بالا بودن قيمت كالاهاي ايراني همواره چماقي بوده است بر سر توليد در ايران و ظاهرا بهانه اي بوده است كه دولتمردان راحت طلب در جهت تنظيم بازار آنرا علت العلل دانسته و بدين سبب بازار ايران نمايشگاهي از توليدات ارزان و در بسياري موارد بي كيفيت كالاهاي خارجي شده است . به جرات مي توان گفت كه هيچ كشوري در جهان وجود ندارد كه نسبت به توليدات داخلي اينگونه نا مهربان و در مواردي دشمن باشد . ريشه اين نوع نگرش در بسياري موارد بوسيله عوامل و وارد كنندگاني تلقين مي شود كه خود نفعي در زنجيره واردات و توزيع كالاهاي خارجي دارند و از اين سفره گسترده كه حاصل دلارهاي نفتي است سهمي مي برند . دولتمردان كه علي القاعده ميبايست مدافع توليد داخلي به عنوان موتور محركه توسعه داخلي باشند ، از آنجا كه در كارنامه تجربي بيشتر آنها حضور فيزيكي و واقعي در ميدان توليد ديده نمي شوند ، و كلاي خوبي براي حفظ و صيانت از كيان توليد داخلي نيستند و اگر بر آمده از گروههاي فشار تنظيم بازاري نباشند ، حداقل مي توان گفت كه توان دفاع واقعي از جايگاه توليد را ندارند . اما مورد بحث اينجانب فضاي كنوني حاكم بر توليد داخلي نيست بلكه مروري بر برخي علل افزايش هزينه توليد داخلي است كه چند مورد آن فهرست وار ذكر مي گردد :

1 . دسترسي به بازار و رقابت ناعادلانه در بازارهاي داخلي

براي كالاهاي ايراني دسترسي به بازارهاي خارجي ، گران ، نا مطمئن ، نا پايدار و سست است . براي مثال در حال حاضر حدود يك چهارم از كل صادرات ايران به كشور عراق مي باشد . اين صادرات غير رسمي و بدون ضمانت هاي متعارف تجاري و همچون صادرات چمداني است . تا چه حد مي توان اميدوار بود كه در آينده موانعي سر راه آن گذاشته نخواهد شد؟

چه سازماني متولي حفظ و حراست از آن و به طور كلي گشايش بازارهاي مختلف برروي كالاهاي ايراني است و تا چه حد موفق بوده است ؟ در بازار داخلي ، حجم سرمايه اي كه درگير چرخش كالاي ايراني است در مقايسه با كالاي خارجي چگونه است ؟ چرخش كالاهاي ايراني بسيار ابتدائي و بدون درگير شدن سرمايه هاي واسطه اي صورت مي گيرد ، اما براي واردات و فروش و ايجاد شبكه هاي كارآمد مصنوعات خارجي سرمايه هاي شگفت انگيزي درگير است . بدون رسيدن به نقطه دلخواه توليد ، چگونه مي توان هزينه توليد را پايين آورد ؟ براي مثال هزينه هاي مختلف توليد بدون احتساب مواد اوليه براي ساخت يك ميليون قطعه گاه تفاوت چنداني با تولبد يكصد هزار عدد از همان قطعه ندارد . به عبارت ديگر توليد بيشتر قيمت كمتر . در حاليكه بازار داخلي چنين آشفته بازاري است و در بازار هاي بين المللي بروي كالاهاي ايراني تقريبا بسته است ، چگونه بايد هزينه توليد را پايين نگه داشت ؟ !

2 . فضاي توليدي نامناسب

قوانين حاكم بر كارگاهها و كارخانجات مدافع توليد نيست و ميزان بهره وري كار پايين است ميبايست قوانين جاكم بر كارگاهها و كارخانجات مدافع و مشوق توليد بيشتر و بهتر باشد و كارفرما بتواند در چهار چوب افزايش توليد و بهره وري سياست گذاري نمايد . در حال حاضر قوانين ما در اين خصوص همچون و برگرفته از كشورهاي توسعه يافته است كه از توليد نا خالص ملي بالائي بر خوردارند ، در حاليكه توليد فعلي كشور ما بدون احتساب نفت و مشتقات آن با اندكي اغماض در رديف كشورهاي در حال توسعه است . بايد تمام تلاش را در جهت افزايش توليد به كار برد و در مراحل بعدي در جهت رفاه كارگران و كل پرسنلي كه اصولا براي توليد محصولي گرد آورده شده اند بود .

3 . دستگاههاي دولتي با توليد بيگانه اند

در حال حاضر وزارت بازرگاني دغدغه تنظيم بازار را دارد. وزارت صنايع تنها به يك و يا دو محصول توجه دارد و صنايع بسياري را اصولا فراموش كرده است . بانكها در فكر باز گرداندن سود بيشتر براي سرمايه گذاران خود هستند و طبيعي است كه از توليد كننده رويگردان باشند . وزارت كار در جستجوي منافع كارگران است و با كارفرما كاري ندارد . وزارت رفاه در نظر دارد به اقشار مختلف مردم و به صورت هدفمند يارانه بدهد . وزارت اقتصاد و دارائي بدون در نظر گرفتن افزايش و يا كاهش توليد ، ميزان ماليات تكليفي را ساليانه افزايش مي دهد . سر جمع مسائل عنوان شده چنين مي نمايد كه دستگاههاي دولتي اصولا با توليد بيگانه اند .

4 . نمايندگان مدافع توليد در مجلس كارآمد نيستند

اكثر نمايندگان ما در مجلس در ظاهر از توليد دفاع مي كنند ولي د ر عمل هنوز قانون و يا قوانيني به صورت واقعي در حمايت از توليد وضع نشده است . آيا نمايندگان مي توانند ميزان تعطيلات را كم و يا تعطيلات را همچون بساري از كشورها بدون پرداخت دستمزد نمايند ؟ آيا نمايندگان توليدي توانسته اند هيچگونه معافيتي براي توليد در پرداخت ماليات و عوارض و غيره در مقابل واردات دست و پا كنند ؟

آيا نمايندگان توليدي قوانيني در جهت تشديد مجازات قاچاقچيان رسمي و غير رسمي انواع كالاها را به تصويب رسانيده اند ؟ آيا نمايندگان ما مي دانند كه در بسياري از كشورها اظهار خلاف به گمرك مجازات هاي شديدي دارد و در ايران خير ؟ آيا نمايندگان توانسته اند دولت را مكلف نمايند كه طراز واردات و صادرات را بدون احتساب نفت و گاز تنظيم كند ؟ آيا وارد كنندگان ماليات واقعي را پرداخته و مي پردازند ؟ و بساري سوالات و موارد ديگر .

مجموع مطالب عنوان شده و بساري از موارد ذكر نشده مبين اين واقعيت است كه ما خود و با دست خويش هزينه توليد را بالا برده ايم و بايد با نگرشي جديد و ملاحظاتي جديد تر خود آنرا كاهش دهيم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا