پروفسور وايزمن نكولو كه به مدت سه سال رياست هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان را برعهده داشت در آخرين سخنراني خود در اين سمت،‌ خصوصيات چشم‌انداز آتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان را تشريح كرد. برگردان اين سخنراني كه روز سه‌شنبه 31 ماه مه 2011 – 10 خرداد 1390 – در اتاق هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار در ژنو ايراد شد در ادامه تقديم مي‌شود.

متآسفانه فضاي حاكم بر كسب و كار ايران چنان مأيوس كننده است كه انتظار از كارفرمايان براي توجه به نكاتي كه پروفسور وايزمن در سخنان خود مطرح كرده اصلاً واقع‌بينانه نخواهد بود. با اين همه، خواندن اين سخنان، مثل تماشاي يك فانوس دريايي يا برجي در برهوت شايد اين اميد را در دل زنده نگه دارد كه سرانجام كرانه‌ي نجاتي در كار باشد:

خانم‌ها و آقايان صبح به خير

رياست بر سازمان بين‌المللي كارفرمايان در سه سال گذشته يك خرسندي قطعي بوده است. در طول اين دوره واقعاً از پشتيباني‌ آنتونيو و دبيرخانه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان، دانيل در نقش كليديش براي هماهنگي و هدايت مداختلات ما در اين سازمان، و نايب رئيسان منطقه‌اي كه به من درك مستقيمي از نيازها، نگراني‌ها و اولويت‌هاي منطقه‌اي تمام اعضاء سازمان مي‌داند، و البته، اما به ويژه، از پشتياني تمم شما تبلور گستره و عمق عضويت در سراسر سازمان بهرمند بودم.

دوره‌ي من با شما منجر به درك عميق‌تر از نيازهاي كارفرمايان جهان شد. بيان آنان در سه سال اخير به عنوان يكي از پيامد‌هاي بحران مالي جهاني قوي‌تر شد. البته، به عنوان رئيس، به صورت مستقيم در بهره‌گيري از ابزارهاي پاسخ‌گويي به آن‌ها و نيز تقويت نقش سازمان بين‌المللي كارفرمايي به عنوان صداي نماينده‌ي كسب و كار درگير شدم.

پاسخگويي به نيازهاي اعضاء جديد نيست. سازمان بين‌المللي كارفرمايان از آغاز خود در سال 1920، به طور دائم درگير مواجهه با چالش‌هاي جديد، اتخاذ جايگاه در سازمان در حال تغيير بين‌المللي كار، و در چارچوب يك نظام چندجانبه‌ي فزاينده كه صداي بازيگران جامعه‌ي مدني در آن هم از نظر تعداد و هم از نظر جچم افزايش يافته و جايي كه اتحاديه‌هاي كارگري خودشان را به عنوان يك مخاطب بسياري از كمپاني‌هاي جهاني ما بين‌المللي ساخته‌اند، بوده است.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان نسبت به اين محيط متحول‌ شونده مطلع بوده است. عطف به سال 2005، اين شوراي عمومي چشم‌انداز جديدي براي سازمان را مورد بحث قرار داد، و در 2006 يك سند جامع سياستي با عنوان «راه به پيش» را تصويب كرد كه سازمان را فرامي‌خواند تا به توسعه‌ي خود تداوم بخشد و روش‌هاي جديد و جامعي را براي مواجه شدن با توقعات اعضاء و حتي فراتر رفتن از آن‌ها مورد بهره برداري قرار دهد. شوراي عمومي اذعان داشت كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان نمي‌توانست از چالش‌هاي آينده تن بزند؛ بلكه بايد با آن‌ها مواجه شود و پيش‌دستانه به آن‌ها پاسخ بدهد.

از آن زمان، تعدادي از توصيه‌هاي مطرح شده در «راه به پيشن» به اجرا درآمده است. اين امر به بهبودهاي داخلي در دبيرخانه براي ارايه‌ي خدمات به اعضاء‌ و ايجاد دو شبكه‌ي همراه منجر شد كه هم‌انديشي‌هاي جهاني مننحصر به فردي براي تبادل اطلاعات و آموخته‌ها در عرصه‌هاي مرتبط با روابط صنعتي جهاني و ايمني و بهداشت فراهم مي‌آورند.

با اين حال، همانطور كه به شوراي عمومي سال گذشته گزارش داددم، بحران مالي 2008 و تأثير طولاني آن بر فدراسيون‌هاي عضو يك نگاه تازه به اولويت‌هاي سازمان بين‌المللي كار و ساختار مديريتي آن را براي ارتقاء كارآمدي و اثربخشي در مواجهه با درآمدهاي كاهش يافته اعضاء طلب مي‌كرد. اين نگاه تازه با بررسي صورت گرفته از سوي تورلوگ او سوليوان هدايت شد. او پيشنهادهايي ارايه داد كه جامعيت نقش نظارتي هيأت مديره را از طريق تأسيس دو كميته – كميته‌ دستمزد و كميته‌ي مالي، آشكار ساخت. دومين توصيه‌ي عمده اين بود كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان مي‌بايست يك چشم‌انداز بلندپروازانه‌تر تصويب كند. مذاكره روي اين موضوع به تعويق افتاد. با اين همه، اعتقاد دارم كه زمان آن رسيده كه اين ايده مطرح شود.

به اعتقاد من زمان آن فرارسيده كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان يك چشم‌انداز آينده ‌نگر تر اتخاذ كند. چشم‌اندازي كه به ارزش‌ها و هدف‌هايي پاسخ بدهد كه در قلب گفتگوهاي سياست اقتصادي و اجتماعي در قرن بيست و يكم جا گرفته‌اند. ارزش‌هاي كليدي عبارتند از رهبري مسؤل و اخلاقي،‌ انصاف و شفافيت و هدف‌هاي كليدي عبارتند از رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و كاهش فقر و نابرابري بر يك مبناي پايدار.

اساس پايداري ادغام مسائل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در تدوين هدف‌هاي كمپاني و صورتبندي راهبردهاست. مسائل اجتماعي و اشتغال ديگر افزوده‌‌‌هايي كه چند دهه‌ي قبل بودند نيستند. آن‌ها هدف‌هاي ناب هستند كه در رده‌ي رشد اقتصادي و بهره‌وري قرار مي‌گيرند. رعايت حقوق بشر نيز همراه با تأكيد بر انصاف و عدالت اجتماعي جايگاهي مركزي يافته است.

اين خلاف پيشينه‌ي بالاست كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان مي‌بايسد چشم‌انداز و راهبرد خودشا را بررسي مي‌كرد. مسائل اجتماعي و اشتغال ديگر فشار كارفرمايان، كارگران و دولت‌ها در سازمان بين‌المللي كار نيستند. در پارادايم جديد، آن‌ها ذاتي كار بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، ملل متحد و اكنون گروه 20 هستند.

به علاوه، چارچوبي كه تصميم‌سازي را آشكار مي‌سازد يك رويكرد يكپارچه است. بنا بر اين براي طنين‌انداز شدن رويكرد جديد، پيام‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد مسائل اجتماعي و اشتغال بايد متناسب با شرايط باشد و نه به عنوان پيشنهادهاي جداافتاده مطرح شوند.

بنا بر اين، نظر من اين است كه چشم‌انداز سازمان بين‌المللي كارفرمايان رو به آينده،‌ همانطور كه در اصل تولوگو او سوليوان در سال 2009 پيشنهاد داد بايد تبديل شدن به صداي كسب و كار جهاني باشد.

در حال حاضر كسب و كار در سطح بين‌المللي صداي هماهناگ شده‌اي ندارد. اعتقاد دارم سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي اينكه چنين نقشي را ايفاء كند جايگاه خوبي دارد. اين تنها سازمان جهاني كسب و كار است كه 150 فدراسيون ملي كارفرمايي عضوش هستند. در بيش از 140 كشور، اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان كل جامعه‌ي كسب و كار را نمايندگي مي‌كند. بنا بر اين، مي‌تواند آن نقش را بر اساس قدرت دسترسي و نمايندگي‌اش برعهده بگيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا