شبكه اطلا رساني كارفرمايان ايران [شاكا] به هر يك از تشكل‌هاي عضو بخش ويژه‌اي اختصاص مي‌دهد تا هر تشكل بتواند به صورت مستقيم و بي‌واسطه نظرات، پيشنهادها،‌ اخبار و گزارش عملكرد اعضاء خود را از طريق اين شبكه با تمام كارفرمايان ايران به اشتراك بگذارد.

تا كنون به بيش از حدود 100 تشكل عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اين بخش‌ها اختصاص يافته است اما فقط تعدادي از تشكل‌ها از اين امكان به نحو شايسته بهره مي‌برند. انجمن صنفي شركت‌هاي اتوماسيون‌ صنعتي يكي از آن‌هاست.

سركار خانم سولماز رحماني رابط خبري آن انجمن با شاكا به طور مرتب سرمقاله‌هاي «صنعت هوشمند» نشريه‌ي انجمن صنفي شركت‌هاي اتوماسيون صنتي را در اين شبكه منتشر مي‌كنند.

ضمن تشكر از نامبرده از شما دعوت مي‌شود آخرين طلبي را كه در اين بخش منتشر شده است مطالعه فرماييد.

قديمي ترها به ياد دارند كه در كوچه پس كوچه هاي پر جنب وجوش تهران قديم، حلبي سازها و فرنگي سازها، نجارها و آهنگرها و ماست بندها و كفاش ها در دكان هاي كوچك خود در كنار ديگر اصناف و در مجاورت خانه هاي مردم بدون هيچ مشكلي مشغول كسب و كار بودند. اما با افزايش جمعيت و رشد نياز بازار، اين دكان هاي كوچك رفته رفته توسعه يافتند و ديگر نه محلات و گذرها تاب تحمل هياهو و رفت وآمدهاي پر سروصداي آنها را داشتند و نه زيرساخت هاي شهري پاسخگوي نيازهاي اين واحدها در زمينه ي تأمين برق، آب، فاضلاب و مسيرهاي آمدوشد بودند. از اين رو ايده ي انتقال اين واحدها به خارج از مناطق مركزي شهر قوت گرفت و اين آغازي بود بر تأسيس شهرك ها و مناطق صنعتي در حاشيه ي شهرهاي بزرگ و پرجمعيت همچون تهران، و اين همان راهي است كه از سال هاي دور تمامي كشورهاي صنعتي دنيا براي سروسامان دادن به وضع صنايع و واحدهاي توليدي خود پيش گرفته اند.

اما در مورد تهران، به دليل بروز برخي مشكلات كه بنابر اظهار نظر مسؤولين عمده ترين آنها به آلودگي محيط زيست، محدوديت منابع آب و تكميل ظرفيت شهر براي پذيرش مهاجرين جديد بر مي گردد، براي توسعه ي شهرك هاي صنعتي مجاور شهر، محدوديت هايي در نظر گرفته شد و تأسيس واحدهاي صنعتي جديد در شعاع 120 كيلو متري تهران ممنوع گرديد. لازم به ذكر است كه تصويب اين قانون به بيش از 40 سال پيش برمي گردد ولي از اجراي جدي آن چند سالي بيشتر نمي گذرد. اما چندي پيش در طي سفر هيأت محترم دولت به شهرستان هاي تابعه ي استان تهران طي مصوبه اي اين ممنوعيت براي “صنايع نوين” ( دانش بنيان ) كه از نگاه زيست محيطي به آنها عنوان “صنايع سبز” نيز اطلاق مي گردد لغو شد و به اين صنايع اجازه داده شد كه در صورت رعايت ضوابط و موازين مربوطه فعاليت خود را در محدوده اي كه قبلاً ممنوعه اعلام شده بود پي بگيرند. براساس اين مصوبه، و مصاديق صنايع نوين عبارتند از :

1- صنايع الكترونيك ( طراحي و ساخت ): كامپيوتر و ملحقات آن به جز فرآيندهاي مونتاژ و S.K.D ، مدارهاي مجتمع، توليد تجهيزات الكترونيكي و ارتباطي پيشرفته.

2- صنايع توليد مواد نو: سراميك هاي پيشرفته، كامپوزيت ها، پليمرهاي پيشرفته، مواد ابر رسانا.

3- صنايع بيو فناوري: انواع محصولات دارويي پيشرفته و كيت هاي تشخيص، مكمل هاي غذايي، بيوپليمرها، رآكتورهاي زيستي، تراشه هاي بيوفناوري، توليد انواع كودهاي بيولوژيك و آنزيم ها.

4- اپتيك و ليزر: انواع لنز، تجهيزات كاربرد ليزر، فيبر نوري، كريستال ها و لايه هاي نازك اپتيكي ، اپتومكانيك.

5- اتوماسيون صنعتي و سامانه هاي هوشمند: سامانه ها و تجهيزات كنترل فرآيند، ابزار دقيق، كنترل كننده ها، حسگرها و روبات ها.

6- نانو فناوري: كاربرد نانو فناوري در زمينه هاي مختلف از قبيل برق و رايانه، پزشكي، محيط زيست، انرژي و نظاير آن.

7- صنايع مرتبط با فناوري اطلاعات (IT): طراحي و توليد بسته هاي نرم افزاري انتقال اطلاعات و خدمات شبكه هاي اطلاع رساني، سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني.

8- صنايع هوا فضا: تجهيزات ناوبري هوايي، سامانه هاي آيروديناميك و مكانيك پروازي، ساخت هواپيماهاي غيرنظامي و فناوري هاي ماهواره اي.

9- انرژي هاي نو: پيل سوختي و مبدل هاي خورشيدي.

پس از اين اقدام هيأت محترم دولت، برخي مسؤولين به ويژه برخي مديراني كه حيطه ي مسؤوليت آنها مستقيماً به پايتخت مربوط مي شود با اين برداشت كه اين لغو ممنوعيت مشتمل بر تمامي صنايع است با ذكر دلايلي به مخالفت با آن پرداختند و مصرانه خواستار اعتباردهي مجدد به اين قانون شدند. اين بزرگواران علت حمايت خود از قانون منع تأسيس واحدهاي صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران را علاوه بر مسايل زيست محيطي و حفظ منابع آب، لزوم تمركز زدايي، عدالت گستري و محروميت زدايي از ديگر مناطق كشور اعلام مي نمايند كه همگي اين دلايل با عنايت به اين كه تهران تنها 2/1 درصد از خاك ايران اما بيش از 40 درصد فعاليت هاي توليدي و خدماتي كشور را به خود اختصاص داده موضوعاتي حايز اهميت و درخور توجه جدي مي باشند.

اما در اين ارتباط ممكن است سؤالاتي در ذهن صاحبان صنايع نه به عنوان موافق يا موافق طرح بلكه به عنوان كساني كه اجراي قانون بيش از هر كسي به آنها مربوط مي شود ايجاد گردد كه شايسته است پاسخ به آنها در تصميم گيري هاي آتي مد نظر قرار گيرد.

از بعد زيست محيطي:

•آیا مشخص شده است که منشاء چند درصد از آلودگی هوای تهران، مراکز صنعتی و تولیدی هستند و چند درصد این آلودگی را خودروهایی که به دور از استاندارد روز جهانی تولید شده اند و به صورت غیراصولی هم مورد استفاده قرار می گیرند ایجاد می نمایند.

•آیا مشخص شده است که چند درصد آلودگی منابع سطحی و زیرسطحی آب تهران منشاء صنعتی دارند و چند درصد این آلودگی به واسطه ی وجود املاک شخصی و واحدهای تجاری پذیرایی که به صورت غیرقانونی اما قانونی در محدوده ی حریم رودخانه ها و سایر منابع طبیعی احداث شده اند است ایجاد می شود؟

•آیا فقط محیط زیست تهران عزیز است و اگر محیط زیست مناطقی که فاصله ی آنها با تهران بیش از 120 کیلومتر است تهدید و تخریب شود اشکالی ندارد؟

•آیا می توان چنین قلمداد نمود که تمامی صنایع اصولاً دشمن محیط زیست هستند و هیچ استثنایی هم در این میان وجود ندارد؟

•اگر فردی با خرید مجوز تأسیس يك واحد صنعتی که قبلاً برای فرد و کارگاه تولیدی دیگری صادر شده به چند برابر قيمت و پس از چرب كردن سبيل دلالان اقدام به تأسیس واحد صنعتی جدید در حریم 120 کیلومتری تهران نماید دیگر به محیط زیست آسیب نخواهد رسيد؟

•آيا تنها راه در امان ماندن محيط زيست از دست صنايع، دور كردن اين صنايع از تهران است و نمي توان با نظارت دقيق بر اجراي قوانين زيست محيطي كه از قبل تدوين و ابلاغ شده اند اين مشكل را تا حد زيادي مرتفع نمود؟و اما اگر منظور از تصویب این قانون تمرکز زدایی، توزیع یکسان فرصت ها و عدالت گستری در کشور بوده است؟

•آیا در تصویب این قانون میزان فرصت های شغلی مورد نیاز تهران و ديگر شهرستان هايي كه در شعاع 120 كيلومتري آن قرار دارند مد نظر بوده است؟

•آیا تنها وظیفه ی بخش صنعت است که پیشاهنگ توسعه یافتگی، عدالت گستری و تمرکز زدایی در کشور شود؟

•آیا نباید پیش از این که صنعت را به منطقه ای کوچ دهیم حداقل ملزومات عدالت گستری همچون مراکز بهداشتی و بیمارستانی، تفریحی، آموزشی و فرهنگی و غیره را در آن منطقه تأسيس و راه اندازي نماييم.

•آیا جاده¬هایی که تهران را به مناطقی با فاصله ی حداقل 120 کیلومتری متصل می کنند از استانداردهای لازم برخوردارند؟ آیا ایمنی این جاده¬ها در حدی هست که صاحبان کارخانجات و نیروهای غیربومی بتوانند با اطمینان و آرامش در هفته چند بار این فاصله را طی کنند و منتظر حادثه نباشند؟

•آیا خودرویی که یک متخصص فعال در بخش صنعت با حقوق خود می تواند تهیه کند از استانداردها و ایمنی لازم برای حفظ جان او در طي اين مسير برخوردار است؟

•با شرايط فعلي آيا مي توان نيروهاي متخصص و تحصيل كرده را نسبت به كار در مناطق دور از تهران مجاب نمود و آيا صاحبان صنايع از اين منظر دچار مشكل نخواهند شد؟

•تکلیف آن دسته از صنعتگرانی كه اصولاً قانون گریز نيستند و اتفاقاً زمينه ي فعاليت ايشان نيز جزو صنايع نوين محسوب مي شود اما به واسطه ي الزامي كه قانون براي ايشان ايجاد كرده اقدام به تأسیس واحدهای صنعتی در مناطق خارج از شعاع 120 كيلومتري نموده اند چیست؟

•آيا مخالفت هايي كه متوجه اين مصوبه شده است در نهايت منجر به تغيير مجدد آن نخواهد شد. در شرايط كنوني آيا اين عدم ثبات در قوانين مترتب بر صنعت، موجب عدم اطمينان سرمايه گذاران بخش صنعت و در نهايت ترديد ايشان نسبت به تأسيس واحدهاي جديد صنعتي نخواهد گرديد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا