اني آشنا باشند اين نمودار كمك بسيار زيادي به آنان مي‌كند تا با نگاهي به آن،‌ قواعد نسبتاً پيچده‌ي ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را به خاطر آورند. اما كساني كه با قانون عام پارلمان آشنا نباشند، اين نمودار بيشتر مانند خط و خطوط نامفهومي جلوه خواهد كرد كه احياناً رمالان و مرتبطان با عوالم غيربشري نيز از آن سردر‌نخواهند آورد.

خاطر نشان مي‌شود نمودار شماره‌ي دو پيوست اين كتاب نيز، كه خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي پارلماني را در يك جدول بلند بالا فهرست كرده، پيشتر در شاكا منشر شده است. براي خواندن آن نمودار مهم نيز اينجا را كليك كنيد. اما برگردان نمودار نخست:

در نمودار زير، پيشنهادهاي فوريتي، فرعي و اصلي به ترتيب رتبه فهرست شده‌اند، پيشنهادي كه در بالا قرار گرفته، از تمام پيشنهاد‌هاي ديگر جلو مي‌افتد، و هر يك از پيشنهادهاي باقي مانده از پيشنهادهاي زير آن جلو خواهد افتاد. يك پيشنهاد اصلي فقط هنگامي در دستور است كه هيچ پيشنهاد ديگري در دست بررسي نباشد.

هرگاه يكي از پيشنهادهاي فهرست شده، بلافاصله در دست بررسي باشد،‌ در آن صورت: (الف) هر پيشنهاد ديگري كه كه در اين فهرست بالاي آن قرار گرفته باشد در دستور است، مگر قيدي كه كنار پيشنهاد بيان شده سبب شود كه آن پيشنهاد خارج از دستور باشد؛ (ب): پيشنهادهاي فهرست شده در زير پيشنهاد مفروض وقتي تا به حال در دست بررسي قرار نگرفته باشند،‌ خارج از دستور هستند (جز در مورد كاربرد‌هاي پيشنهادهاي اصلاح و كفايت مذاكره نسبت به بعضي پيشنهاد‌هايي كه در بالاي آن‌ها قرار مي گيرند، آنطور كه در بند بعدي خاطر نشان شده است؛ نيز بنگريد به خصوصيات توصيفي استاندارد 2، صفحه‌‌هاي 270126 و 91-190).

با توجه به خطوط فلش‌دار نمودار، (خط پررنگ ممتد) كاربرد تمام پيشنهادهاي فرعي نسبت به پيشنهاد اصلي را نشان مي‌دهد؛ (خط كم‌رنگ ممتد)، كاربرد پيشنهاد اصلاح را در مورد بعضي از پيشنهادهاي ديگر به ترتيب اولويت نشان مي‌دهد؛ (خط پررنگ نقطه‌ چين)، كاربرد پيشنهاد كميت مذاكره را در مورد پيشنهادهاي قابل‌مذاكره به ترتيب اولويت خاطر نشان مي‌كند؛ و (خط كم‌ رنگ نقطه‌ چين)، كاربرد پيشنهاد كفايت مذاكره را در مورد پيشنهادهاي قابل مذاكره يا قابل اصلاح نشان مي‌دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا