اکنون ده سالی است که از زمان انتشار ” گزیده احکام داوری کمیته آزادی انجمن ” سازمان جهانی کار(آي.ال.او) سپری شده است . از آن زمان تاکنون تغییرات عمیق و شگرفی در ارتباط با مسائل کاری و صنفی در کل جهان حادث گردیده که بیشتر آنها ناشی از روند شکل گیری پدیده جهانی شدن می باشد . کمیته آزادی انجمن نیز که با حجم فزاینده ای از شکایات طرح شده روبرو بوده است و به همین علت در کوران تحولات مربوط به مشکلات فراروی تشکل های کارگری و کارفرمایی قرار دارد بر حجم گسترده مشکلات و مسائل جدید طرح شده ناشی از تکامل و تحول بخش روابط صنفی اذعان می نماید . در همین خصوص ، کمیته در طی ده سال گذشته تلاش نموده است تا از طریق تصویب شمار زیادی از اصول جدید ، نسبت به حل و فصل مشکلات فراروی کارگران و کارفرمایان اقدام نماید . لازم به ذکر است که هدف کمیته ، ارائه پاسخ های مناسب ، بی طرفانه و عملی به ادعاهای طرح شده در شکایات تشکل های کارگری و کارفرمایی بوده است.

کمیته، ضمن اینکه همواره تلاش می نماید تا خود را با تحولات جهانی هماهنگ سازد اما هرگز ارزش های پایدار آزادی انجمن را به معامله نمی گذارد و پیوسته تلاش دارد تا از طریق تشویق به تأسیس تشکل های کارگری و کارفرمایی و اعطای اختیارات مناسب به آنها جهت دفاع از منافع اعضای خویش جایگاه مناسبی را برای تحقق عدالت اجتماعی از طریق ارائه پادمان های مورد نیاز با هدف حفظ صلح پایدار ایجاد نماید.

اصول آزادی انجمن درعین حال ، بخش لاینفک همکاری های سه جانبه میان کارفرمایان ، کارگران و دولت به شمار می رود که در اساسنامه سازمان بین المللی کار و در ساختارهای مربوط به آن نیز انعکاس یافته است.

بدیهی است که بدون رعایت اصول آزادی انجمن ، مفهوم همکاری های سه جانبه ، جایی برای اعراب نخواهد داشت . این امر در واقع به دلیل تأکید اساسنامه آي.ال.او بر اصول آزادی انجمن بوده که به مرور زمان منجر به تصویب بسیاری از مقاوله نامه ها ، توصیه نامه ها و قطعنامه های مختلف توسط سازمان بین المللی کار شده و بدین ترتیب مهم ترین منبع حقوق بین الملل را در این خصوص بوجود آورده است که به طور قطع باید در قوانین کلیه کشورها منعکس و مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد .

علاوه برچارچوب و معیارهای ذکر شده از سوی آي.ال.اوکه به طور حیاتی برآزادی انجمن دلالت دارند ، باید تأکید کرد که براساس مذاکرات و توافقات صورت گرفته در هیئت مدیره آي.ال.اوو مطابق با سندهای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد ، رویه های خاصی در راستای حفاظت از آزادی انجمن در طی سال های 1950 و 1951 پیش بینی و تصویب شده است که مکمل رویه های کلی تعیین شده جهت اعمال نظارت بر کاربرد موثر معیارهای آي.ال.اوتوسط دو کمیته مسئول ، تحت عنوان : ” کمیته حقیقت یاب و مصالحه آزادی انجمن ” و نیز ” کمیته آزادی انجمن هیئت حکام آي.ال.او” می باشد .

براساس رویه های مزبور تشکل های کارگری و کارفرمایی می توانند نسبت به تسلیم شکایات مربوط به نقض حقوق خود از سوی حکومت ها (صرف نظر از عضویت شاکیان در آي.ال.اوو یا عدم عضویت دولت عضو سازمان ملل در آي.ال.اواقدام نمایند . این رویه حتی در صورت عدم پذیرش و تصویب مقاوله نامه های مرتبط و نیز عدم قبول چانه زنی های جمعی توسط کشور مورد نظر قابل استناد خواهد بود . کمیته حقیقت یاب و مصالحه آزادی انجمن در سال 1950 تشکیل گردید و اعضای آن اشخاصی مستقل می باشند . وظیفه این کمیته بررسی شکایات درخصوص ادعاهای مربوط به نقض حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی قابل ارجاع به هیئت حکام آي.ال.اومی باشد . صرف نظر از ماهیت کمیته فوق به عنوان یک ارگان حقیقت یاب ، این کمیته مختار است جهت حل و فصل مشکلات موجود و حصول توافقات لازم با دولت ها به مذاکره بپردازد . کمیته مذکور که تاکنون نسبت به رسیدگی به شش مورد از شکایات وارده اقدام نموده است در صورت عدم پذیرش و تصویب مقاوله نامه های مربوط به آزادی انجمن از سوی دولت ها صرفاً می تواند براساس موافقت اعلام شده از سوی دولت ها در موضوعات مختلف ، مشارکت نماید . لذا طبق رویه مذکور که براساس لایحه مربوطه به مورد اجرا گذاشته می شود اعضای این کمیته نسبت به بررسی موضوعات وارده به صورت موردی اقدام نموده و به منظور آگاهی از اظهارات شهود به کشورهای مورد نظر سفر می کنند . رویه فوق با توجه به تبعیت آن از روش های متعارف قضایی و اخذ ضمانت های شفاهی و مکتوب از طرفین دعوی ، از جمله رویه های پرهزینه و طولانی محسوب می شود که تنها درمواردی محدود مورد استفاده قرار می گیرد .

اگرچه این مقدمه مختصر قادر به معرفی چند و چون وظایف کمیته حقیقت یاب و مصالحه جو نمی باشد اما کمک مهمی به آگاه سازی تشکل های کارگری و کارفرمایی و ارتقاء حقوق انسانی در کشورهای مختلف فراهم می نماید .

لازم به ذکر است که کمیته آزادی انجمن ، ارگانی سه جانبه محسوب می شود که در سال 1951 براساس تصمیم هیئت مدیره آي.ال.او تأسیس شده است . اعضای این کمیته عبارتند از 9 نفر عضو اصلی و 9 نفر معاون از سوی دولت ها و گروه های کارگری و کارفرمایی کشورهای عضو دارای نماینده در هیئت حکام آي.ال.او و یک رئیس مستقل .

جلسات کمیته آزادی انجمن سه بار در سال تشکیل می گردد و کمیته ، ضمن طرح موضوعات مطرح شده از سوی دولت ها و تشکل های کارگری و کارفرمائی ، موظف به بررسی شکایات وارده در چارچوب رویه پیش بینی شده و انعکاس نظرات خود به نحو مطلوب به هیئت مدیره می باشد . نظراتی که بنابر لزوم و یا عدم لزوم طرح موارد مرتبط به منظور انعکاس مشکلات دولت مربوطه و درخواست حل آنها از طریق اتخاذ تدابیر مناسب ، و یا اخذ موافقت دولت مزبور جهت ارجاع موضوعات مطروحه به کمیته حقیقت یاب و مصالحه دلالت دارند . لازم به تأکید است که براساس تجربیات کمیته آزادی انجمن ، در ارتباط با 2500 پرونده مطروحه در طی 50 سال گذشته ، این کمیته اکنون به ارگانی قابل اعتماد تبدیل گردیده که براساس اصول آزادی انجمن و چانه زنی های جمعی مطابق با مفاد مصروحه در اساسنامه آي.ال.او و مقاوله نامه ها و توصیه ها و قطعنامه های مربوط بدان به فعالیت می پردازد . این کمیته به واسطه تلاش های خود ، به عنوان یک سازمان تخصصی و بین المللی بی طرف ، شناخته شده و از طریق فعالیت های سه جانبه نسبت به بررسی عملی ادعاهای پیچیده و جدی مطروحه ، در رابطه با نقض حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی در سراسر جهان و اعمال نظر در مورد آنها اقدام می نماید . به دلیل اهمیت همین فعالیت ها است که این کمیته اکنون به ارگانی قابل اعتنا در سطوح ملی و بین المللی تبدیل گردیده و مستندات آن در جهت توسعه قوانین ملی از سوی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد . لازم به ذکر است که ارگان های مرتبط و مسئول به کارگیری قوانین آزادی انجمن ، از تجربیات این کمیته با هدف حل و فصل اختلافات و نیز چاپ مقالات حقوقی و قضایی استفاده می نمایند .

ارزش واقعی این جزوه در طرح تصمیمات و اصول متخذه توسط کمیته فوق است که (نوامبر 2005) در قالب سیصد و سی و نه گزارش مطرح گردیده است ؛ گزارشاتی از اقدامات انجام گرفته که به حل و فصل مشکلات مربوط به حقوق تشکل ها و رابطه آنها با آزادی های مدنی و قوانین مورد اشاره در پنجاه و چهارمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار (ژنو 1970) مربوط می گردد . بنابر این چندان دور از ذهن نیست که از هیئت حکام آي.ال.او درخواست شده است تا به دبیرکل دستور دهد نسبت به چاپ و توزیع وسیع این کتابچه مفید اقدام نماید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا