برگردان آخرين بخش پرسشنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در مورد توصيه‌نامه‌ا‌ي كه قرار است در يكصد و يكمين كنفرنس بين‌المللي كار در خرداد 1391 بررسي و احتمالاً تصويب شود، در ادامه تقديم شده است. براي مطالعه‌ي برگردان بخش‌هاي ديگر اين سند نيز لينك‌هاي مربوطه در ابتداي متن اصلي اين نوشته را كليك كنيد.

گفتني است كه متن اصلي اين سند در ابتداء از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار گرفت. جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان در نامه‌ي خود به كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان خاطر نشان كرده بود:‌ بر اساس بند يك ماده 38 قواعد كنفرانس، دولت‌ها ملزم هستند پيش از صورتبندي پاسخ‌هايشان با تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري داراي بيشترين نمايندگي مشورت كنند. نتايج اين مشاوره‌ها بايد در پاسخ‌هاي دولت‌ها كه بايد مشخص كنند با كدام تشكل‌ها مشورت كرده‌اند، منعكس شود.

خوشبختانه جناب آقاي مهدي مهرزاد فرد مديركل محترم امور بين‌الملل و اشتغال خارج از كشور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي نامه‌اي در تاريخ 27 شهريور سال 1390 متن توصيه‌نامه و پرشنامه‌ را در اختيار كعاصكا قرار داد و كانون عالي كارفرمايي نيز بعد از بهره‌گيري از نظر مشاوران خود پاسخ اين پرسشنامه‌ را تقديم وزارتخانه كرد. با اين توضيح‌هاي مقدماتي، برگردان واپسين بخش اين سند تقديم مي‌شود. توجه داريد كه پاسخ‌هاي مشورتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به پرسش‌ها با حروف كج و سياه‌تر ارايه شده است:

VI. اصول راهنما براي بسط تأمين اجتماعي

29. آيا توصيه‌نامه بايد، در ارتباط با چمع‌بندي‌ها مندرج در قطعنامه‌ي راجع به مداكر مكرر در مورد حمايت اجتماعي (تأمين اجتماعي) مصوب يكصدمين اجلاس (ژوئن 2011) كنفرانس بين‌المللي كار، مقرر كند كه بسط تأمين اجتماعي، از جمله اجراي كف حمايت اجتماعي در سطح ملي، بايد در راستاي اصول زير باشد:‌
الف) پوشش كلي
ب) تحقق تدريحي
پ)هماهنگ با سياست‌هاي اقتصاد كلان، اشتغال و ساير سياست‌هاي اجتماعي
ت)مسؤليت پذيري كلي حكومت
ث)تنوع ابزار‌ها و رويكردها، از جمله سازوكارهاي مالي و نظام‌هاي ارايه
ج)كفايت مزايا و توازن منصفانه‌ي منافع كساني كه طرح‌هاي تأمين اجتماعي را تأمين مالي مي‌كنند و كساني كه از آن‌ها منتفع مي‌شوند
چ) عدم تبعيض
ح)پاسخ‌دهي جنسيتي و برابري جنسيتي
خ)استحقاق نسبت به مزاياي قانوني
د)پايداري مالي، اقتصادي و پولي
ر)مديريت خوب از جمله مديريت مالي و اجرايي خوب
ز)مشاركت سازمان‌هاي كارفرمايان و كارگران از طريق سازوكارهاي اثربخش گفتگو‌ي اجتماعي در مورد طراحي، مديريت و نظارت

بله، اما با در نظر گرفتن نكته‌ي الف) آنگونه كه حق قانوني تلقي مي‌شود (لطفاً به بند الف سؤال 8 بنگريد).

VII. پيگيري فرايند

30. آيا توصيه‌نامه بايد مقرر كند كه اعضاء از طريق سازوكارهاي مناسب، بسط تأمين اجتماعي، از جمله اجراي كف حمايت اجتماعي خودشان و پيشرفت به سوي دستيابي به پوشش كلي و نيز سطوح بالاتر حمايت را پيگيري كنند؟

مواظب باشيد از اين توصيه نامه براي ويرايش كاستي‌هاي كنوانسيون 102 استفاده نشود. اين كوانسيون مي‌بايسد مستقل باقي بماند و نبايد براي هدف‌هاي ديگر مورد استفاده قرار بگيرد.

31. آيا توصيه نامه‌ بايد مقرر كند كه سازوكار‌هاي مناسب پيگيري بايد شامل موارد زير باشد:‌

الف) گردآوري، تدوين و نشر منظم آمارهاي تأمين اجتماعي مبتني بر گزارش‌هاي اجرايي و نظرسنجي‌هاي خانواده؟

بله

ب) سازوكارهاي ديگر؟ اگر آري،‌ لطفاً مشخص كنيد:

دبيرخانه سازمان بين‌المللي كارفرمايان نظري ندارد

32. آيا توصيه‌نامه بايد مقرر كند كه آمارهاي تأمين اجتماعي بايد براي هر مقوله شامل تعداد اشخاص تحت حمايت و ذينفعان، و مقدار مزايا، و نيز سطح و الوگو هزينه‌ها و مالي باشد؟

در اصل بله، اما مي‌تواند براي كارگران بخش غيررسمي خيلي پيچيده به نظر برسد.

33. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه، در طراحي يا بازنگري مفاهيم، تعاريف و روش هاي مورد استفاده در توليد آمارهاي تأمين اجتماعي، اعضاء بايد راهنماي‌هاي سازمان بين‌المللي كار، از جمله كنفرانس بين‌المللي كارشناسان آمار كار و، در صورت لزوم، سايز سازمان‌هاي بين‌المللي، را در نظر بگيرند؟

بله، اما «در صورت لزوم» بايد حذف شود. توصيه‌نامه بايد مثبت‌تر باشد و بايد براي هماهنگي و همكاري بيشتر با سازمان‌هاي بين‌المللي دعوت كند.

34. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه اعضاء بايد در تبادل اطلاعات، تجربه‌ها و تخصص در مورد سياست‌ها و اقدام‌هاي تأمين اجتماعي در ميان خود و با دبيرخانه‌ي بين‌المللي كار كمك كنند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا