بيست و سومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»، كه نسخه‌ي كاغذي آن در مجمع عمومي 29 تير ماه 89 در ميان حاضران توزيع شد، به گزارش عملكرد سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اختصاص يافته است. در اين شماره‌ي نشريه،‌ علاوه بر پيشگفتار، سه نوشته ارايه شده است كه هر كدام از آن‌ها فعاليت‌هاي يك سال از دوره‌ي سه‌ ساله‌ي مسؤليت هيأت مديره را به اجمال گزارش كرده‌اند.

در ادامه دومين نوشته‌ي «پيام كارفرمايان» شماره‌ي 23 كه عملكرد دومين سال خدمت سومين هيأت مديره را ارايه داده است، تقديم مي‌شود. در پايان همين نوشته امكان دسترسي به متن تصويري اين نشريه نيز فراهم آمده است. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا]، كه خلاصه‌ي اين خبر را به صورت خودكار دريافت مي‌كنند، انتظار مي‌رود نسخه‌هايي از اين نشريه را در اختيار اعضاء تشكل‌‌هاي متبوع خود قرار دهند.

بيستمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» ‌كه مهر ماه 1388 منتشر شد به ارايه‌ي گزارش عملكرد دومين سال سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اختصاص يافته است. متن كامل اين شماره‌ي نشريه، همانند بسياري از اسناد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين شبكه در دسترس است.

گفتني است كه فعاليت‌هاي دومين سال مسؤليت سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي حول يازده محور اصلي دسته بندي شده و هريك از اين محورها در يك صفحه‌ي نشريه شماره 20 «پيام كارفرمايان»‌ مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه‌ خلاصه‌ي مطالب هر صفحه تقديم مي‌شود:

1. دوجانبه‌گرايي تشكل‌هاي مستقل

در پي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران پرونده‌ي «كنفرانس‌هاي ملي كار»‌ بسته شد تا 20 سال بعد كه نخستين «همايش ملي كار» در دولت جناب آقاي سيد محمد خاتمي با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و نمايندگان دولت دوباره آغاز به كار كرد و تا سال 1383 پنج همايش ملي كار برگزار شد و اسناد آن‌ها در پنج جلد كتاب انتشار يافته و در دسترس است.

بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي برگزاري پنج دوره همايش ملي كار تدوين سند ملي كارشايسته است كه به عنوان ماده 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه به تصويب رسيد.

پس از تشكيل دولت نهم نه فقط روند برگزاري همايش‌هاي ملي كار متوقف شد، بلكه تمام آن‌ نيروها كه صرف تمرين سه‌جانبه‌گرايي مي‌شد در مسيرهاي نادرستي افتاد. تلاش براي غرق كردن كانون‌ عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز جايگزين تلاش براي برگزاري همايش‌هاي ملي كار شد.

به موازات كوشش هيأت مديره براي دفاع از حقانيت كانون عالي، انديشه‌ي برگزاري همايش‌هاي ملي كار، منتها به صورت دوجانبه و در غياب شريك سوم نيز مطرح و پيگيري شد. هيأت مديره در بيست و نهمين نشست خود كه روز دوشنبه 11 آذر ماه 1387 برگزار شد تصويب كرد كه «گفتگوهاي دوجانبه را با تشكل‌هاي كارگري براي بررسي حداقل دستمزد كارگران در سال 1388 و ساير مسائل مرتبط و مشترك في‌مابين تصويب كرد». در پي تصويب همين مصوبه بود كه برگزاري نشست‌هاي دوجانبه بين تشكل‌هاي كارگر و كارفرمايي كه از سوي مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي مغضوب شده‌ بودند، آغاز شد. روزهاي يك‌شنبه 15 دي ماه، دوشنبه 21 بهمن ماه و چهارشنبه 14 اسفند ماه 1387 نشست‌هاي دوجانبه براي بررسي حداقل دستمزد كارگران برگزار شد و از درون همين نشست‌ها بود كه برنامه‌ي تشكيل «شوراي هماهنگي كارگران و كارفرمايان» مطرح شد كه همچنان در دستور كار قرار دارد.

2. شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور

بخش دوم گزارش عملكرد دومين سال فعاليت سومين هيأت مديره به «شوراي هماهنگي كارفرمايان» كشور اختصاص يافته است.

گفتني است علاوه بر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تشكل‌هاي سراسري ديگري مانند خانه كشاورز، شبكه سراسري خانه‌هاي صنعت و معدن،‌ مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني تهران، مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران و اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدي كشور در سطح تهران و ايران فعاليت مي‌كنند كه هرچند اعضاء آن‌ها كارفرما هستند اما در وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان يك تشكل كارفرمايي به ثبت نرسيده‌اند. ايجاد هماهنگي بين اين تشكل‌ها مهم‌ترين هدف ايجاد «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» بوده است.

گفتني است انجمن مديران صنايع و كنفدراسيون صنعت نيز از جمله‌ تشكل‌هايي بودند كه از ابتدء عضويت در اين شورا را پذيرفتند اما بعدها از اين شورا استعفا‌ء دادند و پرچم تأسيس كانون موازي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را به اهتزار درآوردند. علت بروز اين انشعاب غيرضروري در نشريات «پيام كارفرمايان»‌ – كه از «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] قابل دسترس هستند – به تفصيل بررسي شده است.

پس از انحلال غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» با صدور اطلاعيه‌اي 4 ماده‌اي در تاريخ 28 آذر ماه 1385 اين اقدام مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي را محكوم كردند.

3. شوراي سازمان‌‌هاي جامعه مدني

در آستانه‌ي برگزاري دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري، گروهي از سازمان‌هاي جامعه مدني نسبت به تأسيس «شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني» اقدام كردند تا بتوانند فهرست مطالبات مشترك خود را تدوين كنند و در اختيار نامزدهاي رياست جمهوري قرار دهند و نيروهاي خود را در حمايت از كانديدايي بسيج كنند كه از اين فهرست بيشترين حمايت را اعلام خواهد كرد. فهرست اين مطالبات در سندي با عنوان «بيانيه مطالبات سازمان‌هاي جامعه مدني ايران»‌ در 32 بند تدوين شد و عصر روز سه‌شنبه 5 خردا د ماه 1388 به صورت طوماري در دبيرخانه انجمن‌ شركت‌هاي ساختماني در معرض ديد نمايندگان آقايان ميرحسين موسوي،‌ مهدي كروبي، و شخص آقاي محسن رضايي قرار گرفت و آقاي محمود احمدي‌نژاد هم اصلاً در اين مراسم حضور نيافت.

حوادث پس از انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري ايران را وارد مرحله‌ي پيچيده‌اي از تاريخ خود كرد كه در آن ساختارهايي مانند شوراي سازمان‌هاي جامعه‌ مدني محلي از اعراب ندارند. با اين همه،‌ ابتكار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در دعوت و تأسيس چنين شورايي در تاريخ اين كانون هميشه به عنوان يك تجربه ارزشمند باقي خواهي ماند.

4. كارفرمايان مستقل در كنفرانس 98

تصور كنيد اگر پس از انحلال غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و اعزام نمايندگاني از كانون موازي به كنفرانس بين‌المللي كار، هيأت مديره‌ي كانون عالي با يك برخورد انفعالي از اعزام نمايندگان خود به كنفرانس خودداري مي‌كرد، چه رخ مي‌داد؟ آيا صرف انصراف از اعزام نماينده به نوعي به معناي شكست در برابر هجمه به حق آزادي انجمن نبود؟

سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي با پذيرش هزينه‌هاي نسبتاً قابل توجه از اعزام نمايندگان كانون عالي كارفرمايي به كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار خودداري نكرد. در تمام اين كنفرانس‌ها مهندس محمد عطارديان دبيركل و سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌المللي كانون در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار مشاركت فعال داشتند و بخش‌هاي مهم اسناد اين كنفرانس‌ها نيز به فارسي ترجمه و در اختيار كارفرمايان ايراني قرار گرفت.

5. دستاوردهاي عضويت در سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان 4 شرط براي عضويت در اين سازمان تعريف كرده است:
1. انحصاراً متشكل از كارفرمايان و سازمان‌هاي كارفرمايي باشد و هيچ سازمان كارگري را به عضويت نپذيرد و نتواند بپذيرد.
2. طرفدار و مدافع نظام اقتصادي مبتني بر رقابت آزاد بنگاه‌ها باشد.
3. سازماني آزاد، مستقل و داوطلبانه باشد و هيچ تشكيلات بيروني در آن مداخله و اعمال كنترل نداشته باشد.
4. كشور آن سازمان يكي از اعضاء سازمان بين‌المللي كار باشد.

در پي بررسي و تأييد شادروان اشرف تاباني رئيس اسبق هيأت مديره سازمان بين‌المللي كارفرمايان مبني بر اينكه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تمام اين شرايط را دارد،‌ هيأت مديره سازمان در نشست خود در 15 نوامبر سال 2002 عضويت اين كانون عالي را به صورت موقت پذيرفت و از «شوراي عالي»‌ سازمان نيز خواست تا با عضويت كانون عالي موافقت كند و در پي موافقت «شوراي عالي» آن سازمان، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از اول ژانويه سال 2003 به عضويت سازمان بين‌المللي كارفرمايان درآمد.

هرچند از اين پس انتظار مي‌رود كه كانون عالي كارفرمايي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي را از منافع اين عضويت بيشتر بهره‌مند سازد،‌ اما تا همين جا مي‌توان اذعان كرد كه حمايت‌هاي جهاني سازمان بين‌المللي كارفرمايان از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نقش مهمي در تثبيت حق آزادي انجمن در ايران ايفاء كرد.ه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا