چهارمين قسمت گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان از يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد، به اشتغال جوانان اختصاص داده شده است. برگردان فارسي اين قسمت از گزارش در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود.

يكي از مسائلي كه سازمان بين‌المللي كار به آن توجه جدي نشان مي‌دهد اشتغال جوانان است كه سه برابر بيشتر از ميان سالان با بيكاري مواجه هستند و با تعميق بحران اقتصادي جهان، بيكاري جوانان در سطح جهان به بحران واقعي بدل شده و برخي از نمودهاي آن تظاهرات و اعتراض‌هاي جوانان در بسياري از كشورهاست.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان ضمن پشتيباني از سياست‌هاي سازمان بين‌المللي كار در اين زمينه، بسياري از مواضع اين سازمان را نيز به چالش كشيده است. با هم اين بخش از گزارش اين سازمان را بخوانيم:

4. بحران اشتغال جوانان

با توجه به شرايط زير، اين يك موضوع بسيار به موقع براي كنفرانس بين‌المللي كار بود:

 • بيكاري چشم‌گير و طولاني جوانان در بسياري از كشورها.
 • بيكاري سه برابري جوانان نسبت به ميانسالان در سطح جهان.
 • در سطح جهان بيش از 75 ميليون جوان در جستجوي كار هستند.

يكي از كميته‌ها‌ي كنفرانس يك گزارش 112 صفحه‌اي دفتر بين‌المللي كار را مورد بررسي قرار داد.

اشتغال جوانان آخرين بار در سال 2005 در دستوركار كنفرانس بين‌المللي كار گنجانده شد، كه در آن زمان كنفرانس بين‌المللي كار يك قطعنامه‌ و جمعبندي‌هاي مفصلي را به تصويب رساند.

تصميم 2012 جمعبندي‌هاي جديد و يك كارنقشه‌ي جديد براي سازمان بين‌المللي كار ارايه مي‌دهد.

جمعبندي‌هاي 2012 رويكردهاي مورد توافق در سال 2005 را تكرار مي‌كند، و ابتكارهاي روزآمد و جديدي را در عرصه‌هاي زير به دولت‌ها و شركاي اجتماعيتوصيه كرده است:

 • سياست‌هاي اشتغال و اقتصادي.
 • كارپذيري، آموزش، پرورش، مهارت‌ها و انتقال از دبيرستان به كار.
 • سياست‌هاي بازار كار.
 • كارفرآفريني و خوداشتغالي جوانان.
 • حقوق جوانان.

براي كارفرمايان عناصر مثبت جمعبندي‌هاي 2012 عبارت است از:

 • تأكيد بيشتر بر گزينه‌هاي سياستي ويژه براي دولت‌ها و شركاي اجتماعي در سطح ملي.
 • اذعان به اهميت يك فضاي توانمندساز براي سرمايه‌گذاري و شغل آفريني.
 • پذيرش صريح نقش كارآفريني جوانان در معكوس سازي روند بيكاري جوانان.
 • پيشنهادهاي ويژه براي بهبود كارپذيري و كاستن از مهارت‌هاي نامربوط.
 • تمركز بر خطرهاي خاص اشتغال غيررسمي.
 • اذعان به اهميت گفتگو با كارفرمايان براي سياست و اجراي مناسب، و حمايت از رويكردهاي راهبردي، منسجم در سطح ملي.
 • تأكيد دوباره بر بهبود پيگيري، ارزيابي و گزارش دهي، و بهره گيري از آن براي گفتگوي سياستي آتي و تداوم بهبود.
 • اذعان به نقشي كه سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري مي‌توانند در حمايت از اشتغال جوانان ايفا كنند.

در عرصه‌هاي ديگر، از جمله در عرصه‌هاي زير، نتيجه مأيوس كننده تر بود:

 • يك رويكرد مركب، اما در نهايت منفي، نسبت به شكل‌هاي غيرسنتي و انعطاف‌پذير اشتغال (شامل كار موقت، نيمه وقت، موردي و آژانسي) و كمك آن‌ها به اشتغال جوانان.
 • تأكيد بي‌جا بر حقوق جوانان به اندازه‌ي كافي خوش شانسي كه شغلي دارند، و تأكيد بر سطوح پرداخت و مزاياي قابل مقايسه.
 • عدم تمايل به پذيرش نقش و صلاحيت محدود سازمان بين‌المللي كار در طيفي از سياست‌هاي اقتصادكلان مورد نياز براي بازگرداندن رشد اقتصادي.
 • تأكيد بي‌جا بر برنامه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش عمومي، به هزينه‌ي تأكيد مناسب بر بخش خصوصي به عنوان موتور شغل آفريني.
 • يك رويكرد بيش از حد پيچيده نسبت به كارآفريني جوانان، كه بر اساس آن توجه زيادي به كار بخش عمومي، شركاي اجتماعي و تعاوني‌ها معطوف مي‌شود.

جمعبند‌ي‌هاي 2012 همچنين اولويت‌هاي كاري سازمان بين‌المللي كار را، از جمله اولويت‌هاي مربوط به توسعه‌ي آگاهي و كمك فني مورد بازنگري قرار مي‌دهد. دفتر بين‌المللي كار نيز موظف است نقش شركاي اجتماعي و همكاري بين سازمان‌هاي بين‌المللي را براي اشتغال جوانان ارتقاء بخشد.

بنا بر اين جمعبندي تركيبي است. به رغم بعضي فرصت‌هاي از دست رفته، با در نظر گرفتن تمام جوانب، كارفرمايان از تصويب جمعبندي‌ها حمايت كرد، و از اينكه بهترين عناصر با سرعت اجرايي شوند با قدرت مورد حمايت قرار داد.

كارفرمايان، دولت‌ها و سازمان‌هاي كارگري و دفتر بين‌المللي كار را براي ترجمه‌ي آنچه كه براي شغل بيشتر براي جوانان مورد توافق قرار گرفته به چالش گرفت. اين يك آزمون نهايي از كار اين كميته و كل سازمان در پاسخ به بحران گسترده اشتغال حوانان خواهد بود.

هيأت مديره در نوامبر 2012 پيشنهادهاي خاص دفتر بين‌المللي كار ار براي اجراي جمعبندي‌هاي مربوط به اشتغال جوانان را مورد بررسي قرار خواهد داد. اولويت كارفرمايان مشاركت در كانون موضوع‌هايي است كه در فوق مطرح شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا