برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم از همان ابتداء اعتراض نمايندگان كارفرمايان مستقل ايراني را نسيت به سياست‌هايشان تاب نياوردند و با روش‌هاي نامتعارف و غيرقانوني كوشيدند تا كانون آنان را منحل كنند و با حمايت از برخي افراد و به روش غيرقانوني دست به تشكيل كانون موازي بزنند. اما استقامت نمايندگان كارفرمايان مستقل مانع از تحقق اين هدف‌هاي غيرقانوني شد.

طرفه‌ آنكه همان‌ افراد براي تخريب منزلت جهاني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به اين رفتارهاي نامتعارف داخلي ابعاد بين‌المللي بخشيدند و موضوع را به سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين المللي كارفرمايان كشاندند. نتيجه چه شد؟‌

اين داستان پر آب چشم طولاني است و گزارش‌ ماجراهاي آن در اسناد كانون عالي و از جمله در همين شبكه اطلاع‌رساني منتشر شده است. اما سندي كه در پي تقديم مي‌شود، تصوير گويايي از يك صحنه‌ي اين داستان دنباله دار ارايه مي‌دهد.

در اين سند گروه كارفرمايان حاضر در نود و هشتمين كنفرانس بين المللي كار – كه در واقع نمايندگان كارفرمايان اقتصاد مولد جهان هستند – در نامه‌اي به امضاء‌ آنتونيو پنالوزا دبير اين گروه خطاب به خوان سوماويا دبير كل سازمان بين‌المللي كار نسبت به كارفرماياني كه از سوي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان نمايندگان كارفرمايان ايران معرفي شده‌اند، اعتراض كرده‌اند.

در حاليكه مهندس عطارديان دبير كل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان عضو علي‌البدل هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار مي‌بايست در در نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار حضور مي‌يافت،‌ همان «برخي» از مسؤلان وزرات كار و امور اجتماعي از معرفي وي به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان ايران خودداري كردند و به قيمت از دست رفتن فرصت رياست وزير كار ايران بر نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار حاضر نشدند از رفتار غيرقانوني خود دست بردارند. واقعاًچرا؟

اعتراضيه
- از گروه كارفرمايان
- اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009

به آقاي خوآن سوماويا

دبيركل اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009 (مديركل ILO )

تاريخ : 5 ژوئن 2009

آقاي خوآن سوماويا
- مديركل محترم

از طرف گروه كارفرمايان اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار ، مايلم اعتراضيه اي عليه هيئت كارفرمايي منتخب دولت جمهوري اسلامي ايران اقامه نمايم .
- كميته اعتبارنامه ها در سال گذشته دريافته بود كه دولت هيچگونــه بهبودي در وضعيت از خود نشان نــداده است و بر توصيه نامه هاي خود در اجلاسيــه 97 كنفرانس بين المللي كـار ( پاراگـراف 54 از سنـد Provisional Record 4 C, 2008 ) تصريح نموده بود كه به ويژه اختيار دولت در نظارت بر انتخابات داخلي نبايد بر استقلال و حاكميت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي كه از ابتدا وجود داشته اند تاثير گذارد ، و دولت نميتواند صرفاً ساختاري قديمي اين تشكل ها را ناديده بگيرد بلكه ملزم است معيارها و ضوابط هدفمند و قابل تأئيدي جهت تعيين ميزان نمايندگي دو تشكل نمايندگي كارفرمايان كشوردر دست داشته باشد .
- به موجب ماده 26 مكرر ، بند 7 از آئين نامه كنفرانس ( بين المللي كار ) ، كميته اعتبار نامه ها پيشنهاد نمود كه اجلاسيه 97 كنفرانس بين المللي كار از دولت جمهوري اسلامي ايران بخواهد در زماني كه فرم اعتبارنامه هاي هئيت سه جانبه اعزامي خود به اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009 را ارائه مي دهد ، همزمان گزارش مشروحي از چگونگي روند گزينش و معرفي هيئت كارفرمائي ايران ( شامل نماينده و مشاورين ) نيز ارائه نمايد .

اين گزارش بايد مشخصاً شامل موارد ذيل باشد:

- تشكيلات كارفرمايي كه طرف مشورت قرار گرفته اند اعلام شود ،
- تاريخ و زمان و مكان اين مشاوره ها را ذكر گردد ،
- و اسامي اشخاص تعيين شده از سوي تشكل هاي كارفرمايي در خلال اين مشاوره ها نيز مشخص شده باشد .( بند 55 از سنــد Provisional Record 4 C, 2008 )
- ما تفييح مي كنيم كه دولت جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تلاشي براي انجام موارد فوق به عمل نياورده است . در عوض ، دولت بدون هيچگونه توجهي در مورد پروسة گزينش و معرفي افراد ، “كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران” – ICEA را كه قانوناً به رسميت شناخته شده است ناديده گرفته و به صورت يك جانبه افراد كانون موازي – كانون عالي كارفرمايان ايران –ICE را معرفي نموده است . ما ضمن اظهار تأسف عميق ، اين جريان را كه دولت اعضاي هيئت كارفرمايي كانون موازي را تحت عنوان نمايندگان “كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ” در سند فهرست شركت كنندگان كنفرانس معرفي نموده است ، رد مي نمائيم .
- آنچه كه بيشتر موجب تعجب است آن است كه به نظر ميرسد دولت بر آن درك است كه ICEA ديگر وجود ندارد. درصورتيكه به رغم درخواست وزارت كار و امور اجتماعي ، جهت انحلال ICEA دادگاه عمومي حقوقي تهران در تاريخ 15 آوريل 2009 26 [1] گواهي نموده است كه هيچگونه تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است . ما يك نسخه از گواهي دادگاه عمومي تهران را ضميمه اين نامه تقديم مي كنيم و يادآور مي شويم كه قوانين و مقررات جاري در ايران اجازة وجود بيش از يك سازمان نمايندگي كارفرمايي را در سطح ملي نمي دهد .
- در اينجا اين نكته حايز اهميت است ، در حاليكه فرم اعتبارنامه ها ، از سوي دولت در تاريخ دوشنبه 11 مي 2009 تسليم ILO شده است ، وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 20 مي 2009 طي نامه اي خطاب به ICEA ، آقاي عطارديان – دبيركل آن تشكل را جهت انجام يك ملاقات مشورتي در روز 25 ماه مي ( ساعت 10 بامداد ) ، به منظور بررسي و مشاوره درخصوص موضوعات مطرح در كنفرانس همچنين تركيب هيئت كارفرمايي دعوت مينمايد. از آنجا كه پنجشنبه 21 و جمعه 23 تعطيل عمومي در ايران است ، اين نامه در روز يكشنبه 24 مي به دبيرخانه ICEA رسيده ، يعني يك روز قبل از زمان انجام ملاقات ، بهرحال آقاي عطارديان در اين جلسه شركت نموده ، ليكن پيشنهاد دولت مبني بر اينكه هيئت كارفرمايي متشكل از نمايندگان كانون موازي – ICE ، و تنها يك نماينده از ICEAبه عنوان مشاور باشد را در مي نمايد . خواهشمند است ترجمة نامة دعوت وزارتخانه و پاسخ مكتوب آقاي عطارديان بلافاصله پس از ملاقات مذكور را كه به پيوست ضميمه مي باشد ، ملاحظه فرمائيد .
- همچنين اين نكته نيز حايز اهميت است كه نامة وزارت كار خطاب به آقاي عطارديان به عنوان رئيس هيئت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران سابق مي باشد ، عليرغم اين حقيقت كه ، همچنانكه فوقاً ذكر شد ، هنوز هيچ رأئي مبني بر انحلال آن كانون – ICEA صادر نشده است . بنابراين گروه كارفرمايان بر اين اعتقاد است كه كنار گذاردن كامل ساختار تشكيلاتي ICEA از جريان مشاوره در معرفي هيئت كافرمايي اعزامي به اجلاسيه هاي 96 ، 97 و حالا 98 كنفرانس بين المللي كار كه سال ها نمايندگي كارفرمايان جمهوري اسلامي ايران را در طول اجلاسيه ها داشته است ، با اين الزام ILO كه سازمان هاي حايز اكثريت نمايندگي لازم است موافق با جريان “گزينش و معرفي” باشند ، منطبق نمي باشد .
- ما همچنين مايليم توجه كميته اعتبارنامه ها را به اين حقيقت جلب نمائيم كه كميته آزادي انجمن در اجلاسيه ماه مي سال 2008 خود به دولت ايران تصريح نمود كه جهت ثبت مجدد ICEA ، پيرو نشست مجمع عمومي مندرج مورخ 5 مارس 2007 آن ، اقدام عاجل به عمل آورده و تضمين نمايد كه آن كانون عالي مي تواند بدون مزاحمت به فعاليت خود ادامه دهد ، توصيه هايي كه كاملاً از سوي دولت ايران ناديده گرفته شده است .
- بر اين اساس، و به نمايندگي از سوي گروه كارفرمايان ، اعتراضيه رسمي ، عليه انتخاب هيئت كارفرمايي ايران ، كه طي آن اصول و موازين مقرر در ماده 3 بند 5 اساسنامة ILO محترم شمرده نشده است، تقديم مي نمايم .

به اين ترتيب ما گروه كارفرمايان :

- الف) عدم اعتبار هيئت كارفرمايي اعزامي به اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار را همچنانكه در كتاب “فهرست نمايندگي كشورها ” آمده است، درخواست مي نمائيم ،
- ب) درخواست مي كنيم تا دولت نمايندگان معرفي شدة ذيل را ، مطابق پيشنهاد آقاي عطارديان مندرج در نامة رسمي مورخ 25 آوريل 2009 ، ارسالي به وزارت كار و امور اجتمـاعي منضم به يك نسخـه از گواهـي دادگـاه فوق الذكر در مورد عدم انحلال ICEA – به اجلاسيه امسال معرفي نمايد :

- آقاي محمد عطارديان مشاورعالي و دبيركل ، به عنوان نماينده (Delegate)،
- آقاي ناصر رئيسي فرد ، جانشين نماينده ،
- خانم شهره تصديقي ، مشاور امور بين الملل ، به عنوان مشاور فني ،
- خانم فرزانه اطهري ، به عنوان مشاور فني ،
- آقاي جهانگير ضابطي ، به عنوان مشاور فني ، و
- آقاي مظفر رستم پور ، به عنوان مشاور فني .

- پ) درخواست مي كنيم دولت با توقف مزاحمت ، از هر گونه مداخله در فعاليت هاي ICEA خودداري نموده و از رفتار با كانون موازي – ICE به عنوان يك نهاد دولتي ، با اعطاي حمايت هاي مالي و غير مالي براي ادامه فعاليتش اجتناب نمايد .
- ت) درخواست مي كنيم دولت توصيه‌هاي كميته اعتبارنامه هاي اجلاسيه 97 كنفرانس بين المللي كار را كه تاكنون كاملاً از سوي دولت ناديده گرفته شده است را ، كاملاً اجرا نمايد .
- همچنانكه در فوق ذكر شد ما گروه كارفرمايان عميقاً نگران اين حقيقت هستيم كه دولت در تشكيل و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي كارفرمايي مداخله مي‌نمايد .
- گروه كارفرمايان آماده ارائه هر گونه اطلاعات ديگر و شفاف سازي مورد نياز كميته اعتبارنامه‌ها ، مي باشد .

ارادتمند
- آنتونيو پنالوزا
- دبيركل گروه كارفرمايان
- كنفرانس بين المللي كار

موارد پيوست :
- گواهي دادگاه عمومي تهران ،
- دعوت دولت براي ملاقات مشاوره ،
- پاسخ آقاي عطارديان به ملاقات فوق و پيشنهاد ارائه شده ،
- مكاتبه آقاي عطارديان به وزيركار و اموراجتماعي .

[1] فروردين 1388

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا