6. بازنگري اقداماتي براي تضمين پيروي ميانمار از توصيه‌هاي كمسيون تحقيق

كنفرانس بين‌المللي كاردر 1999 و 2000 به دنبال نقض مداوم الزام‌هاي مرتبط با كار اجباري از سوي دولت ميانمار دو قطعنامه عليه اين دولت به تصويب رساند.

در طول دوازده سال گذشته، هيأت مديره فشار سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) روي اين دولت براي اصلاح قوانين و رويه‌هايش را حفظ كرده است. سرانجام يك يادداشت تفاهم با دولت براي استقرار يك دفتر ارتباطي براي فراهم سازي حضور مستقيم به منظور مواجهه با مواردي از كاراجباري مشاهده شد.

طي دوازده ماه گذشته، روشن شد كه تحولي در ميانمار رخ داده است. گزارش‌ها حاكي از اشتياق عظيم براي برخورد با دغدغه‌هاي س.ب.ك‌ و تلاش براي رعايت الزام‌هاي اعمال شده در 1999 و 2000 است. در مارس 2012 هيأت مديره ملزم شد يك هيأت عاليرتبه مركب از مسؤلان هيأت مديره براي يك ارزيابي تحولات اعزام كند. اين امر به گزارشي منجر شد كه كنفرانس را فرا مي‌خواند تا تحولات واقعي را كه رخ داده به رسميت بشناسد و با قطعنامه‌هاي 1999 و 2000 به گونه‌ي برخورد كند كه بتواند كمك‌هاي فني براي كار اجباري و آزادي انجمن را گسترش دهد و تحريم‌هاي عليه دولت را يك سال به تعليق درآورد.

اين امر منجر به تصويب يك قطعنامه جديد از سوي كنفرانس شد.

كارفرمايان از اين تحول و نيز از يك كارنقشه‌ جديد با دولت براي حذف كار اجباري در اسرع قوت استقبال كردند. هنوز بايد پيشرفت‌هايي صورت بگيرد و دولت بر نياز به انجام اين كار تأكيد كرده است. هيأت مديره پيگيري وضعيت را ادامه خواهد داد و مارس آتي تعيين خواهد كرد كه در كنفرانس سال 2013 با اين مسأله چگونه بايد برخورد شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا