در باره اين كتاب

در دهه‌هاي اخير، جريان‌هاي تجاري به نحو فزاينده‌اي جهاني شده‌اند، و نقش كشورهاي كشورهاي در حال توسعه و قتصادهاي نوظهور بيش از هميشه گسترش يافته است.

با اين حال، اين كشورها در برقراري ارتباط با بازارهاي جهاني با محدوديت‌هايي مواجه هستند. براي درك بهتر اين محدوديت‌ها، سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت) از اعضاء شبكه آكادميك خود در كشورهاي در حال توسعه – برنامه رئيسان س.ج.ت – دعوت كرد تا عمده‌ترين چالش‌هاي كشورهاي خودشان را شناسايي و راه‌هايي براي فائق آمدن بر آن‌ها ارايه دهند. در پاسخ، رئيسان س.چ.ت يك مجموعه جزوه براي كنفرانس سالانه س.ج.ت و برنامه رئيسان بررسي جهاني كمك به تجارت در فوريه سال 2013فراهم آوردند.

اين مجلد نوشته‌هاي 14 رئيس س.ج.ت را گردآوري كرده است و به چهار بخش تقسيم شده است كه روي تنوع صادرات، نقش اقدامات غيرتعرفه‌اي، نقش قانون در برقراري ارتبطات با بازارهاي جهاني و نقش ابتكار «كمك به تجارت» در ظرفيت‌سازي تجاري و فائق آمدن بر محدوديت‌هاي جنبه تداركات تمركز كرده است. اين نوشته‌ها استدلال‌هاي قدرتمندي در حمايت از بهره‌گيري از ابزارهاي سياست تجاري به عنوان موتوري براي رشد و تأمين آگاهي‌هاي ارزشمند در خصوص نحوه ادغادم بهتر كشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چند جانبه ارايه مي‌دهند.

معرفي مطالب كتاب

بخش اول اين مجلد روي چالش‌هاي اصلي‌اي تمركز كرده است كه كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به مسير رشد پايدار در شرايط بازارهاي آزاد با آن‌ها مواجه هستند. تم‌هاي اصلي كه از سه مقاله اين بخش ناشي مي‌شود به تنوع بخشي و نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در زنجيره‌هاي ارزش جهاني مربوط مي‌شوند.

بخش دوم روي نقش اقدامات غيرتعرفه‌اي براي انجام صادرات و سياستگذاري در كشورهاي در حال توسعه تمركز دارد. يكي از پيام‌هاي اين بخش اين است كه اقدام‌هاي غيرتعرفه‌اي مي‌توانند عمده‌ترين موانع تجارت براي كشورهاي در حال توسعه باشند.

قسمت‌هاي بخش سوم رابطه بين قانون اقتصاد جهاني از يك سو، و اجراي صادرات و سياستگذاري ملي از سوي ديگر را بررسي مي‌كند.

بخش آخر اين مجلد روي ابزاريهاي چندجانبه‌ي ديگري تمركز مي‌كند كه مي‌توانند به كشورهاي در ال توسعه در فائق آمدن براي محدوديت‌هاي طرف تأمين كمك كنند و در واقع به وضوح براي اين منظور ايجاد شده‌اند: ابتكار «كمك به تجارت».

فهرست مطالب

پيشگفتار توسط مديركل س.ج.ت

يادداشت در مورد برنامه رئيسان س.ج.ت

يادداشت در مورد نويسندگان

مقدمه

بخش يك

تنوع صادرات، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و فرصت‌هاي جديد بازار

1. تنوع صادرات و رشد اقتصادي مورد موريتيوس

2. مديريت زنجيره ارزش در كالاهاي صادراتي، مورد اندونزي

3. ادعام بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در جريان‌هاي تجارتي جهاني: مورد چين

بخش دوم

نقش اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي و ساير اقدامات غيرتعرفه‌اي در برقراري ارتباط با بازاهاري جهاني

4. موانع تجاري: مورد كنيا

5. استانداردهاي اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي و رقابت‌پذيري جهاني در آفريقا: مورد سنگال

6.‌ آيا كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند استانداردهاي اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي را براي دستيابي به بازرها به كار ببرند؟ مورد مركوسور

بخش سوم

نقش قانون و برقراري ارتباط با بازارهاي جهاني

7. ادغام در نظام چند جانبه تجاري و زنجيره‌هاي ارزش جهاني: مورد روسيه

8. نقش قانون اقتصاد جهاني در مواجه با تغييرات آب و هوايي

9. تسهيل تجارت به وسيله حكومت قانون: مورد‌هاي سنگاپور و آسه‌ان

بخش چهارم

كمك به تجارت به عنوان وسيله‌اي براي ساخت ظرفيت تجاري

10. كمك به تجارت و همكاري بين‌الملللي براي كشورهاي با درآمد متنوسط: مورد شيلي

11. كمك به تجارت و تنوع صادرات: مورد باربادوس

12. كمك به تجارت و ساخت ظرفيت تجاري: مورد مراكش

13. ادغام اقتصاد‌هاي كوچك آفريقايي در زنجريه ارزش جاني از طريق كمك خارجي: مورد ناميبيا

14. تأثير بالقوه اقتصادي كمك به تجارت در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا: مورد اردن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا