بديهي است كه مجموعه‌ي فعاليت‌هاي هر شخصيت حقوقي بايد به شيوه‌هاي حقوقي استاندارد ثبت و ضبظ شود، چرا كه اشخاص حقوقي بر اساس همين اسناد است كه مورد شناسايي و داروي قرار مي‌گيرند. اما، شخصيت‌هاي حقوقي ايراني حتي روش استاندارد تدوين و ثبت صورتجلسات خود را هم بلد نيستند، در نتيجه طبيعي است كه نتوانند فعاليت‌هاي خود را به روش‌هاي حقوقي استاندارد ثبت و ضبط كنند. از اين مهم‌تر اينكه رفتار اشخاص حقوقي در ايران رفتاري غيرحقوقي، كتره‌اي و گعده‌اي است. به همين دليل،‌ اصلاً‌ امكان ثبت و ضبط استاندارد و حقوقي اشخاص حقوقي ايران – تا وقتي به اين روش غيرحقوقي رفتار مي‌كنند – هرگز فراهم نخواهد شد.

توجه به اين نكته اهميت دارد كه اشخاص حقوقي در كشورهاي توسعه يافته بر اساس قواعد و رويه‌هايي عرفي‌اي رفتار مي‌كنند كه ريشه‌‌ي آن‌ها به دموكراسي‌هاي يونان باستان مي‌رسد و با چشم سر ديده نمي‌شود و در آئين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و قوانين مصوب نيز به آن قواعد عرفي اشاره‌اي نشده است. در نتيجه، اگر مسؤلان تشكل‌هاي ايراني متوجه آشوبي كه سازمان‌هاي آنان را فراگرفته است شدند و تصيم گرفتند به اين وضعيت خاتمه بدهند، لازم است كه كار خود را با آموزش همان رويه‌ها و قواعدي شروع كنند كه اين روز‌ها به صورت مكتوب در اختيار همه قرار گرفته است. و اما اصل مطلب:

مطالب جزوه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان علاوه بر پيشگفتار، در هشت قسمت تدوين شده است. در آغاز هر قسمت، عنوان سندي كه قرار است در اجلاس هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد ذكر شده است. زير عنوان هر سند، و در داخل يك چارگوش، نام مخبر كميته‌اي كه قرار است آن سند را بررسي كند، نام مسؤل دبيرخانه سازمان بين‌المللي كارفرمايان در آن كميته، و نيز نشاني پيوند اينترنتي به آن سند ذكر شده است.

متن اصلي هر يك از اين هشت قسمت، از سه بخش متمايز تشكيل شده است:

  • زمينه و پسزمينه در اين قسمت، سوابق و گذشته‌ي سند به صورت جامع اما بسيار خلاصه تشريح شده است و از اين طريق مخاطب با سوابق سندي كه قرار است مورد بررسي قرار گيرد آشنا مي‌شود.
  • نكات مهم براي گروه كارفرمايان در اين بخش از قسمت‌هاي هشتگانه، نكات مهم مربوط به آن سند كه براي گروه كارفرمايان عضو هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار اهميت دارد تشريح شده است.
  • چالش‌ها و/يا ديدگاه‌هاي پيشنهادي در آخرين بخش اهر قسمت از جزوه سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز چالش‌هاي موضوع مورد بررسي تشريح شده و نقطه‌نظرات و ديدگاه‌هاي پيشنهادي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي همان چالش خاص تشريح شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا