نمايه تحليلي س.ج.ت [1] يك راهنماي جامع براي برداشت و كاربست موافقتنامه‌هاي س.ج.ت توسط ركن استيناف [2]، هيأت‌هاي حل اختلاف و ساير اركان س.ج.ت است. اين نمايه شامل گزيده‌هايي از اعلاميه‌ها و يافته‌هاي كليدي از ده‌ها هزار صفحه از رويه‌هاي قضايي س.ج.ت، از جمله گزارش‌هاي هيأت‌ها، گزراش‌هاي ركن استيناف، تصميم‌ها و احكام داوري، و تصميم‌هاي كميته‌ها، شوراها و ساير اركان س.ج.ت است.

نمايه تحليلي س.ج.ت به اين دليل كه تنها ابزار جستجوي قانوني است كه يك نظر جامع نسبت به تمام فعاليت س.ج.ت، از جمله كار اعضاء در اركان س.ج.ت، ارايه مي‌دهد، متمايز است. اين مطالب بر اساس موافقتنامه س.ج.ت سازماندهي مي‌شوند. هر نمايه بر اساس موضوع مربوطه و عضو س.ج.ت پاسخگو به يك اختلاف تقسيم مي‌شود. براي مراجعه به ويرايش سوم نمايه تحليلي س.ج.ت، كه تا 30 سپتامبر 2011 روزآمد شده است، به پيوندهاي زير مراجعه كنيد.

براي رويه‌هاي قضايي اساسي و تصميم‌‌ها و اقدام‌هاي مهم صورت گرفته توسط اركان س.ب.ج، به نمايه تحليلي تكميلي حاوي تحولات جديد در قانون و عرف س.ب.ج مراجعه كنيد، كه به صورت جاري روزآمد مي‌شود مراجعه كنيد. براي راهنماي برداشت و كاربست موافقتنامه‌‌ي عمومي تعرفه و تجارت 1947 قبل از تاريخ س.ج.ت، لطفاً به نسخه آزاد الكترونيك نمايه تحليلي گات – راهنماي قانون و عرف گات (1995) مراجعه كنيد.

هر يك از عنوان‌هاي زير را كليك كنيد تا فهرست مطالب هر موفقتنامه در دسترس شما قرار بگيرد كه به ماده و بند تقسيم شده است. در هر مورد متن حقوق آن ماده همراه با رويه‌ي قضايي يا احكام به ترتيب زمان ارايه مي‌شود:

موافقتنامه س.ج.ت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 (م‌.ع.ت.ت) موافقتنامه كشاورزي موفقتنامه اقدامات بهدشاتي و بهداشت نباتي
مواقتنامه منسوجات و پوشاك موافتنامه موانع فني فرا راه تجارت مواقتنامه اقدمات سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت موافقتنامه اجراي ماده 6 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 (ضد دامپينگ)
موافقتنامه اجراي ماده 7 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994(ارزيابي گمركي) موفقتنامه بازرسي قبل از حمل موافقتنامه قواعد مبدء موافقتنامه رويه‌هاي مجوز صدور
موافقتنامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني موافقتنامه حفاظت‌ها موافقتنامه تجارت خدمات موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي
تفاهمنامه قواعد و رويه‌هاي حاكم بر حل اختلاف ساز و كار بررسي خط مشي تجاري موافقتنامه تجارت هواپيماي غيرنظامي موافقتنامه خريد دولتي

در صفحه‌ي اصلي، جدولي به ترتيب حروف الفباء نيز طراحي شده است و براي يافتن اسناد مربوط به اصطلاح‌هاي مختلف، كافي است خانه‌ي حرف اول آن اصطلاح را كليك كنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا