يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار با شركت نمايندگان‌ دولت‌ها، سازمان‌هاي كارفرمايي و سازمان‌هاي كارگري كشورهاي عضو اين سازمان در خرداد ماه سال جاري در ژنو برگزار خواهد شد. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مسؤليت معرفي نماينده‌ي كارفرمايان ايران و مشاوران وي را بر عهده دارد. از سوي ديگر، اين كانون عالي كارفرمايي، به اعتبار عضويت در سازمان بين‌المللي كارفرمايان، در شكل‌گيري مواضع گروه كارفرمايان در كنفرانس بين المللي كار نيز حضور مؤثر دارد. آنچه كه در ادامه مي‌آيد برگردان فارسي يكي از آخرين بخشنامه‌‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه به كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي ايران ارسال شده است و اين كانون عالي نيز ترجمه‌ي كامل آن را در اختيار تمام كارفرمايان ايراني قرار مي‌دهد.

خاطر نشان مي‌كند موضوع اين بخشنامه نقادي يكي از گزارش‌هاي سازمان بين‌المللي كار در خصوص تأمين اجتماعي است كه براي ارايه به يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار تهيه شده است.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور انتظار مي‌شود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از مباحث جاري در يك‌صدمين كنفرانس بين‌المللي كار مطلع سازند. متن بخشنامه:

ششمين موضوع دستوركار كنفرانس بين‌المللي كار در ميان يك مجموعه مذاكرات مكرر [1] كنفرانس بين‌المللي كار براي پيگيري بيانيه‌ي سال 2008 سازمان بين‌المللي كار در خصوص «عدالت اجتماعي براي جهاني‌سازي منصفانه»، دومين موضوع خواهد بود. اين تم براي مذاكرات ژوئن امسال «تأمين اجتماعي»‌ خواهد بود.

سازمان بين‌المللي كار در تدارك اين ماكرات يك گزارش مفصل منتشر كرده است اما اين گزارش با مأموريتي كه از سوي بيانيه‌ي سال 2008 تعيين شده واقعاً انطباق ندارد. از هنگامي كه گروه كارفرمايان در انتظار پاسخي از سازمان‌بين المللي كار به پرسش‌هاي زير بود، مدت‌هاي مديد مي‌گذرد:

  • از دبيرخانه [سازمان بين‌المللي كار]، از سازمان و از كشورهاي عضو چه چيزي خواسته شده است؟
  • چه كاري انجام شده است؟
  • تأثير آن اقدام چه بوده است؟
  • چه كاري جواب داده و چه كاري نداده؟
  • گپ‌ها چيست و چطور مي‌توان بهتر كار كرد؟

گزارش سازمان بين‌المللي كار را اينجا نگاه كنيد.

ذاكره در اجلاس‌هايي صورت خواهد گرفت كه مسائل زير را بررسي خواهند كرد:
1. قش تأمين اجتماعي در بهبود رشد اقتصادي و توسعه‌ي اجتماعي چيست؟
2. كدام سياست‌ها به گسترش پوشش تأمين اجتماعي در تمام سطوح توسعه بشترين كمك را خواهد كرد؟‌
3. كدام سياست‌ها مي‌توانند دردسترس‌بودگي اقتصادي، تأمين مالي مناسب (مانند برنامه‌هاي پرداخت -وقت-رفتن [2] ، حساب‌هاي فردي پيش‌پرداخت شده [3]، يا تركيبي از هر دو؟) و فضاي مالي پايدار براي سيستم‌هاي تأمين اجتماعي كارآمد و كلي در متن تحول جمعيتي،‌ اقتصادي و اجتماعي را تضمين كند؟‌
4. دوت‌ها،‌ كارگران و كارفرمايان چگونه مي‌توانند در بهبود طراحي، مديريت و اجراي سيستم‌هاي تأمين اجتماعي مشاركت كنند؟
5. نقش استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار در ترويج بهتر توسعه‌ي پوشش تأمين اجتماعي براي همه چيست؟ چه اقدام‌هاي ديگري براي تصويب و كاربست كنوانسيون 102 و ديگر استانداردهاي روزآمد تأمين اجتماعي سازمان بين المللي كار بايد صورت بگيرد؟ كدام ابزارها و سازوكارها براي راهنمايي اجراي كف حمايت اجتماعي مي‌تواند تدوين شود؟

در زمان مانده به كنفرانس، دبيرخانه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان از تبادل نظر در خصوص اين نكات با نمايندگان سازمان شما كه در اين مذاكره شركت خواهند كرد با اين چشم‌انداز كه موضع كارفرمايان به كامل‌ترين شكل ممكن آماده شود، استقبال مي‌كند. از تجربه‌ و كمك‌هاي شما در ارتباط با اصلاحات و گفتگو‌ي اجتماعي اخير (شامل كمك اجتماعي)، نقش بخش خصوصي (تأمين مالي سلامتي)و كاربست كنوانسيون شماره‌ي 102 سازمان بين‌المللي كار يا بحث در مورد آن، به ويژه استقبال مي‌شود. يكي از موضوع‌هايي كه با دقت مورد بحث قرار خواهد گرفت مسأله‌ي كف حمايت اجتماعي خواهد بود كه كه موضوع يكي از بخشنامه‌هاي اوليه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان به اعضاء بود. [4]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا