خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) روز 15 خرداد ماه 1390 به نقل از فردي به نام «عباس وطن‌پرور» اتهام‌هاي بي‌پايه و اطلاعات سراسر نادرستي در مورد هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران به يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار منتشر كرد كه واكنش روابط عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را در پي داشت. ايسنا، روز جمعه 27 خرداد ماه 1390، و در يك اقدام درخور تحسين، بخش‌هايي از پاسخ روابط عمومي كانون عالي كارفرمايي را منتشر كرد و به اين ترتيب با تصحيح اطلاعات نادرست منتشر شده، بخشي از آبروي رفته را به جوي بازگرداند.

ضمن تشكر از مسؤلان محترم ايسنا، متن كامل بيانيه‌ي روابط عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه روز 22 خرداد منتشر شد، در ادامه تقديم مي‌شود. در اين بيانيه به نكاتي اشاره شده كه آشنايي با آن‌ها براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ضروري است.

براي خواندن خبر ايسنا اينجا را كليك كنيد. براي خواندن روايت ايسنا از پاسخ روابط عمومي كانون عالي كارفرمايي نيز اينجا را كليك كنيد. براي خواندن متن كامل بيانيه نيز دنباله را كليك كنيد:

جناب آقاي احسان بيگي

دبيرمحترم سرويس كار و اشتغال ايسنا

موضوع: تصحيح چند خطا

سلام

روز 15 خرداد 1390 خبري با كد شماره‌ي 08208-9003، بر اساس گفتگو با فردي به نام «عباس وطن‌پرور»، با عنوان «نمايندگان كارفرمايي حاضر در آي.ال.او انتصابي هستند»، از سوي سرويس كار و اشتغال ايسنا منتشر شد كه، متأسفانه، اطلاعات سراسر نادرستي در اختيار افكار عمومي قرار داد.

از آنجا كه مسؤليت درستي خبر‌هاي نهاد «رسانه» برعهده‌ي دبيران و سردبيران است،‌ توضيح‌هاي زير براي تصحيح خطاهاي راه‌يافته در خبر پيش‌گفته، تقديم مي‌شود. اطمينان دارد به خاطر حفظ اعتبار حرفه‌اي ايسنا و رعايت اصول اخلاق حرفه‌ي روزنامه‌نگاري، اين توضيح‌ها به نحو مقتضي در اختيار مخاطبان محترم ايسنا گذاشته خواهد شد.

1. در بخش اول خبر از فرد مذكور نقل شده كه «در حال حاضر نماينده‌ي كارفرمايان حاضر در سازمان جهاني كار محمد عطارديان،‌ شهره تصديقي، ناصر رئيسي فرد، افتخاريان و سپهري هستند».

1. 1. طبق بند اول ماده‌ي 3 اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار،‌ هيأت نمايندگي اعزامي هر كشور عضو به كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار بايد متشكل از 4 نفر نماينده باشد: دو نفر نماينده‌ي دولت، يك نفر نماينده‌ي كارگران و يك نفر نماينده‌ي كارفرمايان.

1. 2. بند 2 ماده 3 اساسنامه‌ي آن سازمان مقرر مي‌دارد كه هر يك از اين نمايندگان مي‌‌توانند حداكثر دو مشاور براي هريك از موضوع‌هاي مندرج در دستوركار كنفرانس همراه خود داشته باشند.

1. 3. با توجه به مقررات مذكور خاطر نشان مي‌شود كه در هيأت نمايندگي كارفرمايان اعزامي به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار، محمد عطارديان به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان و بقيه‌ به عنوان متخصصان مشاور در هر يك از مسائل چهارگانه‌ي مندرج در دستوركار اجلاس انتخاب شده‌اند.

گفتني است كه در دستور‌كار كنفرانس امسال موضوع‌هاي: كارشايسته براي كارگران خانگي، مديريت كار و بازرسي كار، حمايت اجتماعي، و كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها مطرح بود و خانم‌ها شهره تصديقي با سال‌ها سابقه كار در امور بين‌الملل وزارت كار و امور اجتماعي، كتايون سپهري عضو هيأت مديره‌ي انجمن زنان مدير كارآفرين، و آقايان مهندس حسن افتخاريان مديرعامل شركت حامي سيستم، و دكتر محمد حسن احمدپور مديرعامل يك شركت معتبر كاريابي داخلي و بين‌المللي، به عنوان مشاوران متخصص در موضوع‌هاي كنفرانس به نماينده‌ي كارفرمايان ايران مشاوره خواهند داد.

2. در بخش ديگري از آن خبر چند خطي، از قول فرد مذكور نقل شده است كه: «تا كنون هيچ خبري از رويدادهاي اختتاميه‌ي سازمان جهاني كار در دست نيست».

اساساً سازمان بين‌المللي كار «رويدادهاي اختتاميه» ندارد. بلكه اجلاس‌هاي سالانه‌ي كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار هستند كه طبعاً يك روز خاتمه مي‌يابند. يك‌صدمين كنفرانس بين‌المللي كار روز 17 ژوئن 2011 (جمعه 27 خرداد 1390) خاتمه مي‌يابد. در نتيجه، در تاريخ تنظيم خبر هنوز «رويدادهاي اختتاميه» رخ‌نداده‌اند كه خبر آن منتشر شود.

3. در بخش ديگري از خبر به نقل از فرد مذكور آمده است: «نمايندگان كارفرمايي اعزام شده به سازمان جهاني (بين‌المللي) كار انتخابي نبوده بلكه انتصابي بوده‌اند».

همانطور كه گفته شد، در هيأت اعزامي هر كشور به كنفرانس بين‌المللي كار، يك نماينده‌ي كارفرمايي حضور مي‌يابد كه از سوي تشكل‌كارفرمايي داراي بيشترين نمايندگي انتخاب مي‌شود. در حال حاضر، تنها تشكل‌ عالي كارفرمايي ايران كه در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيده و قانوناً اختيار معرفي نماينده‌ي كارفرمايان را دارد، «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ است كه دبيركل اين كانون را به عنوان نماينده‌ كارفرمايان‌ معرفي كرده است.

4. در بخش ديگري از خبر به نقل از فرد مذكور آمده است:‌ «نمايندگان اعزام شده از سوي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان همگي در اين كانون در سمت مشاور هستند نه كارفرما».

ضمن تأكيد مجدد بر مقررات كنفرانس بين‌المللي كار مبني بر حضور فقط يك نماينده‌ي كارفرما در هيأت اعزامي، بار ديگر خاطر نشان مي‌شود كه ساير اعضاء هيأت نمايندگي بايد مشاور و كارشناس باشند. با اين همه، خانم كتايون سپهري، و آقايان مهندس حسن افتخاريان، دكتر محمد حسن احمدپور، دكتر ناصر رئيسي‌فرد (كه به خاطر مشكلات خانوادگي در آخرين لحظات قادر به شركت در كنفرانس نشد)، علاوه بر آنكه در مورد موضوع‌هاي كنفرانس متخصص و صاحب‌نظر‌اند، كارفرما هم هستند و در تشكل‌هاي كارفرمايي خود نيز حضور فعال دارند. سركار خانم شهره تصديقي نيز كه سال‌هاست مشاور امور بين‌المللي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است، به عنوان عضو جانشين در هيأت حضور يافته است.

5. در ادامه‌ي خبر از قول فرد مذكور نقل شده است: «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي پس از اعزام به سازمان جهاني كار دستور كار جلسات آي.ال.او را منتشر نكرده‌اند».

5. 1 بديهي است كه «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي» به سازمان بين‌المللي كار اعزام نمي‌شود، بلكه نمايندگان اين كانون عالي كارفرمايي هستند كه بايد اعزام شوند.

5. 2 به علاوه، اين نمايندگان هم به سازمان بين‌المللي كار اعزام نمي‌شوند، بلكه به اجلاس سالانه‌ي كنفرانس بين‌المللي كار اعزام شده‌اند.

5. 3 افزوده بر اين‌ها، قرار نبوده و قرار نيست «جلسات آي.ال.او» برگزار شود، بلكه اجلاس يك‌صدمين كنفرانس بين‌المللي كار است كه بين روز‌هاي اول تا هفدهم ژوئن 2011 در ژنو برگزار مي‌شود.

5. 4. مهم‌ترين غلط فاحش در يك جمله از خبر چند جمله‌اي ايسنا اينكه ادعا شده «پس از اعزام به سازمان جهاني كار دستور كار جلسات آي.ال.او را منتشر نكرده‌اند». اگر منظور دستور كار يك‌صدمين كنفرانس بين‌المللي كار باشد، متن انگليسي مجموعه‌ي گزارش‌ها و اسناد اين كنفرانس همراه با برگردان فارسي بخش‌هاي اصلي آن‌ها در «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» به نشاني: www.payamekarfarmayan.com منتشر شده و براي هميشه در اختيار تمام كارفرمايان فارس زبان دنيا قرار گرفته است.

5. 5. تذكر اين نكته ضروري است كه خلاصه‌ مطالبي كه در اين سايت منتشر مي‌شود، در حال حاضر، به صورت خودكار براي ايميل 18360 نفر از كارفرمايان نيز ارسال مي‌گردد. بيشتر اين ايميل‌ها، متعلق به كارفرمايان عضو تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر ايران هستند كه از طريق مكاتبه با مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي از آنان دريافت شده است.

6. در بخش پاياني خبر نيز از قول اين «فعال اقتصادي» نكاتي نقل شده كه اگر از غلط‌هاي فاحش آن صرف‌نظر شود، اسباب تعجب است. وي اظهار نظر كرده است كه: «سازمان بين‌‌المللي كار هميشه قبل از برگزاري آي.ال.او مباحثي كه قرار است در اين سازمان مطرح شود را منتشر مي‌كند و وزارت كار نيز پس از ترجمه‌ آن را در اختيار نهادهاي كارگري و كارفرمايي قرار مي‌دهد».

واقعيت اين است كه سازمان بين‌المللي كار گزارش‌ها و دستوركار اجلاس‌هاي سالانه‌ي كنفرانس بين‌المللي كار را در اختيار دولت‌هاي عضو قرار مي‌دهد تا از اين طريق در اختيار تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي گذاشته شود. اما فقط در پي گسترش انقلاب اينترتتي اين امكان فراهم آمده است كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به صورت مستقيم اين اسناد را از سايت آن سازمان بردارند و از محتواي آن‌ها با خبر شوند. از همين رو، بايد به اين «فعال اقتصادي» گوش زد شود اگر در سال‌هاي اخير ترجمه‌ي بسياري از اين اسناد از طريق سايت‌ «پيام كارفرمايان»‌ و سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري قرار گرفته، محصول تلاش‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بوده است و از آنجا كه فرد مذكور با اين واقعيت آشناست، بيان چنين نكاتي از سوي وي تعجب آور است.

دبير محترم سرويس كار و اشتغال ايسنا

اينكه فردي به نام «عباس وطن‌پرور» در گفتگو با خبرنگار تحت مديريت جنابعالي چه راست و دروغ‌هايي را سر هم كرده باشد، مسؤليت شما در تضمين درستي اخبار منتشره را نفي نمي‌كند. از همين رو،‌ انتظار مي‌رود مقرر فرماييد اصلاحات ارايه شده به نحو مقتضي در اختيار مخاطبان محترم ايسنا قرار بگيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا