق فساد همراه خواهد بود.

تثبيت حق آزادي انجمن

داود حسيني در بخش مقدماتي سخنان خود به علت توزيع «پيام‌كارفرمايان»‌در ميان ميهمانان اشاره كرد و خاطر نشان ساخت دوازدهمين شماره‌ي «پيام‌‌كارفرمايان» به ارايه‌ي ترجمه‌ي فارسي گزارش «كميته‌ي آزادي انجمن»‌ سازمان بين‌آلمللي كار در مورد رسيدگي به شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده شده است. وي خطاب به مهمانان حاضر در همايش تأكيد كرد اگر حق آزادي انجمن در كشور ما تثبيت نشود، هر تلاشي براي بسط عدالت و آزادي شكست خواهد خورد و گزارش كميته‌ي آزادي انجمن به ارتقاء آگاهي ملي نسبت به اين حقوق مدد خواهند رساند. از همين رو تمام فعالان مدني بايد اين شماره‌ي نشريه را با دقت مطالعه كنند و با حقوق آزادي انجمن آشنا شوند.

وي در اين بخش از سخنان خود با اشاره به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در پانل حضور داشت، اعلام كرد به عنوان يك شهروند عادي وظيفه‌ي خود مي‌دانم از مهندس عطارديان كه براي تثبيت حق آزادي انجمن در كشور هزينه‌هاي فراواني متقبل شده و موفقيت‌هاي عظيمي نيز كسب كرده است تشكر كنم.

درخواست مهمانان

در پي اين توضيح اجمالي داود حسيني در مورد تلاش‌هاي كانون عالي كارفرمايي بود كه مهمانان نخستين نشست فصلي مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان از مهندس عطارديان درخواست كردند تا گزارشي از تلاش‌هاي خود در اين زمينه ارايه دهد.

GIF - 63.7 kb
دبيركل كانون عالي كارفرمايي از تلاش براي تثبيت حق آزادي انجمن مي‌گويد
عكس: روشن نورزي

در واكنش به اين درخواست‌ها بود كه مهندس محمد عطارديان پشت تريبون قرار گرفت و تاريخچه‌ي جنبش سنديكايي كارفرمايان را از پيش از پيروز انقلاب اسلامي تازمان حاضر تشريح كرد.

دبيركل كانون عالي كارفرمايي در بخشي از سخنان خود به تشريح موانع قانوني تشكيل كانون عالي كارفرمايي اشاره كرد و خاطر نشان ساخت كه در پي تلاش‌هاي تعدادي از تشكل‌هاي كارفرمايي آن مقررات اصلاح و براي نخستين بار در ايران پس از انقلاب اسلامي، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كنفدراسيون سنديكاهاي كارفرمايي) شكل گرفت.

مهندس عطارديان در بخش بعدي سخنان خود به تشريح دستاوردهاي جنبش سه‌جانبه‌گرايي در دولت‌هاي هفتم وهشتم پرداخت و خاطر نشان ساخت كه ايران نخستين كشوري است كه مفهوم «كارشايسته» و روش‌هاي تحقق آن را به صورت قانون مدون و تصويب كرده و به اين خاطر مورد تمجيد سازمان‌‌ بين‌المللي كار قرار گرفته است.

دبيركل كانون عالي كارفرمايي در ادامه‌ي سخنان خود به تشريح عوامل بروز اختلاف بين كانون عالي كارفرمايي با برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم پرداخت و خاطر نشان ساخت يكي از اين عوامل مخالفت كانون عالي كارفرمايي با تعيين دو حد‌اقل دستمزد براي كارگران دائم و موقت بود،‌ هرچند نمايندگان اين كانون عالي كارفرمايي در شوراي عالي كار مصوبه‌ي مربوط را امضاء كرده بودند اما كانون عالي كارفرمايي مخالفت خود را با دو نرخي بودن حداقل دستمزد آشكارا اعلام كرد.

وي در ادامه‌ي سخنان خود به تشريح رفتارهاي غيرمتعارف برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي كارفرمايي پرداخت و تأكيد كرد كه به رغم اين اختلاف‌ها كانون عالي كارفرمايي مصرانه مايل بود كه اين اختلاف‌ها بين شركااي اجتماعي در دادگاه‌هاي ملي حل و فصل شود و به مراجع ببن‌المللي راه نيابد. اما باز هم برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي، شايد با اين تصور كه مشروعيت كانون عالي كارفرمايي را كه تنها عضو ايران در سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان است، در عرصه بين‌المللي مخدوش كنند، اين ماجرا را به محافل بين‌المللي كشاندند و پرونده از سازمان بين‌المللي كارفرمايان سردرآورد و آن سازمان نيز نسبت به نحوه رفتار عضو خود حساس شد. اما پس از ارايه‌ي ماوقع بود كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران به خاطر برخورد‌هاي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي كارفرمايي به سازمان بين‌المللي كار شكايت كرد.

مهندس عطارديان در بخش پاياني سخنان خود به تشريح گزارش كميته‌ي آزادي انجمن سازمان بين‌المللي كار در مورد اين شكايت پرداخت و خاطر نشان ساخت كه اين كميته به شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار توصيه كرده است كه آن شورا شش توصيه‌ي شديد‌الحن را به دولت جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كند.

دبيركل كانون عالي كارفرمايي به تشريح برخي از مفاد اين گزارش پرداخت و خاطر نشان ساخت انتشار ترجمه‌ي فارسي اين سند، كه همراه با متن انگليسي آن در سايت پيام كارفرمايان دات كام(همين سايت) نيز منشتر شده، به ارتقاء آگاهي ملي نسبت به حق آزادي انجمن منجر شده است و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به حقوق اوليه خود كه از سوي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي ناديده گرفته مي‌شود آگاه شده اند و اين آگاهي مهم‌ترين دستاورد تلاش‌هاي چند ساله‌ي اخير كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا