اگر قرار باشد- و البته قرار هم هست – كه تمام تشكل‌هاي كارفرمايي در فرايند تعيين اولويت‌اهاي سياست دفاعي كسب و كار در ايران مشاركت كنند، در آن صورت چه بايد كرد و چگونه بايد اين اولويت‌ها را مشخص ساخت؟ تدوين پرسش‌نامه و توزيع آن در ميان اعضاء يك روش شناخته شده است. اما از چه مسائلي بايد سؤال كرد؟ و چگونه بايد به ارزيابي پاسخ‌ها پرداخت؟ آنچه كه در ادامه خواهد آمد تجربه‌ي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» در جريان ساختن «دستوركار ملي كسب و كار براي سال‌ 2003 تا 2004» است. اين سند، در واقع، نمونه‌ي يك نظرسنجي است كه از سوي اين اتاق تهيه و در ميان اعضاء توزيع شده است. بر اساس پاسخ‌هاي دريافتي توسط همين پرسشنامه‌هاست كه اولويت‌هاي دفاعي اين «اتاق» تدوين شده است و«شبكه‌ي اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) متن كامل سند اولويت‌هاي «اتاق بازرگاني ايالات متحده براي سال 2009» را نيز ترجمه و ارايه خواهد داد (تا كنون فقط فهرست آن‌ها در همين سايت منتشر شده است).

در ادامه، ترجمه‌ي اين پرسش‌ها، كه در سه بخش تدوين شده، تقديم تشكل‌هاي عضو مي‌شود و از رابطان خبري انتظار مي‌رود كه اين متن را تكثير كرده و در اختيار مسؤلان تشكل‌ متبوع خود قرار دهند.

خاطر نشان مي‌شود كه در برابر هر پرسش شش گزينه‌ براي تعيين ميزان اولويت مشخص شده كه پرسش شونده يكي از آن‌ها را بايد انتخاب كند: فوق‌العاده بالا، بسيار بالا، بالا، تا حدودي بالا، پائين. و گزينه‌ي آخر: بي نظر. بديهي است كه در ترجمه‌ي زير،‌ اين گزينه‌ها حذف شده‌اند.

I. اولويت‌هاي سياست

لطفاً سطح اولويتي را كه شما فكر مي‌كنيد اتاق ايالات متحد بايد به موضوع‌هاي سياستي زير بدهد تعيين كنيد (شش درجه – از فوق‌العاده بالا تا پائين- كه در ترجمه حذف شد):

سياست مالياتي/اقتصادي

- 1. براي هميشه لغو كردن ماليات ايالتي
- 2. گسترش تخفيف‌هاي هزينه‌اي كسب و كار‌هاي كوچك
- 3. اصلاح قوانين مالياتي شركت‌هاي كوچك [1]
- 4. لغو/كاهش «حداقل ماليات انفرادي» افراد يا بنگاه‌هاي به ثبت رسيده
- 5. لغو/كاهش ماليات سرمايه‌ي مكتسبه‌ي افراد يا شركت‌هاي ثبتي
- 6. تسهيل/تصفيه كردن قوانين طبقه‌بندي كارگران (كارگران در برابر پيمانكاران مستقل)
- 7. جايگزين/اصلاح كردن نظام مالياتي جاري فدرال
- 8. اصلاح رويه‌اي كه «كميته‌ي مشترك مالياتي» براي ارزشيابي پيشنهادها مورد استفاده قرار مي‌دهد
- 9. توقف برنامه‌هاي دولت فدرال به منظور دسترسي كسب‌ و كار‌هاي كوچك به سرمايه
- 10. گسترش فرصت‌هاي پيمانكاري دولت

اصلاح قوانين

- 11. توقف دعواي حقوقي‌ عليه صنايعي كه قانوني هستند (مانند سازندگان تنباكو و تفتگ)
- 12.توقف جرائم تنبيهي افراطي
- 13. حمايت از تلاش‌ها براي حفظ دسترسي به راه‌حل جايگزين براي اختلاف‌ها
- 14. تضمين اينكه قوانين يكساني در مورد تمام طرف‌هاي يك دعوا، از جمله‌ دولت، اعمال مي‌شود
- 15. حفظ اصل «تقدس پيمان» تا آنجا كه قراردادها به طور كامل اجرايي باشند
- 16. اصلاح قوانين مسؤليت توليد و خدمت به نحوي كه فقط طرف‌هايي مسؤل خسارت باشند كه عامل آن‌ هستند
- 17. اصلاح قوانين اقدام گروهي [2] براي محدود كردن تعداد و دامنه‌ي دعواهاي حقوقي كه از سوي وكلاي شاكيان مطرح مي‌شود.
- 18. اصلاح سيستم جاري برخورد با كمپاني‌هاي مسؤل ارايه‌ي پنبه‌ي نسوز
- 19. حمايت از تلاش‌ها براي اصلاح دعوهاي حقوقي براي محدود كردن تعداد و دامنه دعواهاي اقدام گروهي
- 20. حمايت از تلاش‌ها براي محدودسازي مزد وكيلان

اصلاح مقرارت و سياست زيست‌محيطي

- 21. تضمين اينكه آژانس‌هاي نظارتي براي حمايت از قواعد جديد از دانش مناسب بهره مي‌برند
- 22. تضمين اينكه اطلاعات توزيع شده از سوي آژانس‌ها درست و عيني است
- 23. تضمين اينكه آژانس‌هاي فدرال به صورت متناوب مقررات موجود را بازنگري كرده و مشخص مي‌كنند كه كدام بخش از آن‌ها نياز به اصلاح و بازنگري دارند
- 24. تضمين اينكه آژانس‌هاي نظارتي نسبت به صدمه‌هاي خاصي كه به كسب و كار‌هاي كوچك وارد مي‌شود توجه مي‌كنند
- 25. تضمين اينكه نظارت‌هاي زيست‌محيطي به صرفه‌ [3] است
- 26. تضمين اينكه نظارت‌هاي زيست‌محيطي بيشتر بازار-بنياد هستند
- 27. اصلاح قانون حفاظت از گونه‌هاي در خطر به منظور متوازن ساختن تمام منافع هنگام مديريت حفاظت از زندگي گونه‌هاي در خطر
- 28. مخالفت با برچسب‌زني غذاهاي محتوي مواد مؤثره‌ي اصلاح سده‌ي ژنتيكي

سياست بين‌المللي

- 29. بازگشايي بازارهاي خارجي چندجانبه از طريق سازمان جهاني تجارت و دوجانبه با كشورهاي غيرعضو دبليو.تي.او
- 30. بازارگراتر ساختن برنامه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول
- 31. جلوگيري از دسترسي به بازارهاي ايالات متحد از سوي صادرات خارجي يارانه‌اي
- 32. افزايش دسترسي ايالات متحد به بازارهاي خارجي از طريق مخالفت كردن با برنامه‌هاي كمك به تأمين مالي،‌ سرمايه‌گذاري و كمك به صادرات يارانه‌اي
- 33. حذف تحريم‌هاي اقتصادي عليه ديگر كشورهايي كه فقط از سوي ايالات متحد، اما نه از سوي دوستان و متحدان ما تحريم شده‌اند
- 34. حذف ماليات دوگانه از آمريكايياني كه در خارج كار مي‌كنند
- 35.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا