شكل‌هاي انعطاف‌پذير استخدام مانند قرارداد كار محدود [1]، كار پاره وقت و كار آژانسي موقت عناصر تشكيل دهنده بازارهاي كار پويا و فراگير هستند، كه براي تكميل استخدام تمام وقت نامحدود مفيد و ضروري مي‌باشند. آن‌ها نه فقط به عنوان عناصر انعطاف‌پذيري براي كارفرمايان اهميت دارند، بلكه همچنين به اين خاطر كه كيفيت زندگي كاري را بهبود مي‌دهند و براي استخدام پذيري مردم از طريق تسهيل زندگي كاري متوازن‌ـر،‌از طريق توانمند سازي كارگران براي يافتن شغل‌هاي جديد هنگامي كه شغل‌هاي مجود از بين مي‌روند و از طريق ارتقاء فرصت‌هايي براي آنان جهت كسب تجربه‌هاي حرفه‌اي نيز مفيد هستند. به خصوص، شكل‌هاي انعطاف‌پذير استخدام مي‌تواند به گروه‌هاي آسيب‌پذيرتر، يعني جوانان در آغاز كارشان، كارگران كم مهارت و مدت‌ها بيكار، كمك كند تا با دادن شانس كسب تجربه كاري و مهارت‌هاي جديد در بازار كار به آنان جاي پايي كسب كنند. شكل‌هاي انعطاف‌پذير استخدام براي حفظ كسب و كار و ايجاد شغل ضمن حفظ رقابت‌‌پذيري و انطباق پذيري يك توانمندساز كليدي است.

بنا بر اين اگر اتحاديه‌هاي كارگري و بعضي گرو‌ه‌هاي سياسي شكل‌هاي انعطاف‌پذير كار را به عنوان «غيرمطمئن» بد معرفي كنند، غيرسازنده و انحرافي است. به نظر كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه كارگري كار غيرمطمئن با قراردادهاي استخدامي غيرمعمولي، بدون يا با منافع اجتماعي و حقوق قانوني محدود، ميزان بالاي ناامني شغلي، دوره استخدام محدود، دستمزدهاي پائين و ريسك بالاي آسيب و بيماري‌هاي شغلي شناخته مي‌شوند.

كارفرمايان نگران فقدان صراحت و سودمندي تعريف «كار غيزمطمئن» و به خصوص نگران اين نظرات هستند كه شكل‌هاي انعطاف‌پذير استخدام به صورت سيستماتيك غيرمطمئن هستند.

بي‌اطميناني، آنطور كه كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه كاگري تعريف مي‌كند، در اقتصاد غيررسمي رايج است. كارفرمايان شديداً به اصول و حقوق بنيادين كار متعهد هستند. بنا بر اين، آنان اعتقاد دارند كه استخدام و مشاغل غيرقانوني كه با صراحت اين اصول را به رسميت نمي‌شناسند بايد بي‌ چون و چرا منع شوند.

سازمان بين‌المللي كار اين جزوه را براي بيان موضوع كارفرمايان در خصوص شكل‌هاي انعطاف پذير كار آماده كرده است. اين جزوه تمايز بين شكل‌هاي انعطاف‌پذير كار و «كار غيرمطمئن» را نشان مي‌دهد و توجه كارگران، كارفرمايان و به طور كلي اقتصاد را به اهميت شكل‌هاي انعطاف پذير اشتغال جلب مي‌كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا