دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران روزهاي سه‌شنبه 8 و چهارشنبه 9 بهمن ماه 1387 و طبق برنامه‌ي از پيش اعلام شده‌، 8 سمينار آموزشي براي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي و ساير تشكل‌هاي كارفرمايي برگزار كرد. عنوان آن‌ها:

- 1. شيوه‌ي تأسيس و اداره مطلوب تشكل‌هاي صنفي
- 2. چگونگي ايجاد و بهره‌گيري از كنسرسيوم‌هاي صادراتي
- 3. حقوق و آزادي‌هاي مدني تشكل‌هاي صنفي
- 4. ترويج و حمايتگري در تشكل‌هاي صنفي
- 5. معيارهاي اخلاقي رفتارهاي سازماني
- 6. برنامه‌ريزي استراتژيك براي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي پايدار
- 7. چگونگي تقويت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط
- 8. فنون رايزني

GIF - 62.3 kb
يكي از سمينارهاي آموزشي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
عكاس: ياسمن فلاح‌زاده

● خلاصه‌ي گزراش برگزاري سمينارها

در پي برگزاري موفقيت‌آميز اين سمينارها، دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در گزارشي اعلام كرد كه «تعداد 177 نفر براي گذراندن دوره‌هاي مختلف، ثبت نام و از بين آنان حدود 133 نفر در دوره‌هاي مربوطه شركت كردند».

در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: «با توجه به اطلاعات جمع‌آوري شده از پرسشنامه‌ها، 72 درصد از شركت‌‌كنندگان مرد و 28 درصد آنان زن بودند. 7 درصد شركت‌كنندگان داراي تحصيلات ديپلم،‌ 13 درصد آن‌ها فوق ديپلم، 47 درصد ليسانس، 22 درصد فوق ليسانس،‌ و 11 درصد آنان نيز دارداي مدرك دكترا بوند».

دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در بخش پاياني گزارش خود خاطر نشان ساخته است كه: «نظم و ترتيب سمينار از بين چهار گزينه‌ي عالي، خوب، متوسط، ضعيف، و امتياز كلي 100، رتبه 71 را كسب كرد. محتواي سخنراني‌ها به طور ميانگين، 78 و نحوه‌ي مديريت سمينار و عوامل اجرايي آن نيز 73 ارزيابي شد. در خصوص مباحث طرح شده در سمينار و برآورده ساختن نياز شركت‌كنندگان به طور ميانگين،‌ رتبه 82 و تسلط سخنرانان به ارايه‌ي موضوعات نيز رتبه 77 حاصل گرديد. همچنين در ارتباط با نظر سنجي توصيفي، اكثر افراد ادامه روند برگزاري اين گونه دوره‌ها را خواستار شدند و برخي نيز به ارايه جزوات تكميلي و ساير موارد اشاره داشتند».

خاطر نشان مي‌شود دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران چكيده‌ي سخنراني‌هاي ارايه شده در اين سمينارها را نيز منتشر كرده است. نگاهي به برخي از آن‌ها:

● چگونه يك انجمن/ سازمان خوب بسازيم

سخنران: ايثار خدادادي،‌ كارشناس ارشد مديريت سازمان‌هاي غيردولتي

وضعيت سازمان‌هاي غيرانتفاعي و جامعه مدني در سال‌هاي آغازين هزاره جديد در اقصي نقاط جهان تغيير يافته است. در سال‌هاي اوليه و اواسط قرن بيستم اين سازمان‌ها به صورت پراكنده در حاشيه حوزه‌هايي چون بهداشت، آموزش،‌ توسعه بين‌المللي و . . قرار داشتند. اغلب اين سازمان‌ها كوچك بوده، اعضاء اندكي در اختيار داشته و با پول ناچيزي به فعاليت خود ادامه مي‌دادند.

در بخش ديگر اين چكيده‌ي گزارش آمده است: «اين سازمان‌ها نقش بسيار حياتي در فرآيند توسعه پايدار و مردم سالاري ايفاء مي‌نمايند. اين سازمان‌ها منتقل كننده ديدگاه‌هاي مردم در خصوص موضوعات مختلف به حكومت‌هاي ملي و محلي مي‌باشند».

در بخش پاياني اين چكيده گزارش آمده است: در اين كارگاه جديدترين پيشرفت‌هاي حاصله در حوزه مديريت شيوه اداره سازمان‌هاي جامعه مدني و مهارت‌ها و فنوني كه مي‌توان براساس آن‌ يك سازمان/ انجمن مدني خوب ساخت به شركت‌كنندگان ارايه مي‌شود.

● موضوع: آشنايي با ترويج و حمايتگري در سازمان‌هاي غيردولتي/ انجمن‌هاي صنفي

سخنراني هادي حدادي، كارشناس ارشد مديريت سازمان‌هاي غيردولتي

در هر سازمان غيردولتي خواه در عرصه‌ سازمان‌هاي خدماتي و خواه در عرصه سازمان‌هاي بخش سوم، مسائل و مشكلات، موانع، سياست‌ها و مقرراتي وجود دارد كه از دايره تصميم‌گيري سازمان فراتر است. در نتيجه، سازمان‌ها بدون شكل‌دهي به كار جمعي و حركتي يكپارچه امكان حل و يا اصلاح و تغيير آن‌ها را ندارند. ترويج و حمايتگري برنامه و ابزار ايجاد تغيير و اصلاح موارد فوق است. لذا سازمان‌ها مي‌كوشند با استفاده از اين ابزار اولويت مسائل خود را در سطح سياست‌گذاري و تصميم‌گيري بالا ببرند تا منافع گروه‌ خود يا سازمان خود را تأمين نمايند.

● چگونگي ايجاد و بهره‌گيري از كنسرسيوم‌هاي صادراتي

مدرس: سيد حسن افتخاريان

يك بخش صادراتي فعال مي‌تواند نتايج بسيار با اهميتي را براي اقتصاد‌هاي ملي داشته باشد. با ارايه‌ي محصولات به بازارهاي گسترده‌تر از طريق صادرات،‌ توليد داخلي مي‌تواند افزايش يافته و توليد‌كنندگان كالاها و خدمات بدون مواجه شدن با محدوديت بازار به نقطه بهينه‌ي توليد اقتصادي دست يابند. توسعه صنعتي نيز با توجه به افزايش توليد و تخصصي شدن عمليات شركت‌‌ها در بازارهاي مختلف تحقق خواهد يافت.

يكي از روش‌هاي شناخته شده براي رفع مشكلات كسب‌و‌كارها و تقويت ايشان، «ايجاد و توسعه‌ كنسرسيوم‌هاي صادراتي» است كه در بسياري از كشورهاي جهان به رسميت شناخته شده و در قوانين موجود براي آن‌ها لايحه حمايتي تدوين شده،‌ و با حمايت‌هاي مناسب صورت گرفته،‌ مشاهده شده كه توان صادراتي شركت‌هاي عضو اين كنسرسيوم‌ يك تا چند برابر افزايش يافته است.

كنسرسيوم يك مرجع ثابت براي كارآفرينان و مشتريان است تا توسط آن ايده‌ها و خواسته‌ها تبادل شده و توانايي شركت‌ها جهت حضور در يك بازار جهاني بهبود يابد. با همكاري در درون يك كنسرسيوم صادراتي بسياري از مشكلات كوچك و متوسط مرتفع خواهد شد.

● چگونگي تقويت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط

مدرس: سيد حسن افتخاريان

در طول پانزده سال گذشته، كسب‌و‌كارهاي كوچك و متوسط به عنوان اصلي‌ترين منبع ايجادكننده‌ شغل در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه شناخته شده‌اند. توانايي اين نوع از كسب‌وكارها در تطابق با شرايط در حال تغيير پيرامون خود و توانايي نفوذ در بازارهاي محدود، به همراه توانايي در نوآوري‌، آن‌ها را تبديل به يكي از ابزارهاي حياتي در نفوذ به بازارها نموده است. در نتيجه، تعداد كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط در حال افزايش بوده و به همين ترتيب،‌ فرصت‌هاي شغلي جديدي نيز توسط آن‌ها ايجاد مي‌شود.

با اين وجود، در صورتي كه فقر و بيكاري موجب روي‌ آورن مردان و زنان نيازمند به سمت كسب و كارهاي خرد و كوچك براي بقا بوده،‌ ولي جهت‌گيري درست و فراهم‌آوري ابزار و آماده‌سازي محيط از سوي مسؤلان صورت نگرفته باشد،‌خود مي‌تواند به جاي دستيابي به فرصت‌هاي جديد بازار و تقويت زنجيره‌ي تأمين ارزش، تبديل به پديده‌اي خطرناك با حداقل سودآوري براي اقتصاد كشور شود.

آماده سازي محيط كسب‌وكار نيازمند برنامه‌ريزي راهبردي توانمندسازي محيط براي توسعه كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط است.■

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا