عضو محترم کارگروه سیاست توسعه پایدار

«اتحاد جهانی کسب و کار» (ا.ج.ك) [1]که ما عضو آن هستیم پیش‌نویس صفر «مقدمه، اهداف و مقاصد پیشنهادی برای توسعه پایدار برای برنامه‌ي توسعه پسا2015» [2]را اخيراً براي ما ارسال کرده است. (پیوست)

در حال حاضر 17 هدف در آن وجود دارد و اتحادیه جهانی کسب و کارتجدید نظرهایی را در متن روسای مشترک در دو نشست اخیر (کارگروه همگانیOWG) پیشنهاد کرده است و امیدوار است که در نشست نهایی نیز همانطور عمل شود.

گفتگو و سوال حول و حوش بخش خصوصی و نقش آن،همان قدر که ما به پایان این روند نزدیک می شویم،هر چه بیشتر تشدید می شود. نشست نهایی روند(کارگروه همگانی OWG)که دراواسطژوئیهبرگزارمیشود آخرین فرصت برای تاثیرگذاری بر بحث ها قبل از ارائه (پذیرش)متن خواهد بود متنی که اساس مذاکرات دستورکار توسعه بعد از 2015 خواهد بود.

گرچه گفتگوهای قابل ملاحظه ای در باره لزومبه دست آوردن اهداف کمتر با تمرکز بیشتر در این مرحله وجود داشته است نشست مشترک روسا برای قصه پردازی های سرگرم کننده درباره ضرورت حذف / اضافهاهداف/مقاصدنیست. به این ترتیب ما از نظرات شمادرموارد زیر از منظر بخش خصوصیاستقبال می کنیم:

-  پنجمقصود برتر برایهرهدفشناسایی کنید.
-  تغییرات متن موجود را شناسایی کنید.

لطفا هر نوع فرمول بندی مجددمقصود/هدف را با فرمت زبانی ملل متحد بنویسید تا دولت‌های عضو بتوانند به آسانی متن پیشنهادی را حمایت کنند.

-  مقاصدرا با ابزارهای اجرایی بررسی کنید.

لطفا نظرات خود را قبل و یا تا پایان وقت اداری سه شنبه 8 ژوئیه بفرستید. به خاطر یادداشت کوتاه و آماده شدن این سند، تنها به زبان انگلیسی، پوزش می خواهم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا