مسؤليت اجتماعي بنگاه چيست؟

مسؤليت اجتماعي بنگاه (ماب) [1] از سوي يك كمپاني ابراز مي‌شود كه به صورت داوطلبانه رفتارها و اصولي را كه به توقعات ذينفعان در ارتباط با جامعه و محيط‌ زيست پاسخ مي‌دهند، در عمليات كاسبي خود تلفيق مي‌كند. بنا بر اين، ماب يك رويداد جديد نيست. كمپاني‌ها از هنگامي كه وجود داشته‌اند‌، به صورت سازنده در جوامع درگير بوده‌اند. فعاليت‌هاي ماب، در حاليكه جامعه متحول مي‌شود توسعه مي‌يابد. امروزه، تعدادي سند، فعاليت و چارچوب ماب موجود است كه كمپاني‌ها مي‌توانند استفاده كنند.

كسبه تعهد خويش براي انجام مسؤليت‌هايشان در شرايط متفاوت را بر عهده مي‌گيرند: به عنوان نمونه، مسؤليت يك بنگاه چند مليتي كه در سراسر جهان فعاليت دارد با يك نانواي محلي كاملاً متفاوت است. چالش‌هاي ماب كه يك كارخانه آي.تي با آن‌ها مواجه است با چالش‌هاي كاسبي در صنعت نفت متفاوت است. بنا بر اين، نوع و ساختار تعهد يك كمپاني به جامعه به اندازه آن و نيز به بخش‌ها و بازارهايي كه در آن‌ها فعالست مي‌كند بستگي دارد.

كمپاني‌ها از طريق فعاليت‌هاي ماب مي‌توانند به توسعه پايدار كمك مهمي بكنند. در هر حال، در اين بافتار، لازم است تفكيك نقش‌ها بين دولت‌ها و كمپانلي‌ها با صراحت تعيين شود. تعهدهاي كمپاني‌ها مي‌تواند تلاش‌هاي دولت به سوي توسعه‌ي جامعه، نيز به سوي پيشرفت‌هاي اجتماعي و زيست‌ محيطي را تكميل كند، اما نمي تواند جايگزيني براي يك حكومت باشد. به علاوه، اجرا و اعمال استانداردهاي بنيادين زيست محيطي و اجتماعي نمي‌توانند به كمپاني‌ها تفويض شوند.

چرا ماب براي كسبه مفيد است؟

با افزايش جهاني‌ شدن، ماب به يك موضوع مهم و رايج در اكناف عالم بدل شده است. در رسانه فضاي بيشتري در اختيار دارد؛ سازمان‌هاي مصرف‌ كنندگان اطلاعات بيشتري در مورد شرايط توليد و دسترسي به بازار درخواست مي‌كنند؛ سازمان‌هاي غيردولتي و اتحاديه‌هاي كارگري با درخواست‌ها و تقاضايي در ارتباط با تعهدشان به جامعه با كمپاني‌ها برخورد مي‌كنند؛ تأمين كنندگان به صورت فزاينده از طرف مشتري‌ها با تعهد ماب مواجه مي‌شوند. سياست‌مداران نيز ماب را به عنوان عرصه‌اي براي سياست‌گذاري كشف كرده‌اند.

كمپاني‌ها با چالش‌هاي تأمين الزام‌هاي ذينفعان، اعم از مصرف‌كنندگان، سفارش دهنگان يا جوامعي كه در آن‌ها فعاليت مي‌كند، مواجه شده‌اند. در ارتباط با شهرت كمپاني، از جمله توانايي تضمين و حفظ جايگاه خود در زنجيره‌ي تأمين، اين مسأله مهم است. به علاوه، ابتكارهايي مثل ميثاق جهاني ملل متحد به عنوان نمونه كمپاني‌هاي عضو را ملزم مي‌كند تا پيشرفتشان در اجراي ده اصل ميثاق جهاني را به ذينفعان گزارش دهند، و راهنماهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه بريا بينگاه‌هاي چند مليتي سازمان‌هاي غيردولتي و اتحاديه‌هاي كارگري را قادر مي‌سازد تا اگر اعتقاد داشتند كه يك كمپاني اين راهنماها را درست اجرا نكند به مراكز ارتباط ملي شكايت كنند. بنا بر اين، جداي از دلايل اخلاقي، كمپاني‌ها به دليل يك مورد بيزينسي هم بايد از تحولات و گرايش‌هاي ماب آگاه باشند.

موضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان چيست؟

ماب برآمده از كاسبي است. كمپاني‌ها براي آنكه موفق شوند بايد بتوانند فعاليت‌هاي خودشان را با نيازهاي ذينفعان خود و شرايط آنان هماهنگ سازند. بنا بر اين استاندارد «همه يك سايز» [2] يا چاچوب الزامي نمي تواند در كار باشد. كمپاني‌ها بايد قادر باشند بهترين رويكردهاي ماب را براي وضعيت‌هاي خودشان تدوين و اجرا كنند.

كمپاني‌ها نمي‌توانند مسؤليت‌هاي دولت را بر عهده بگيرند. در وهله اول، مقامات سياسي مربوطه بايد بران آن قانون‌گذاري كنند، و حقوق بشر زا نيز مانند استانداردهاي اجتماعي و زيست‌ محيطي بنيادين اعمال نماييند. بنا بر اين بين مسؤليت‌هاي كمپاني‌ها و مسؤليت‌هاي سياست‌ سازان خط تفكيك روشني موجود باشد تا توقع‌هاي بي‌جا از كمپاني‌ها ايجاد نشود.

برگزاري سخنگاه براي تبادل تجربه و حمايت مشخص از كمپاني‌ها بهتري راه براي ترويج ماب هستند. اين حمايت بايد به ويژه براي كمپاني‌هاي كوچگ و متوسط سهل الوصول باشد.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي پشبرد دستور كار ماب براي كسبه چگونه عمل مي‌كند؟

  • سازمان بين‌المللي كارفرمايان با سازمان بين‌المللي كار، كميسيون اروپايي، ايزو، ميثاق جهاني ملل متحد و مؤسسات حقوق بشر ملل متحد براي تضمين اينكه ماب ماهيت داوطلبان خودش را حفظ مي‌كند، و كمپاني‌ها فرصت خواهند داشت تا در شكل بخشي به تعهد خود نسبت به جامعه طبق نيازهاي انفرادي خودشان اعمال نظر كنند.
  • سازمان بين‌المللي كارفرمايان اعضاء خود را نسبت به تحولات و گرايش‌ها در ماب از طريق بخش‌نامه‌هاي مرتب، يا خبرنامه ماب يا پست در وب‌ گاه، مطلع مي‌سازد و در حمايت از كمپاني‌هاي عضو به آنان مدد مي‌رساند.
  • سازمان بين‌المللي كارفرمايان به كمپاني‌ها كمك و مشورت‌هاي كاربردي براي شكل بخشي و اجراي تعهدشان ارايه مي‌دهد و تبادل تجربه‌ها و سرمشق‌ها‌ را ترويج مي‌كند.

براي اطلاعات بيشتر و پاسخ به پرسش‌ها

لطفاً از بخش مسؤليت اجتماعي بنگاه [3] در وب گاه ما بازديد كنيد. اگر آنچه را كه مي‌خواهيد نيافتيد لطفاً به ماتياس ترونز [4] با اين نشاني ايميل بزنيد يا با اين شماره تلفن تماس بگيرد:0041229290021

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا