خانم گرامي،‌ آقاي عزيز؛

نوزدهمين كنگره جهاني ايمني و بهداشت كار!

استانبول (تركيه) 12 تا 15 سپتامبر 2011.

خرسنديم يادآوري كنيم كه از 12 تا 15 سپتامبر 2011، كنگره جهاني ايمني و بهداشت شغلي در استامبول برگزار خواهد شد. اين كنگره مهم ترين رويداد جهاني ايمني و بهداشت شغلي طي 3 سال است و امسال از سوي وزارت كار و تأمين اجتماعي تركيه، سازمان بين‌المللي كار و انجمن بين‌المللي تأمين اجتماعي ميزبان مي‌شود. اطلاعات بيشتر را مي‌توانيد از اينجا به دست آوريد.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در بسياري از اجلاس‌هاي اين كنگره مشاركت دارد و با همكاري كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه [1] (تي.آز.اس.كي) يك سمپوزيون نيز سازمان خواهد داد (بنگريد به پيوست الف). ما از دريافت نظرات در مورد برنامه‌هايي كه مي‌تواند در اين سمپوزيوم ارايه شود و نيز از پيشنهاد 5 سخنران استقبال مي‌كنيم.

فرصت‌هاي متعددي در اين كنگره براي اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان حهت حضور در نشست‌هاي فني، مطنقه‌اي و ساير برنامه‌ها نيز پيش بيني شده است كه جزئيات مربوط به ترتيبات آن‌ها در پيوست ب ارايه شده است. سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان به خاطر هر نوع اطلاعاتي در باره‌ي خودتان و/يا درمودر اعضاي حاضر شما در اين كنگره خرسند خواهد شد.

فرصت يك نشست برنامه‌ريزي شده از «شبكه جهاني ايمني و بهداشت شغلي سازمان بين‌المللي كارفرمايان« در طول اين كنگره نيز فراهم خواهد شد و اعضاء سازمان بين‌آلمللي كار مي‌توانند در اين نشست شركت كنند.

از دريافت واكنش‌هاي شما كه تا چهارم فوريه سال 2011 به ژانت آشرسون به نشاني: asherson@ioe-emp.org ارسال خواهيد فرمود بسيار خرسند خواهيم شد.

آنتونيو پنالوزا
دبيركل
ژنو. 10 ژانويه 2010
(10.46).03/2011 -جي

  • پيوست الف

پيشنهاد سمپوزيم سازمان بين‌المللي كارفراميان كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه

سمپوزيم سازمن بين‌المللي كارفرمايان و كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه به عنوان يك نشست دو ساعته براي روز چهارشنبه 14 سپتامبر سال 2011 از ساعت 9 تا 11 برنامه ريزي مي‌شود.

اين سمپوزيم يك رئيس/هماهنگ‌كننده خواهد داشت تا مراسم را معرفي كند و پنج سخنران كه از آنان دعوت خواهد شد تا به مدت 15 دقيقه ارايه دهند و مدت 20 دقيقه نيز براي پرسش و پاسخ و جمع‌بندي در نظر گرفته مي‌شود.

سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان و كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه يك سمپوزيم در مورد موضوع «تبديل ايمني و بهداشت شغلي از سوي كسب و كار به يك محرك براي استقرار بنگاه‌هاي اقتصادي» سازماندهي مي‌كنند كه به تشكل‌هاي كارفرمايي و كسب و كار فرصت خواهد داد تا ابتكارهاي موردي اينمني و بهداشت شغلي را كه به استراتژي‌هاي پايدار كسب و كار انان مدد رسانده معرفي كنند. يك پنل گفتگو نيزدر مورد بهترين سرمشق‌ها كسب و كار در عملكرد جهاني ايمني و بهداشت شغلي برگزار خواهد شد .

  • پيوست ب

-خطوط كلي برنامه نوزدهمين كنگره جهاني ايمني و بهداشت شغلي
استانبول. 12 تا 15 سپتامبر 2011

اين كنگره بين 12 تا 15 سپتامبر 2011 در مركز سالن كننگره‌ي استانبول برگزار خواهد شد. اين مركز ظرفيت 6000 نفر را درد و زبان‌هاي رسمي تركي، انگليسي آلماني، فرانسه و اسپانيايي خواهد بود.

شعار اين برنامه عبارت است از: «ساختن فرهنگ جهاني پيشگيري جهت ايمني و بهداشت شغلي» و موضوع‌هاي اصلي حول محورهاي زير خواهد بود:

  • 1ۀرويكردهاي جامع، پيش‌دستانه و پيشگيرانه به ايمني و بهداشت شغلي
  • 2. رويكرد سيستمي به ايمني و بهداشت شغلي
  • 3. گفتگوهاي اجتماعي، مشاركت و مداخله در ايمني و بهداشت شغلي
  • 4.چالش‌اي تازه در تغيير جهان كار و اقتصاد جهاني

خطوط كلي برنامه‌ها براي اين اجلاس:
افتتاح دوشنبه 12 9تا30/12 سخنراني‌هاي كليدي
عمومي دوشنبه 13 11 تا 12 موضوع يك و دو
عمومي. سه‌شنبه 13 11تا 12 موضوع‌ سه و چهار

اجلاس‌هاي فني، نشست‌هاي منطقه‌اي، و سمپوزيم در شرايط زير برگزار مي‌وشد
دوشنبه 12 30/13 تا 18
سه‌نشبه 13، 15/10 تا 18
چهارشنبه، 9 تا 11

_اختتاميه چهارنشبه 14/، 30/11 تا 14

فرصت‌هايي براي بازديد‌ها فني، دوره‌هاي آموزشي، كارگاه و نشست‌هاي گروهي خواهد بود.

هيچ مبلغي براي هيأت‌ها در دسترس نمي‌باشد، اما سخنرانان از كشورهاي در حال توسعه كه به آنان گفته شود خلاصه‌ي مقالاه‌هايشان براي ارايه‌ي سخنراي پذيرفته شده مي‌توانند براي بورس تحصيلي به «كميته ملي سازماندهي» مراجعه كنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا