طبق معمول در خرداد ماه اتي يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار با شركت نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت‌هاي كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار در ژنو برگزار خواهد شد و از هم اكنون بحث بين شركاي اجتماعي در مورد مسائل و موضوع‌هايي كه در دستور كار آن كنفرانس قرار دارد آغاز شده است. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] تلاش‌ خواهد كرد تا تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر ايران را از آخرين اخبار و گزارش‌ها و گفتگو‌هاي مربوط به يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار با خبر سازد.

همين جا از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه خلاصه‌ي اين خبرها را به صورت خودكار دريافت مي‌كنند درخواست مي‌شود به هر نحو كه شايسته مي‌دانند مسؤلان تشكل متبوع خود را از آخرين مباحث مربوط به يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار مطلع سازند.

گفتني است اين اخبار به صورت خودكار به صندوق ايميل گروه قابل توجهي از كارفرمايان، مديران و علاقمندان ديگر نيز ارسال مي‌شود. از آنان نيز انتظار مي‌رود به نحوي كه شايسته مي‌دانند تشكل‌هاي متبوع خود را نسبت به پيگيري تحولات بين‌المللي مرتبط با كارفرمايان تشويق كنند.

در ادامه برگردان نامه‌ي جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان خطاب به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان، از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، ارسال شده، تقديم مي‌شود. در اين نامه پنجمين موضوع دستور كار «مذاكرات عمومي» يك صدمين كنفرانس مورد بررسي قرار گرفته است. با هم مي‌خوانيم:

خانم گرامي، آقاي عزيز

مديريت و بازرسي كار يكي از مذكرات فني در كنفرانس ژوئن آتي خواهد بود. سازمان بين‌المللي كار در حال نهايي سازي و برگردان مطالب پس‌زمينه‌اي است، كه به زودي در سايت آنان قرار مي‌گيرد. با اين وجود، مذاكرات ما با دبيرخانه نشان مي‌دهد كه مسائل اصلي براي گفتگو شامل موارد زير است:

  • استانداردهاي بين‌المللي كار دربرگيرنده‌ي مديريت و بازرسي كار؛
  • چالش‌ها و چشم‌انداز‌هاي شرايط عملياتي جاري، فنآور‌ي‌هاي نوين در دسترس براي مديريت و بازرسي كار؛
  • ظرفيت سياست‌سازي، اجرا و ارايه‌ي خدمت از سوي وزارتخانه‌هاي كار؛
  • بازرسي كار در محل تجمع، بهبود ابزار‌هاي قانوني و مديريتي اقدام؛
  • استراتژي سازمان بين‌المللي كار در بازرسي و مديريت كار.

چالش‌هاي كارفرمايان عبارت خواهند بود از:

  • حفظ تمركز مذاكره بر چالش‌ها و عرصه‌هايي از مديريت و بازرسي كار كه بر بنگاه‌ها و جهان كار تأثير مي‌گذارند؛
  • آنچه كه كارفرمايان، كارگران، دولت‌ها و سازمان بين‌المللي كار مي‌توانند انجام دهند تحولاتي را تقويت كند كه تأثير مثبت بر كار شايسته و بنگاه‌هاي پايدار مي‌گذارند و بر آن‌ها كه تأثير منفي دارند فائق آيند؛
  • شناسايي بهترين سرمشق‌ها براي ترويج يك فرهنگ پيروي در بنگاه‌ها تا عملكرد كسب و كار در اجراي استاندادرهاي كار بهبود يابد؛
  • شناسايي روش همكاري شركاي اجتماعي با يكديگر براي تقويت نفوذشان بر اقامات كار كه دستيابي به آن‌ها، به اين خاطر كه كمتر رسمي، كمتر قابل رؤيت يا گذرا هستند، دشوار است.

نمايندگان كارفرمايان در هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار از ماتونزي مدوابا از اتحاد كسب و كار آفريقاي جنوبي دعوت كرده‌اند تا رياست گروه كارفرمايي براي اين موضوع دستور كار را برعهده بگيرد.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان خرسند خواهد شد نام و اطلاعات تماس نماينده‌ي شما را كه در مذاكرات مربوط به مديريت و بازرسي كار شركت خواهد كرد هر چه سريعتر دريافت كند .

سازمان بين‌المللي كار چشم انتظار استفبال از هيأت نمايندگي شما در ژنو و در ژوئن خواهند ماند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا