سومين بخش كتابچه راهنماي «بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه كشوري كار شايسته» كه مركز بين‌المللي آموزش در اواخر سال 2010 آن را منتشر كرده، به معرفي الگوي حلقوي شش مرحله‌اي پرداخته است كه توجه به آن، به ويژه براي كساني كه در تدارك تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته هستند مفيد خواهد بود.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي قسمت‌هاي ديگر اين كتاب در همين شبكه منتشر شده است.

در ادامه ترجمه‌ي قسمت‌هايي از اين بخش كتابچه راهنما كه به چهارمين مرحله‌ي تدوين برنامه‌ كشوري كار شايسته پرداخته، تقديم مي‌شود.

مرحله چهارم: برنامه‌ ريزي

معمولاً در سند نهايي برنامه كشوري كار شايسته بخش طولاني وجود دارد كه به سه‌ مرحله‌ي نخست (موقعيت كشور، اولويت‌ها، نتايج و استراتژي‌ها) اختصاص مي‌يابد و بخش كوتاهي مراحل 4، 5 و 6 را پوشش مي‌دهد. در اين مراحله آخر مشاركت دقييق در اخذ تصميم و تعريف دقيق اينكه چه كساني براي تدارك پول و اجراي اقدامات براي رسيدن به نتايج مطلوب چه كارهايي مي‌كنند بسيار اهميت دارد.

برنامه‌ ريزي براي اجراي برنامه كشوري كار شايسته دو عنصر اساسي دارد: (1) يك تصميم كلي و جامع در ميان رأي‌دهندگان و سازمان بين‌المللي كار در مورد نتايج مورد نياز و (2) ايجاد يك برنامه‌ي اجرايي وسيع.

تصميم جامع: سازمان بين‌المللي كار و هيأت‌هاي برنامه ريز [1] بايد گسل‌هاي مالي را شناسايي كرده و در اين مورد بحث كنند كه براي تحقق نتايح تعريف شده چگونه به تجهيز منابع بپردازند، چرا كه اقدام‌هاي هماهنگي فني سازمان بين‌المللي كار به صورت فزاينده از سوي منابع متنوعي تأمين مي‌شوند كه مي‌توانند براي رسيدن به اولويت‌ها و نتايج برنامه كشوري به نحو كارآمدي تركيب شوند. تمركز استراتژيك برنامه كشوري كار شايسته و ارتباط با برنامه ملي توسعه مي‌تواند يك استدلال قانع كننده براي تجهيز منابع خارجي در سطوح جهاني و منطقه‌اي فراهم آورد. شناسايي گسل منابع از لحاظ تخيصص منابع بالقوه، و به عنوان مبنايي براي گفتگو با كمك‌ دهندگان، به ويژه آنجا كه فرصت‌هاي واقعي براي تسريع پيشرفت به سوي نتايج برنامه كشوري وجود دارد، بسيار مهم است. هيأت‌هاي سه‌جانبه با حمايت سازمان بينن‌المللي كار بايد در تلاش‌هاي تجهيز منابع مشاركت كنند. «اتحاد» بين سازمان بين‌المللي كار و كشورهاي عضو مي‌توانند روش قدرتمندي براي تجهيز منابع بيشتر تأمين كند.

اجراي برنامه: مرحله‌ي برنامه ريزي بايد يك نقشه‌ي وسيع براي اجراي استراتژي برنامه كشوري كار شايسته كه مورد توافق تمام طرف‌هاست فراهم آورد. اين نقشه‌ي اجرايي بايد تمام فعاليت‌هاي جاري سازمان بين‌المللي كار و تأمين مالي مربوط به استراتژي‌هاي دستيابي به نتايج برنامه كشوري را هماهنگ سازد.

در اجراي اين نقشه‌ي گسترده، هر يك از شركا (دولت، تشكل‌هاي كارفرمايي و تشكل‌هاي كارگري) لازم است برنامه‌ي اجرايي خودشان را با سازمان بين‌المللي كار تدوين كنند. اين نقشه‌ها بايد شامل فرصت‌هايي براي اتحادهاي استراتژيك با ديگر تشكل‌هاي بين‌المللي و گروه‌هاي جامعه مدني باشد كه مي‌توانند منابع را به سوي هدف‌هاي كارشايسته و اولويت‌هاي متشرك هدايت كنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا