دفتر بين المللي كار دومين «گزارش جهاني دستمزد. 11/2010» را با عنوان فرعي «سياست‌هاي دستمزد در بحبوحه‌ي بحران» منتشر كرد. در اين گزارش 122 صفحه‌ي گرايش‌هاي دستمزد در مناطق و در كل جهان مقايسه و مورد بررسي قرار گرفته است.

بديهي است كه نكات مطرح شده در اين گزارش براي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در شوراي ملي كار و در تمام محافل و مجامع سه ‌جانبه بسيار مفيد بايد باشد. از همين رو شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران در آينده بخش‌هاي مهم آن گزارش را ترجمه و منتشر خواهد كرد. اما اكنون ترجمه‌ي نامه‌ي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد همين گزارش كه خطاب به كنفدراسييون‌هاي كارفرمايي عضو نوشته شده تقديم مي‌شود. در اين نامه، از موضع كارفرمايي مفاد آن گزارش مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. با هم اين نامه را كه 21 دسامبر روز 21 دسامبر 2010 (پنج شنبه 2 دي 1389) نوشته و براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز ارسال كرده است، مي‌خوانيم:

سازمان بين‌المللي كار «گزارش جهاني دستمزد 11/2010» را با عنوان فرعي «سياست‌هاي دستمزد در بحبوحه‌ بحران» منتشر كرده است. اين گزارش مشروح 122 صفحه‌‌اي در مورد گرايش‌ها در دستمزد و سطوح درآمدي در سراسر جهان، در برگيرنده‌ي داده‌‌ها و تفاسير منطقه‌اي و بين المللي (و داده‌هايي در مورد بعضي از كشورها در مناطق) مي‌باشد. اين گزارش در موارد زير اطلاعات و تحليل‌هايي ارايه مي‌دهد:

  • سطوح متوسط رشد دستمزد (بخش I-1)
  • تحولات در سهم نسبي رشد جي.دي.پي [1] از دستمزدها (در مقابل بازگشت سرمايه). اين امر به عنوان يك مقياس براي بهبود بهره‌ وري تلقي مي‌شود. (بخش I-2)
  • نابرابري دستمزد و شيوع «پراخت پائين». (بخش I-3)
  • سياست‌هاي دستمزد و درآمد (II)

در سراسر كتاب روي تحولات دستمزد در طول بحران اخير مالي و اقتصادي به طور ويژه تمركز شده است.

در صفحه‌هاي 79 تا 82 جمعبندي و «راه‌هاي پيش‌رو» ارايه شده ات.

موضوع كارفرمايي

كارفرمايان در ارتباط با متدولوژاي كه براي تنظيم بخش‌هاي گوناگون گزارش جهاني دستمزد و آخرين اطلاعات بعدي به كار گرفته مي‌شد نگران بودند. گروه در ارتباط با تفسير،‌ اظهارنظرات، و جمعبندي‌هاي قبلي كه از سوي دفتر بين المللي كار در مورد دستمزدها و سياست‌هاي دستمزد مطرح مي‌شد، نگراني حتي بيشتري داشت.

يك بررسي مقدماتي از دومين گزارش جهاني دستمزد (2011/2010) نشان داد كه، اگر چه اين متدولوژي براي آنكه نگراني‌هاي قبلي ما را به حساب آورد مورد بازنگري قرار گرفته و تلاشي‌هاي صرف شده، عرصه‌هاي مهمي از اين دغدغه‌ها همچنان باقي است. نگراني‌هاي كلدي كارفرمايان عبارتند از:

  • ناكامي در توجه به ظرفيت كارفرمايان در هظم افزايش دستمزدها، و مواجهه‌ي مناسب با تأثير افزايش‌هاي هزينه‌ي نيروي كار بر پايداري بنگاه‌ها و مشاغل.
  • ناكامي در توجه به چالش‌هاي كسب و كار در پي بحران مالي و تلاش‌هاي كسب و كار براي حفط نيروي كار در جريان بحران. نقد ركود دستمزد واقعي در جريان بحران توجه كافي صرف تلاش‌هاي صورت گرفته براي حفظ مشاغل و حفظ تدوام اشتغال اغلب با هزينه‌ي زياد براي بنگاه نمي‌كند.
  • توصيه‌هايي براي تمركز بيشتر در تعيين دستمزد، درصد بالاتر سود براي دستاوردهاي بهره‌وري و تلاش‌ها براي بهبود درصد رشد جي.دي.پي نسبت به كارگران از طريق دستمزد. اين نسخه‌ها بدون توجه به تأثير چنين اقداماتي بر مشاغل يا بر بنگاه‌ها كه از بحران جان سالم به در مي‌برند، پيچيده مي‌شوند.

اين‌ها بعضي از اظهارنظرهاي عمده هستند كه با اطلاعات فراوان در اين گزارش تبليغ شده‌اند. گزارش جديد، با تمركز خاص روي خلاصه‌هاي متنوع و نتيجه‌گيري‌ها، و همراه با مسائل نوظهور و راه‌هاي پيش روي پيشنهاد شده از سوي دفتر (ص 80)، در برابر توقعات و تفاهمات كارفرمايان نسبت به دستمزد بازهم بيشتر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اين متدولوژي نيز، تا حدي كه طيف كاملي از دغدغه‌هاي جهان واقعي به حساب آمده باشد يا نه، با دقت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

كميته اشتغال و سياست اجتماعي هيأت مديره

كميته‌ي اشتغال و سياست اجتماعي هيأت مديره مسؤل بررسي گزارش در مارس 2011 است. اين زمان فرصتي عمده براي بيان پاسخ‌ها و انتقاد كارفرمايان از مواد چاپ شده در 15 دسامبر فراهم مي‌آورد.

بررسي گزارش بين‌المللي دستمزد 11/2010 فرصتي فراهم خواهد آورد تا اهميت نكات زير شناسايي شوند:

الف. بررسي كامل‌تر سهم دستمزد‌ها در رشد اقتصادي، سهم دستاوردهاي بهروه‌ وري ناشي از دستمزدها، و تعاريف پرداخت پائين‌ (تر).
ب. طيف كامل‌تري از بررسي‌ها شامل: شرايط اقتصادي و عملياتي براي كسب و كارها (به ويژه در كسب و كار‌هاي كوچك و متوسط)، و تأثير افزايش در حداقل يا بازار دستمزد‌ها بر پايداري بنگاه‌ها و اشتغال.
پ. ارزيابي انتقادي نكات و خلاصه‌هاي گوناگون، و مسائل نوظهور و راه‌هاي پش روي پيشنهادي از سوي دفتر.

هر نگراني در ارتباط با متدولوژي، چشم‌ انداز يا تحليل با صراحت به كميته و دفتر بين‌ المللي كار منتقل خواهد شد.

اعضاء با هر پرسشي در ارتباط با اين گزارش،‌ يا موضوعي براي طرح در واكنش به اين گزارش جديد در مورد تحولات دستمزد، لطفاً با اسكات باكلامب، مشاور ارشد سازمان بين‌المللي كارفرمايان تا 25 فوريه 2010 (پنج شنبه 5 اسفند 1389) تماس بيگيرند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا