يكشنبه 22 اوت 2013

در حاليكه شكل جديد خبرنامه ما در حال پيشرفت است،‌ خواستم حالا كه تعطيلات تابستاني را پشت سرگذاشتيم و سرحال به دبيرخانه س.ب.كا برگشته‌ايم شمار را در جريان آخرين‌ خبرهاي بعضي از رخدادها و ابتكارهاي مهمي كه مورد توجه ماست قرار دهم.

همه شما اسناد شواري عمومي مجمع خرداد را دريافت كرديد و در وب سايت هم مي‌توانيد آن‌ها را ملاحظه فرماييد. مايلم از بيش از 75 كنفدراسيون عضو كه در مجمع شركت كردند،‌ و گزارش بعضي از افدامات قديمي ما و نيز اخبار ابتكارهاي در جريان ما را براي پشبرد اصلاحات محقق شده در س.ب.كا در دوران اخير استماع كردند، تشكر كنم. هدف ما مبني بر اينكه به مثابه صداي جهاني كسب و كار در سياست اجتماعي و نيروي كار به نحو گسترده‌تري شناخته شويم و مورد مشورت قرار بگيريم مسير ما را در نگاه به آينده تعريف مي‌كند.

ما در شوراي عمومي در باره تلاش‌هاي اصلاحي در جريان خود در س.ب.ك، با كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) كه اكنون در صدر دستوركار است، زياد صحبت كرديم. در اين دوران پردرد سر، يك ك.ب.ك كوتاه‌تر، سبك‌‌تر، و مربوط‌‌تر مطلوب است و ما بر پيام خود در اين خصوص و در تعاملات مختلف با دفتر بين‌المللي كار تأكيد خواهيم كرد. اخيراً ما از شما،‌ اعضاي خود، دعوت كرديم تا عناويني باي ك.ب.ك‌هاي آينده پيشنهاد كنيد، و من بسيار اميدوارم كه شما پاسخ خواهيد داد، و به اين ترتيب، از تلاش‌ها ما براي پيش‌دستانه عمل كردن در تدوين دستور‌كار كارفرمايان در اين سخنگاه مهم حمايت خواهيد كرد. اينجا كار روي تدارك ك.ب.ك 2014 آغاز شده و راهنماي س.ب.كا براي گزارش‌هاي س.ب.ك‌ را در خصوص مذاكرات پيرامون اقتصاد غيررسمي و كار اجباري طي يكي دو هفته‌ي آتي صادر مي‌كنيم.

گاي رايدر مديركل س.ب.ك در گزارش امسال خود به ك.ب.ك خواست آن سازمان براي همكاري نزديك‌تر با كماپني‌ها روش ساخت، و ما نيز پيام خود را مبني بر اينكه همكاري با بخش خصوص از طرف س.ب.ك اول و پيشاپيش بايد صداي نمايندگي كارفرمايان و كسب و كار را به رسميت بشناسد، و دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي ‌بايد ارتقاء يابد و تأمين شود تا مدخلي براي دخول كمپاني‌ها در س.ب.ك فراهم آورد.

نشست سالانه اعضاي اروپايي ما سپتامبر در كيف برگزار خواهد شد، و حوزه ايبرو آمريكايي ما [1] نيز در اكتبر در پاناما گردهم‌ آيي خواهند داشت. اين هر دو نشست روي پيشتيباني سخاوتمندانه و مشاركت كنفدراسيون‌هاي عضو محلي و در همكاري با دبيرخانه و نائب رئيسان منطقه‌اي تكيه دارند كه به سختي مشغولند تا برنامه‌ و دستاوردهاي جدي كه به نيازهاي شما پاسخ دهد، تضمين شود.

در اكتبر و نوامبر، ما هميچنين در چند نشست كارفرمايي در اندونزي، تايپه و هند شركت خواهيم كرد. افتخار مي‌كنيم كه به اين گردهمايي‌ها با دستوركارهايي عني شامل: مهارت‌ها و بسيج، گرايش‌هاي توسعه‌اي نيروي كار بين‌المللي و جهاني شدن، و محيط‌ كار متحول دعوت مي‌شويم و از ما مي‌خواهند تا تخصص خود را با مجمع مسؤلان ارشد اجرايي عضو اندونزي ارايه دهيم – خدمتي كه با افتخار به تمام اعضاء خود تقديم خواهيم كرد.

در خصوص فعاليت‌هايمان در آفريقا، خرسيديم كه كميته ويژه آفريقا در خصوص استخدام و استخدام پذيري را روز‌هاي 25 تا 26 نوامبر 2013 در مراكش برگزار كنيم. هدف از اين كميته ويژه تأمل در نحوه‌‌اي است كه آفريقا مي‌تواند نرخ رشد اقتصادي بالاي خود به مشاغل رسمي براي جوانان خود انتقال دهد و بنگاه‌هاي پايدار بسازد.اين فعاليت ادامه يك همكاري بين س.ب.كا، مؤسسه جهاني مكينزي، و دپارتمان سياست استخدام و نيروي انساني س.ب.ك است. كار اين كميته به مثابه كمك كارفرمايان آفريقا به بيانيه سران كشورهاي آفريقايي در خصوص استخدام و حذف فقر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. كار اين كميته همچمين در دستوركار توسعه‌‌ پسا 2015 كه در آن كشورهاي آفريقايي يك اولويت كليدي هستند گنجانده خواهد شد.

سران كشورها و دولت‌هاي گ 20 روزهاي 5 و 6 سپتامبر در نشست سران سنت پترزبورگ گردهم خواهند آمد. س.ب.كا نماينده خواهد داشت و ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه توصيه‌هاي كميته ويژه شغل آفريني كسب 20 كه من همرئيس [2] آن بودم، از سوي رهبران در بيانيه‌ي نهائي آنان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

كار كارگروه سياستي س.ب.ك كه اخيراً ايجاد شده، با پيگيري نشست بسيار موفق گروه روابط صنعتي كه در خرداد برگزار شد با نشستي كه براي اكتبر اعلام شده تقويت خواهد شد؛ نشست گروه مسؤليت اجتماعي بنگاه براي 26 سپتامبر، گرو اشتعال در جريان نشست هسأت مدسزه اكتيز گزدهم خواهد آمد و گزوه توشعه پايدار به صورت اكترونيكي همكاري خواهند كرد.

همانطور كه اوائل اين هفته اعلام شد، ‌با حمايت س.ب.ك تلاش مشترك ما با كميته مشورتي كسب و كار و صنعت براي برخورد با بيكاري جوانان ثمر داده است و ما شبكه جهاني استداشاگردي را راه انداخته‌ايم، كه تجربه، تخصص و اشتياق فرامليتي‌ها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را براي همكاري جهت كمك به جوانان در ورود به بازار كار تسهيل خواهد كرد و قابليت دسترسي به مهارت‌هاي بيشتر براي كسب و كار را تضمين مي‌كند.

ما همچنين در مورد همكاري‌هاي توسعه‌اي با سازمان‌هاي همفكر، از قبيل انجمن وكلاي بين‌المللي و مجمع جهاني براي مهاجرت و توسعه تلاش مي‌كنيم، و در آينده نيزديك در اين زمينه اطلاع رساني خواهيم كرد.

در اكتبر، هيأت مديره ابتكار‌ جديدي را براي مشاركت كمپاني‌هاي شريك در فعاليت س.ب.كا تدوين خواهد كرد، كه در نظر داريم براي راه‌ اندازي آن به عنوان وسيله‌اي براي القاي سياست كاري خود با چشم‌انداز كسب و كار، رؤيت پذيري بخشيدن به حمايت كمپاني‌ها نسبت به كارمان، و ايجاد يك ممر درآمدي براي سازمان ، در ژانويه 2014 برنامه‌ ريزي ‌كنيم.

شبكه جهاني روابط صنعتي نشست پائيزي خود را در سوئيس برگزار مي‌كند و شبكه جهاني بهداشت و ايمني شغلي در نشستي در هيگ گردهم خواهد آمد كه ميزبان آن فدراسيون عضو ما در نروژ است. ما با اعضاء در فعاليت‌ بخشي متنوع در س.ب.ك، نيز در سومين كنفرانس جهاني كار كودك كه در اكتبر در برزيل برگزار خواهد شد، شركت خواهيم كرد،

حوصله براي توصيف تمام كارهايي كه انجام مي‌دهيم كافي نيست، و من تقويم صفحه اول وب سايت س.ب.كا را كه تاريخ تمام نشست‌ها و رخدادها و نيز اطلاعات پسزمينه‌اي را ارايه مي‌دهد، به شما توصيه مي‌كنم

س.ب.كا فراتر از اين‌ها، يك سازمان عضويتي كنفدراسيون‌هاي كارفرماي و كسب و كار است و ما بدون كمك شما، چه مالي و چه غيرمالي ، نمي‌توانستيم كاري را كه كرده‌ايم انجام دهيم. حفط ممر درآمدي ما براي برنامه‌ريزي كارآمد و موفقيت فعالت‌ ما كليدي است و ما روي تعهد شما حساب مي‌كنيم.

مايليم پيشاپيش از تمام فدراسيون‌هايي كه در مهلت اوت براي تسويه حساب حق عضويت سال 2013 خود اقدام كردند قدرداني كنم. براي آنان كه هنوز قادر به چنين كاري نشده‌اند، آرزو مي‌كنم كه هرچه زودتر قادر شوند تا به ما اجازه دهد كه تعهدات خود را نسبت به شما براي بهبود و ارتقاء خدمات خود محقق سازيم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا