سازمان بين‌المللي كار و صندوق بين‌المللي پول (با همكاري دولت نروژ) روز دوشنبه 22 شهريور ماه 1389 – 13 سپتامبر 2010، كنفرانس مشتركي پيرامون «چالش‌هاي رشد، اشتغال و انسجام اجتماعي» در اسلو برگزار خواهند كرد. از سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز تعدادي از كارفرمايان به نمايندگي از تشكل‌هاي كارفرمايي در اين سمينار شركت‌ خواهند كرد.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان ضمن انتشار اين خبر يادداشتي يازده صفحه‌اي در اختيار كنفدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو قرار داده است كه در بيش از 70 بند تدوين شده و در آن‌ها نكات مهمي در ارتباط با موضوع‌هاي اين كنفرانس مطرح شده است تا از سوي كارفرمايان مورد تأمل قرار بگيرد.

در ادامه ترجمه‌ي 10 بند اوليه‌ي اين سند – به عنوان نمونه تقديم مي‌شود تا آن دسته از كارفرمايان ايراني كه زبان خارجي ‌مي‌دانند نسبت به مطالعه‌ي اين سند تشويق شوند.

متن كامل اين سند در انتهاي همين نوشته در دسترس است.

1. تأثير ركود بزرگ سال 2007 تا 2009 بر بازارهاي كار چه بود؟

 • 1. «ركود بزرگ» [1] : از نظر لغوي هوشمندانه اما بالقوه كاملاً گمراه كننده است. بين سال‌هاي 1930 و 2007 تا 2009 تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد:
  • الف. ركود اخير در مقايسه با ركود قبلي در بيشتر كشورها كوتاه مدت بود.
  • ب. در سطح جهان همزمان نبود، و تجربه‌ها‌ به وضوح توفير داشتند.
  • پ. به سطوحي از فقر توده‌اي و درهم ريختگي اجتماعي كه در خلال كسادي بزرگ [2] تجربه شده بود منجر نشد.
 • 2. درك تفاوت بين كسادي بزرگ و ركوداخير،‌ و اينكه چرا آنقدر كه از سوي صاحب‌ نظران انتظار مي‌رفت بد و مستمر نشد اهميت دارد.
 • 3. ما به يك تحليل امروزي از چالش‌هاي امروزي خود و تحليل سنجيده كه منجر به واكنش‌هاي سنجيده شود نياز داريم.
 • 4. خلاص شدن: جاي خرسندي است اكنون كه اقتصادهاي ملي و جهاني از ركود خارج شده‌اند، ملاحظه مي‌شود از استعمال زبان بحران فاصله گرفته‌ايم. زبان اخير در خارج از اسپانيا نشان مي‌دهد انتظار مي‌رود از اواخر سال جاري رشد مشاغل آغاز شود.
 • 5.برخورد آرام به بحران اخير از چشم‌انداز بهبودي نوپا بهترين مبنا را براي ايده‌ها و خط‌مشي‌هاي خوب فراهم مي‌آورد.
 • 6.تأثير بر بازارهاي كار: ارقام خام در گزارش‌هاي سازمان بين‌المللي كار و صندوق بين‌المللي پول آمده است، و هزينه‌هاي انساني در تعدادي از كشورها احساس مي‌شود.
 • 7.شايد مفيدترين چيز براي كارفرمايان اعلام اين باشد كه:
  • الف. بر استخدام و بر اعتماد كسب و كار تأثيري ديرپاگذاشته است. بسياري از مردم به خاطر مجموعه‌آي از تشويق، پشتيباني كاركنان، و پذيرش شخصي ريسك مالي در كسب و كار باقي مانده‌آند.
  • ب.آنان به تدريخ بهبود مي‌يابند اما بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هنوز در وضعيتي نيستند كه كاركنان جديد خود را استخدام كنند. اشتغال همچنان ‌آسيب‌پذيرتر از آنچه‌ كه داده‌هاي كلي مطرح مي‌كنند باقي مي‌ماند.
   • I.به اين ترتيب، تأثير ركود‌ها بر بازارهاي كار ادامه دارد و از خاتمه‌ي رسمي يا فني ركود عقب‌ تر مي‌افتد.
  • پ. مدل‌هاي كسب و كار آسيب‌ پذيرند و سرمايه ناياب مي‌شود. ظرفيت‌هاي مالي براي افزايش هزينه‌ي نيروي كار بسيار محدودند. اين امر به دلايل زير مهم هستند:
   • I. بعضي از اقدامات ترسيم شده روي كاغذ هزينه‌هاي استخدام نيروي كار را افزايش مي‌دهند.
   • II. هزينه‌هاي افزايش‌‌ يابنده‌ي نيروي كار در اين مرحله مشاغل را به خطر مي‌اندازد و قطعاً بازگشت تدريخي اعتماد براي استخدام كاركنان جديد را تهديد مي‌كند.

چشم‌انداز اشتغال براي سال 2011 چيست؟

 • 8. هر چشم‌اندازي براي اشتغال مستلزم رشد اقتصادي خواهد بود، و اين نكته بايد نقطه‌ي آغاز تمام خط‌مشي‌هاي دولتي در امر اقتصاد و بازار كار باشد. وراي اين:
  • الف. اين يك موضوع براي مباحث ملي از سوي كساني است كه فرصت دارند تا در بحث‌هاي كنفرانس شركت كنند(چشم‌انداز نروژ، چشم‌انداز آلمان و غيره).
  • ب. يك رقم جهاني به اندازه‌ي چشم‌اندازهاي ملي كه مي‌تواند بين مراحل وقفه، بهبودي تدريخي و سربرآوردن كمبود نيروي كار متافوت باشد، اهميتي ندارد.
 • 9. يكي از خصوصيات ركود اخير زنده‌نگه‌داشتن ريسك‌ها نسبت به پيش‌بيني‌هاي اقصتادي به ويژه ريسك‌هاي جهاني نسب به پيش‌بيني‌هاي ملي است.چشم‌اندازها در فضاي شكننده‌ي پس از ركود نامطمئن باقي مي‌ماند. ‌
 • 10. اين امر مستلزم احتياط جدي و بي‌انگيزگي براي استخدام، از قبيل هزينه‌هاي فزاينده‌ي چشم‌گير(كه در برخي از ايده‌هاي ترسيم‌شده روي كاغذ مشهود هستند) مي‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا