در پايان همايش يك روزه‌‌اي كه با عنوان «همايش ملي كارشايسته» صبح روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 در تهران برگزار شد، منشور اين همايش به امضاء نمايندگان گروه‌هاي دولت، كارفرما و كارگر رسيد. به دليل اهميت اين سند متن كامل آن در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است شانزدهمين همايش ملي كار(ششمنين همايش پس از انقلاب)، پس از 5 سال وقفه، و در پي تصويب ماده‌اي در قانون برنامه پنجم توسعه كه براساس آن وزارت كار و امور اجتماعي مكلف شده است «تا پايان سال اول برنامه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين‌المللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار و براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه‌جانبه و با مشاركت‌ تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد»، به صورت يك همايش يك روزه و با موضوع «كارشايسته» برگزار شد تا سند ملي كار شايسته را به تصويب برساند. كميسيون سه‌جانبه‌ي تخصصي كه پيش از اين و با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري و دولت، برگزار شده، برنامه‌ي ملي كار شايسته را به تصويب رسانده‌ است. ماده‌ي 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه نيز همين تكليف را برعهده‌ي دولت گذاشته بود كه مورد توجه قرار نگرفت.

در همايش شانزدهم، علاوه بر وزير محترم كار و امور اجتماعي، نمايندگان محترم دولت، كارفرما و كارگر در مورد موضوع‌هاي متنوع مرتبط با كارشايسته نكات در خور تأملي مطرح كردند و در پايان اين همايش، نمايندگان سه‌جانبه،«منشور همايش ملي كارشايسته» را امضاء كردند.

مهندس محسن خليلي كه با بيماري سختي در جدال است مي‌رود تا «منشور همايش ملي كارشايسته» را مضاء كند

منشور همايش ملي كار شايسته

با تبريك ساگرد طلوع انقلاب اسلامي و گرامي‌داشت خاطره امام راحل(ه) و شهيدان راه كرامت و آزادي و با درود به مقام معظم رهبري و تشكر از دولت محترم و مجلس محترم شوراي اسلامي در تصويب ماده قانوني برنامه ملي كار شايسته در برنامه پنجم توسعه، نمايندگان تشكل‌هاي عالي كارگري، كارفرمايي و دولت در نشست سه‌جانبه همايش ملي كارشايسته در 25 بهمن 1389 در تهران ضمن تصويب برنامه ملي كار شايسته، «منشور كار شايسته» را بدين شرح تدوين نمودند:

ايرانيان از ديرباز ارزش بسيار براي مقاهيم «كار» و «شايستگي» قايل بوده‌اند و اين دو مفهوم در آموزه‌هاي اسلامي از جايگاه برجسته‌اي برخوردار است. كار جايگاهي اساسي در موقعيت اجتماعي افراد و ميزان بهره‌مندي آنان از مواهب زندگي داشته و كار شايسته ركن اصلي كيفيت زندگي انسان‌ها را تشكيل مي‌دهد. بر اين اساس «كارشايسته» مقوله‌اي كهن و ارزشمند در فرهنگ ايران اسلامي است. در سال‌ها اخير سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) تعريف جامع و گسترده‌اي از كار و محيط كار را با عنوان «كارشايسته» و به معناي «ايجاد فرصت‌هاي برابر به منظور كسب و كار مناسب و مولد در شرايط آزاد، امن و همراه با حفظ كرامت انساني» ارايه كرده است.

كار شايسته نه تنها سهم مهمي در توسعه‌ پايدار كشورهاي دارد بلكه به خودي خود نيز هدف مهمي به شمار مي‌آيد زير بر هويت شخصي و اجتماعي افراد تأثيرگذار بوده و به بعد اساسي كيفيت زندگي انسان بدلي مي‌گردد. مفهوم كار شايسته ايم امكان را براي آي.ال.او فراهم آورده است كه حقوق بنيادين كار، اشتغال، حمايت‌ها و گفتگو‌هاي اجتماعي را در چارچوب به هم پيوسته، منسجم و در عين حال حساس نسبت به كرامت انسان‌ها مطرح نمايد. امروزه كار شايسته به راهبردي مهم براي كشورها در تدوين سياست‌اي اقتصادي و اجتماعي مرتبط به كار تبديل شده است.

بايد توجه داشت «كار شايسته» بدون وجود كار مقوله‌اي بي‌معني است. بيكاري و محروميت شانه به شانه هم بوده و محروميت با ناهنجاري‌هاي اجتماعي پيوند مستقيم دارد. ناهنجاري‌هاي اجتماعي عامل اصلي در كاهش اعتماد مردم به يكديگر و افزايش فقر و از بين رفتن ظرفيت‌هاي مولد و سازنده جامعه است. تأمين اشتغال همچنين به معناي پديد آورند نظام‌هايي است كه حريم‌هاي امني براي زندگي شرافتندانه و تأمين معاش مردم از طريق كار شايسته بوجود مي‌آوند. تلاش براي ايجاد «كارشايسته» در واقع پاسخ به چالش‌ها و ناامني‌هاي جهان امروز و فراهم آوردن زمينه رشد و اعتلاي انساني و پيشرفت ملي است.

با پيچيده‌تر شدن شرايط اقتصاد جاهاي لازم است كه الگوهاي ايجاد اشتغال تغيير كند و همكاري نزديك‌تر و وسيع‌تر دولت، كارگران و كارفرمايان نقش عمده‌تري در ايجاد اشتغال و فراهم آوردن محيط و شرايط مناسب براي توسعه و ترويج كارشايسته ايفاء نمايد. دستيابي به اين هدف مستلزم گزيدن دو استراتژي كلي مايت كردن و توانمند ساختن است.

با توانمند شدن، انسان‌ها مي‌توانند بر ظرفيت‌هاي خود بيفزايند و در تصميم گيري‌ها مشاركت مؤثر داشته باشند. حمايت و توانمند‌سازي متقابلاً يكديگر را تقويت مي‌كنند و در بيشتر موارد لازم و ملزوم يكديگرند. همايش ملي «كار شايسته» در جمهوري اسلامي با هدف ترويج «كار شايسته» و ايجاد محيط و زمينه‌هاي مناسب تر براي توسعه بيشتر كار شايسته در ايران تشكيل شده است. شركت كنندگان در اين همايش با تأكيد بر اصول زير تلاش‌هاي خود را در اين حيط سامان مي‌دهند:

ارزش كار در جامعه اسلامي

نزديكي به خدا و حفظ ارزش‌هاي والاي اسلامي را محورهاي اصلي رشد و اعتلا‌ي انسان‌ها و توسعه كشور‌ها مي‌دانيم. «ليس للانسان الا ما سعي» بخش مهمي از اين ارزش‌هاست كه بيان مي‌دارد «بهره‌اي انسان ندارد جر به كوشش» و نشاندهنده‌ي جايگاه يگانه كار و كوشش در جامعه ماست.

جايگاه كار در قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 28، 29، و 43 بر تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه تأكيد داشته و خواستار تنظيم ساعات كار به گونه‌اي است كه هر فرد علاوه بر تلاش معاش، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، مشاركت‌ فعال اجتماعي – سياسي و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. رعايت آزادي براي انتخاب شغل و عدم اجبار به كار معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگران و ايجاد شرايط مساوي براي احراز مشاغل براي همه افراد در قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است.

اصول اساسي كار شايسته

ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه در دستيابي آزادانه به كار مناسب، مولد و سازنده با رعايت حرمت و كرامت انساني با حقوق فردي و اجتماعي آنان و تظمين امنيت نيروي كار و محيط كار همواره مورد تأكيد نظام جمهوري اسلامي بوده است و ما خواستار تحقق اين خواسته از طريق لحاظ نمودن در سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي هستيم. «كار شايسته» مي‌بايد زمينه لازم براي زندگي شرافتمند و شايسته متناسب با ارزش‌هاي اجتماعي را براي آحاد جامعه ايجاد نمايند.

مشاركت و اعتماد سازي

فراهم آوردن امكان گفتگوي اجتماعي بين شركاي اجتماعي و دولت از طريق مذاكرات جمعي توسط انجمن‌ها و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي را مؤثرترين راه براي مشاركت ذينفعان در فرايند‌هاي تصميم سازي مرتبط با سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دانسته و باور به خرد جمعي و مشاركت همگاني را زمينه ساز توفيق در اين راه مي‌دانيم.

عدالت و انصاف

تبعيض و نابرابر، يأس و نااميدي را بر محيط كار حاكم مي‌سازد و زمينه رشد و پيشرفت را محدود مي‌سازد، عدالت اجتماعي را زمينه رشد سازند و مستمر و شايسته سالاري دانسته و اطمينان داريم كه از اين طريق مي‌توان از حداكثر توان جامعه خويش بهره جست.

توانمندسازي و توسعه مهارت‌ها

توسعه خلاقيت‌ها و نوآوري را سرلوحه انديشه خود قرار داده و همواره در جهت توسعه و پرورش مهارت‌ها و ارتقاء دانش و بهبود نگرش‌ها تلاش مي‌كنيم و براي توسعه ملي و زندگي بهتر همگان به نحوي خستگي ناذپذير كوشش نموده و به چيزي كم‌تر از بهترين بودن در انجام كارها زضايت نخواهيم داد.

صميمانه بر اين باوريم كه ارتقاء دانش و مهارت كارگران، كارفرمايان و كارگزاران دولت و احساس مسؤليت و تعهد به منافع ملي ارزشمندترين سرمايه‌ ماست.

تعادل در كار و زندگي

كارشايسته عامل مهم در توسعه پايدار كشور است و به همان ميزان در افزايش رفاه و زندگي بهتر شاغلان نيز مؤثر خواهد بود. رفتار منصفانه در كار، فراهم آوردن محيط كار ايمن و مناسب، احترام به تمامي ذينفعان و مشاركت در تصميم‌گيري‌ها، ايجاد انگيزه و كسب رضايت را عامل مهمي در ايجاد تعادل و توازن در كار و زندگي مي‌دانيم.

تأمين اجتماعي

فراهم آوردن تأمين اجتماعي مناسب براي رفع نيازهاي ضروري شاغلان و حمايت از آنان و خانواده‌هايشان در برابر بيماري، حوادث، بيكاري، بازنشستگي، ناتواني و معلوليت و آسيب‌هاي اجتماعي بخش لاينفك كار شايسته به شمار مي‌آيد.

سه‌جانبه‌گرايي

سه‌جانبه‌گرايي ابزاري است براي مشاركت كارگران، كارفرمايان و دولت در عرصه مسائل اقتصادي و اجتماعي كار كه از طريق گفتگو زمينه شكل‌گيري منافع مشترك و تفاهم بر برنامه‌هاي عملي مشترك براي تأمين منافع همگان را ميسر مي‌سازد. ما نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان با تأكيد بر اهميت كليدي كار شايسته در ايجاد آينده‌اي بهتر خواستار توجه و تأكيد هر چه بيشتر بر برنامه ملي كار شايسته و حمايت از اجراي اين برنامه هستيم.

در پايان تشكر صميمانه خود را از وزارت كار و امور اجتماعي به ويژه وزير محترم كار و امور اجتماعي كه زمينه ساز اين نشست ملي و سه‌جانبه گرديدند، ابراز داشته، اميدواريم اين حركت سرآغاز فصل جديدي در بهبود فضاي كسب و كار، ايجاد شغل و صيانت از نيوري كار ملي باشد.

  • نماينده‌ي كارفرمايان
  • نماينده دولت
  • نمايندگان كارگران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا