جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي نامه‌ي مورخ 4 اكتبر 2011 ( 12 مهر 1390) به كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان، «چشم‌انداز كارفرمايي نسبت به سازمان بين‌المللي كار(س.ب.ك)» را كه اخيراً بازنگري شده است، در اختيار كنفدراسيون‌هاي عضو قرار داد. وي در نامه‌ي خود در مورد دلايل بازنگري اين سند مي‌گويد:

اعضائي كه امسال در شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان شركت كردند دريافتند كه سند «چشم‌انداز كارفرمايان نسبت به س.ب.ك» براي آنكه نيازهاي متغيير سازمان‌هاي كارفرمايي در پي بحران جهاني 09/2008 را بازتاب دهد روزآمد شده است.

وي در ادامه مي‌نويسد: در حاليكه به نخستين اجلاس هيأت مديره‌ي اصلاح شده‌ي س.ب.ك نزديك مي‌شويم [1]، از اين فرصت براي ارسال اين چشم‌انداز بازنگري شده به تمام اعضاء استفاده مي‌كنيم كه از س.ب.ك مي‌خواهد تا براي درك روشن از واقعيت‌هاي كسب و كار معاصر و چالش‌هايي كه بايد با آن‌ها برخورد شود به كارفرمايان گوش فرادهد. كارفرمايان س.ب.ك را فرامي‌خوانند تا اقدام‌هاي مؤثر بر بازارهاي كار را اولويت‌ بندي كند؛ در جستجوي استقرار سياست استاندارهاي كار بين‌المللي مؤثر و مدرن باشد و بر برنامه‌هايي تمركز كند كه اشتغال را در قلب بنگاه‌هاي پايدار ايجاد كنند.

وي در پايان نامه‌ي خود مي‌نويسد: اين چشم‌ انداز دبيرخانه، و اعضاء كارفرمايي هيأت مديره را در تمام تعامل‌‌هايمان با دفتر س.ب.ك راهنمايي خواهد كرد تا هماهنگي را در سراسر پيام‌هاي ما در مذاكرات و گفتگو‌هاي مختلف تضمين كند.

در ادامه برگردان سند چشم‌ انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايي نسبت به س.ب.ك تقديم علاقمندان مي‌شود:

چشم‌ انداز كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار

جامعه‌ي بين‌المللي كارفرمايي اهميت سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) را تصديق مي‌كند و مورد تأكيد قرار مي‌دهد: مأموريت اصلي اين سازمان، از بسياري جهات مي‌تواند به امروز بسيار بيشتر از زمان تأسيس اين نهاد در 1919 ارتباط داشته باشد.

با اين وحود، شرايط جهاني فعلي كه اين سازمان در آن عمل مي‌كند با شرايط پدران بنيان‌گذارش به نحو چشم‌گيري متفاوت است. بيست و پنج سال اخير به ويژه شاهد تغييرات بنيادين بوده است: نوآوري‌هاي گسترده در فناوري‌ تمام صنايع و بخش‌ها و نيز زندگي‌ها و شيوه‌ي زندگي مردم را تغيير داده است؛ اقتصادهاي آزاد بازارها را باز كرده‌اند و فرصت‌هاي بيشتري براي كاهش فقر ارايه داد‌ه‌اند؛ و آزادي اقصتادي و سياسي دستاورهاي بي‌سابقه‌‌اي كسب كرده است.

حتي اگر هنوز كشورها و مناطقي با مشكلات زياد، از جمله محدوديت‌هايي براي دموكراسي يا آزادي، وجود داشته باشد، اكنون پديرش نسبت به مدل اقتصاد بازار آزاد گسترده است و كارفرمايان و كارگران اشتراك منافع بيشتري دارند.

همانطور كه در سال‌هاي اخير ديده‌ايم، ثبات اقتصادي و اجتماعي شكننده است. سطوح بالاي بيكاري داخلي، به ويژه بيكاري جوانان، توأم با تعليم و تربيت ناكافي كه در آموزش مهارت‌هاي مورد نياز اقتصاد مدرن ناتوان است، تلاش‌ها براي بهود عملكرد اقتصاد ملي و توسعه‌ي اجتماعي را تضعيف مي‌كند.

در حاليكه دگرگوني‌هاي فزاينده‌ي ناشي از جهاني‌سازي موانع ملي را درمي‌نوردند، گزينه‌هاي سياست اجتماعي و اقتصاي ملي اثربخش براي توانمندسازي تحقق وسيع مزايايي جهاني‌سازي در درون جامعه بسيار حياتي است.

انعطاف پذيري بيشتر و تعديل ساختاري مستلزم مواجهه با چالش‌هاي يك بازار جهاني متحول ناشي از پيشرفت تكنولوژيك بود، برآمد مراكز اقتصادي جديد و جهاني‌سازي تشديد شده ظرفيت بالقوه‌اي براي عرضه‌ي دستاوردهاي بزرگ به همه -كاهش فقر، ترويچ تعليم و تربيت، و ايجاد شغل‌هاي بيشتر و بهتر – را دارد.

با اين وجود اين روند اثرات خاص خود را دارد. بعضي شغل‌ها ناپديد خواهند شد و تعديل‌ها مورد نياز خواهد بود. مهم داشتن يك پلتفورم سياسي ملي مستقر است كه به اين شغل‌ها اجازه‌ي جايگزيني بدهد، و انتقال موفقيت آميز به اين شغل‌هاي جديد صورت پذيرد.

ظرفيت بالقوه براي س.ب.ك براي كمك به ساخت نتايج مثبت از جهاني سازي و پيشبرد آن از سوي رهبران گروه 20 در بيانيه‌ي 2009 پيتزبورگ آنان كه خاطر نشان كرده است براي تضمين اينكه رشد جهاني به نحو گسترده سودمند باشد، گروه 20 بايد سياست‌هايي هماهنگ با اصول و حقوق بنيادين س.ب.ك در كار را به اجرا درآورد، تصديق شده است.

اينكه اين سازمان به فرصت‌ها و چالش‌هاي جهاني سازي آنگونه كه بر كشورهاي عضوش در كارگاه‌ها تأثير مي‌گذارد چگونه پاسخ مي‌دهد اهليت آينده‌ي آن را تعيين خواهد كرد، و گروه كارفرمايان، با حضور محكم اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان در كشورهاي گروه 20، آماده است تا با س.ب.ك در فراهم سازي چشم انداز كسب و كار براي شكل بخشي به توصيه‌هاي سياسي جهت ارايه به گروه 20 براي مشاوره همكاري كند.

جامعه‌ي كسب و كار در گذشته با خويشتن‌ داري با س.ب.ك مواجه مي‌شد. امروز شرايط تغيير كرده است.

نقش بخش خصوصي در تدوين راهبردهاي توسعه و كاهش فقر از سوي تمام بازيگران در سطح بين‌المللي تصديق مي‌شود، و س.ب.ك و جامعه‌ي كارفرمايان شركاي طبيعي در همكاري به سوي هدف‌ مشترك ثروت و شغل آفريني هستند. اين وظيفه بر عهده‌ي كارفرمايان، كساني كه پنجره‌اي به دنياي واقعي كار مي‌گشايند، است كه به س.ب.ك آموزش دهند تا واقعيت‌ها و دغدغه‌هاي كسب و كار مدرن را بهتر درك كند و از اين رهگذر براي بازتاب دادن اين واقعيت‌ها در خدماتش به اعضاء تجهيز شود.

از همين رو كارفرمايان در جستجوي يك س.ب.ك هستند كه بتواند به شركايش در مواجه با چالش‌هاي عظيم در پيشاپيش آن‌ها كمك عملي ارايه دهد – سازماني كه بر دستيابي به هدف‌هايش متمركز باشد و بتواند با واقعيت‌هاي متغيير تغيير كند، كه بتواند گزينه‌هاي سياسي دشوار را ترويج كند و آماده باشد خودش را زير سؤال ببرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا