بر اساس قطعنامه‌ي مصوب سال 1980 كنفرانس بين المللي كار، مديركل سازمان بين المللي كار موظف است به پيوست گزارش سالانه‌ي خود به كنفرانس‌هاي بين المللي، وضعيت كارگران سرزمين‌هاي عربي اشغالي را نيز ارائه دهد. در اجراي اين مصوبه، خوان سوماويا مديركل سازمان بين المللي كار گزارش خود در مورد وضعيت كارگران سرزمين‌هاي عربي اشغالي را در 53 به عنوان پيوست گزارش سال 2010 خود به كنفرانس ارايه داد. متن انگليسي اين سند در سايت سازمان بين المللي كار در دسترس است. اين نوشته اين سند را مرور مي‌كند.

در همين حال، خاطر نشان مي‌شود كه سازمان بين المللي كارفرمايان نيز با انتشار سندي كه ترجمه‌ي فارسي آندر شاكا منتشر شده، با رويكرد كارفرمايي نكاتي را در مورد اين سند و راه‌ها مشكلات مشكلات كارگران عرب سرزمين‌هاي اشغالي ارايه داه است.

همين جا از رابطان خبري تشكلظ‌هاي كارفرمايي با شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] انتظار مي‌رود با توجه به نزديك بودن زمان برگزاري شوراي عالي سازمان بين المللي كارفرمايان و كنفرانس بين المللي كار، اعضاء‌هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود را از اين رويدادهاي مهم جهان كار بي‌خبر نگذارند.

خوان سوماويا مديركل سازمان بين المللي كار در پيشگفتار سه صفحه‌اي خود بر سند «وضعيت كارگران سرزمين‌هاي عربي اشغالي» به نكات جالبي در اين مورد اشاره كرده است. ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين سند:

امسال، طبق اختياري كه كنفارنس بين المللي كار تفويض كرده است، يك هيأت عالي رتبه را به سرزمين‌هاي عربي اشغالي، اسرائيل، جمهوري عربي سوريه، و سازمان كارگران عرب و اتحاديه‌ي دولت‌هاي عرب فرستادم تا وضعيت كارگران عرب سرزمين‌هاي اشغالي را گزارش دهد. اين نمايندگان از همكاري كامل تمام طرف‌ها بهرمند بودند كه به خاطر اين بسيار خرسندم. اين امر حاكي از پشتياني گسترده از ارزش‌هايي است كه در سازمان بين المللي كار تبلور يافته است.

نمايندگان من با طيف گسترده‌اي از نمايندگان دولت‌ خودگردان فلسطيني، و نمايندگان سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در سرزمين‌هاي عربي اشغالي، و دفاتر سازمان در اسرائيل و جمهوري عربي سوريه، نمايندگي‌هاي سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي غيردولتي و بين المللي مذاكره كردند. تمام آنان اطلاعات و درك ارزشمندي از وضعيت كارگران در سرزمين‌هاي اشغالي عربي ارايه دادند كه راهنماي تهيه‌ي اين گزارش واقع شدند. چون هميشه، هيأت نمايندگي كار حقيت يابي را با احساس عميق نسبت به تعهد و بي‌طرفي انجام داند.

اين گزراش بهبودهايي در وضعيت اقتصادي سرزمين اشغالي فلسطين را نشان مي‌دهد كه مي‌تواند به رشد و نرخي كمي بهتر اشغال مدد رسان باشد، هرچند كه هنوز از استانداردهاي جهاني خيلي پائين تر است. متوسط درآمد سرانه در طول سال 2008، 3/7 درصد رشد كرد و به 1390 دلار ايالات متحد آمريكا رسيد، كه هنوز از نقظه‌ي اوج خود در سال 1999، 15 درصد كم‌تر است. به دليل بستن مرزهاي باريكه‌ي غزه از سوي اسرائيل، اين رشد به صورت مساوي بين باريك غزه و ساحل غربي توزيع نشده است. تداوم وضعيت منازعه بهبودي اقتصادي را به تأخير انداخته است.

بيش از يك سال پس از جنگ ويرانگر، غزه، به قول يكي از پيشكسوتان صنعتي فلسطيني، همچنان «گورستان صنايع» باقي مانده است، و انسداد بيشتر غزه، چشم‌ انداز آينده‌ي كارگران و خانواده‌هايشان را، به ويژه جمعيت جوان را بيشتر خراب مي‌كند. . .

«فلسطين: پايان اشغال، تأسيس دولت» عنوان و شعار برنامه‌ي سيزدهمين دولت از آگوست گذشته است كه هدفش ساختن مؤسساتي براي يك دولت فلسطيني آزاد، دموكراتيك، و با ثبات است كه به اصئل حقوق بشر و برابري در چارچوب قانون و زندگي صلح آميز با تمام همسايگان خود پايبند خواهد بود. اين برنامه پشتيباني گسترده‌ي گروه چهار خاور ميانه، اتحاديه‌ي دولت‌هاي عرب، مؤسسات بين المللي مالي را جذب كرده است. دفتر هماهنگ‌كننده سازمان ملل در روند صلح خاور ميانه اهميت تداوم حمايت جامعه بين المللي از تلاش‌هاي دولت‌ سازي خودمختاري فلسطيني را مورد تأكيد قرار داده است. من نيز با تمام وجود از اين نظر حمايت مي‌كنم.

هدف ستراتژي تكميلي وزارت كار براي توسعه‌ي بخش كار از فوريه 2010 رفع كاستي‌ها در استراتژي كار از طريق ايجاد فضايي مناسب كار شايسته بوده است. خودمختاري فلسطيني تعهد خود به رعايت استانداردهاي مندرج در هشت كنوانسيون بنيادين را اعلام كرده است. خودمختاري فلسطيني با قانون كار سال 2000 يك چارچوب قانوني براي حمايت از حقوق كارگران را در نظر گرفته است، و خاطر نشان مي‌كند كه استراتژي بخش كار اقدام بيشتري براي تحكيم و تكميل حمايت‌هاي قانوني موجود انجام دهد. همانطور كه استراتژي بخش كار قسمتي از برنامه‌ي كلي خودمختاري فلسطيني است، جريان اصلي اشتغال بايد به اصلي اساسي براي هدايت تمام اقدام‌هاي دولت براي ترويج رشد بخش خصوصي بدل شود. مايلم اين واقعيت را خاطر نشان كنم كه اشتغال بايد نقطه‌ي كانوني استراتژي‌ مبتني بر اقتصاد زنده، كار شايسته و حاكميت خوب باشد. . .

سوماويا در آخرين بند از پيشگفتار خود نوشته است:

سازمان بين المللي كار با سازمان ملل متحد و جامعه‌ي جهاني در پشتيابي از حق مشروع مردم فلسطين براي استقلال ملي، و توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي براي كار شايسته در يك وضعيت آزادي، برابري، امنيت و كرامت انساني به طور كامل همكاري مي‌كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا