مهددس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در يك گفتگو با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران‌» (شا كا) اعلام كرد چهارمين نشست ششمين دوره‌ي همايش‌ ملي كار كه به صورت دو جانبه و بدون مشاركت نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي برگزار مي‌شود، از ساعت 30/14 روز دوشنبه 24 فروردين ماه 1388در محل دبيرخانه‌ي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران خيابان طالقاني خيابان برادران شهيد مظفر(صباي جنوبي) شماره 88 برگزار خواهد شد.

همايش‌هاي ملي كار در دوران جمهوري اسلامي

گفته مي‌شود كه تا پيش ازپيروزي انقلاب اسلامي20 كنفرانس‌هاي ملي كار در ايران برگزار شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي پرونده‌ي كنفرانس‌هاي ملي كار بسته شد تا اينكه دولت هفتم تلاش‌هاي گسترده‌ي خود را براي بهبود رابطه با سازمان بين‌المللي كار آغاز كرد و برگزاري دوره‌ي نوين همايش‌هاي ملي كار آغاز شد.

  • به اين ترتيب نخستين همايش ملي كار در جمهوري اسلامي ايران به دعوت وزارت كار و امور اجتماعي از 9 تا 22 مهر ماه 1387 در تهران برگزار شد.
  • دومين همايش ملي كار روزهاي 17 تا 19 ارديبهشت ماه 1387 در تهران برگزار شده است.
  • در سومين همايش ملي كار روزهاي 24 تا 26 آذر ماه 1381 كه با حضور نمايندگان دولت، تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در تهران برگزار شد، محورهاي اصلي زير مورد مذاكره قرار گرفتند : 1) سه‌جانبه‌گرايي در روابط كار، 2) اشتغال، 3) حمايت‌اهاي اجتماعي كارگران ، و 3) تأمين اجتماعي.
  • چهارمين همايش ملي كار با حضور نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان روزهاي 24 تا 26 آذر ماه 1382 در تهران برگزار شد. هدف‌هاي اين همايش عبارت بودند از: تقويت سه‌جانبه‌گرايي در روابط كار توسعه گفتگوهاي اجتماعي بين دولت و شركاي اجتماعي گسترش آموزش‌هاي مهارتي معطوف به بازار كار دستيابي به كارشايسته براي آحاد مردم افزايش توان توليد ملي و بهره‌وري نيروي كار ارتقاء فرهنگ كار و توليد در جامعه بسط فضاي همكاري بين كارگران و كارفرمايان
  • پنجمين و آخرين همايش ‌سه‌جانبه‌ي ملي كار با حضور50 نفر از نمايندگان دولت، 25 نفر از نمايندگان سازمان‌هاي كارفرمايي و 25 نفر از نمايندگان سازمان‌هاي كارگري روزهاي 24 تا 26 آذر ماه 1383 در تهران برگزار شد. هدف‌هاي اين همايش عبارت بودند از: تحقق كار شايسته براي آحاد مردم تقويت سه‌جانبه‌گرايي در روابط كار توسعه گفتگوي بين دولت و شركاي اجتماعي حمايت از كارآفريني و اشتغال مولد بهبود سطح كيفي آموزش‌هاي مهارتي ارتقاء فرهنگ كار و توليد در جامعه

نخستين همايش ملي دو‌جانبه

با روي كار آمدن دولت نهم بار ديگر پرونده‌ي همايش‌هاي ملي كار بايگاني شد تا اينكه به همت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي ششمين دوره‌ي همايش ملي كار، اين بار به صورت دوجانبه و بدون حضور نمايندگان وزارت كار و امور احتماعي آغاز شد.

خاطر نشان مي‌شود نخستين نشست دو جانبه‌ي ششمين دوره‌ي همايش‌هاي ملي كار روز يك‌شنبه 15 دي ماه 1387 با حضور نمايندگاني از سوي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در دبيرخانه‌ي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار شد.

دومين نشست دوجانبه‌ي ششمين دوره‌ي همايش ملي كار نيز روز دوشنه 21 بهمن ماه 1387 در همان مكان و با حضور عليرضا محجوب دبيركل خانه‌ي كارگر و حسن صادقي از «اتحاديه‌ي پيشكوتان جامعه كارگري» و حميد حاج اسماعيلي نماينده‌ي «كميته دفاع از آزادي انجمن‌هاي صنفي كارگري» و غلامرضا توكلي دبير «انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره‌بار تهرا»‌ به نمايندگي از سوي گروه كارگر برگزار شد.

در سومين نشست دوجانبه‌ي ششمين دوره‌ي همايش‌هاي ملي كار كه كه روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1387 در خانه كارگر تهران برگزار شده بود،‌ عليرضا محجوب دبيركل خانه‌ي گارگر گزارشي از تأثير تصويب لايجه‌ بودجه‌ي سال 1388 بر وضعيت اشتغال و بنگاه‌ها ارايه داد. در پي اين گزارش هشدار دهنده اين پيشنهاد به تصويب رسيد كه روز شنبه 17 اسفند ماه 1387 كميته‌اي متشكل از نمايندگان گروه كارگر و كارفرما تشيكل شود و پيش‌نويس قعطنامه‌اي را براي ارايه به نشست‌ دوحانبه تدوين كند.

اعضاء اين كميته روز شبنه 17 اسفند ماه در «خانه‌ حمل و نقل»‌ گردهم آمدند و در مورد نكات اصلي قطعنامه به مذاكره پرداختند و دو نفر را براي تدوين پيش‌نويس قطعنامه انتخاب كردند. با اين همه،‌ لايحه بودجه‌ي سال 1388 در مجلس در مسير ديگري قرار گرفت و نمايندگان انتصابي گروه كارگري و كارفرمايي نيز در شوراي عالي كار مصوباتي را در مورد حداقل دستمزد كارگران براي سال 1388 به تصويب رساندند و در نتيجه ضرورت صدور قطعنامه منتفي شد اما نمايندگان هر دو گروه بر ضرورت تدوام نشست‌هاي ششمين دوره‌ي همايش دوجانبه‌ي ملي كار تأكيد كردند. به همين خاطر قرار شد چهارمين نشست دوجانبه در 24 فروردين ماه 1388 برگزار شود.

دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كار كارفرمايي ايران مسؤليت دعوت از نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»‌ را برعهده دارد و مسؤليت دعوت از نمايندگان تشكل‌هاي كارگري نيز طبق مصوبه‌ي قبلي نشست‌هاي دوجانبه بر عهد‌ي غلامرضا توكلي دبير «انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره‌بار تهران» خواهند بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا