افزوده بر بخشنامه 22 نوامبر 2010، به پيوست يك نسخه از نامه‌اي كه سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) به سازمان بين‌المللي استاندارها (ايزو) در پي مذاكره پيرامون همين موضوع در نشست هيأت مديره‌ي آي.ال.او در نوامبر ارسال كرده،‌ تقديم مي‌شود.

همانگونه كه از متن نامه ، كه فقط به انگليسي در دسترس است ، مي‌توان دريافت،‌ آي.ال.او با اقدام پيشنهادي ايزو در عرصه‌ي «مديريت نيروي انساني»‌ موافق نيست. هرچند اين نامه به دبيرخانه مركزي ايزو در ژنو ارسال شده،‌ از اعضاء نيز انتظار مي‌رود تا در كميته‌هاي ملي ايزو‌هاي خود مورد توجه قرار دهند.

- اراتمند شما
- آنتونيو پنالوزا. دبيركل
- 21 دسامبر 2010. ژنو
- شماره نامه: (13، 23) 61_2010_G

اين بخشنامه براي اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان و اعضاء كارفرمايي هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار ارسال شد.

نامه‌ي گاي ريدر مديراجرايي استانداردها و اصول و حقوق اساسي در بخش كار به آقاي مك‌كينلي

آقاي مك‌كينلي عزيز

با عطف به نامه‌ي 8 اكتبر 2010 اينجانب و پاسخ 12 اكتبر 2010 جنابعالي. طبق برنامه، هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار در 309 امين نشست خود در نوامبر 2010، سند تهيه شده از سوي دفتر بين‌المللي كار را كه متن كامل پيشنهاد براي عرصه‌ي جديد فعاليت ايزو (TS/P 217) با عنوان «مديريت نيروي انساني»‌(«پيشنهاد») به آن پيوست شده بود،‌ در دستور داشت. هيأت مديره مطلع شد كه سازمان بين‌المللي استاندارها (ايزو) پيشنهادي را با يك مدت سه‌ ماهه‌ي رأي‌گيري به اعضاء خود تقديم كرده است و در انتظار دريافت نظرات آي.ال.او مبي‌باشد. سند ارايه شده به هيأت مديره (4/81/309 گ.ب) كه يك نسخه از آن به پيوست مي‌باشد ازاينجا قابل دريافت مي‌باشد.

هيأت مديره،‌ براساس مذاكرات خود دبيرخانه را ملزم ساخت تا ايزو را مطلع سازد كه آي.ال.او با اقدام پيشنهادي ايزو در اين عرصه از مديريت نيروي انساني كه مي‌تواند با فعالي آي.ال.او تداخل بيابد،‌ موافق نيست،‌ و اينكه ايزو بايد از اقدام بيتشر در اين عرصه خودداري كند. خاطر نشان شد كه اين پيشنهاد از قلمروي مناسب ايزو فراتر رفته و به فعاليت تدوين‌ استاندارد آي.ال.او وارد شده، آن هم به نحوي كه از انسجام تضميني از سوي سه‌جانبه‌گرايي سازمان بين‌المللي كار بسيار فاصله دارد. در اين ارتباط، به نظر مي‌رسيد كه ايزو، بدون داشتن اقتدار، در حال تبديل شدن به يك تشكيلات جايگزين براي برخورد با مسائل حقوق بشري و حقوق كار است، در حاليكه طبق اختيارش مي‌بايست با برخي عرصه‌هاي فني كار برخورد كند. پيامدهاي چنين اقداماتي در تجارب كمپاني‌هايي گزارش شده كه طوري عمل كرده‌اند كه گويا استانداردهاي ايزو مي‌توانند به عنوان جايگزين استانداردهاي آي.ال.او خدمت نمايند، و هم‌ پوشاني در جهت‌گيري بعضي ازنكات در اين «پيشنهاد» با ايزو 26000 كه اخيراً‌ تصويب شد، با دقت مطرح شد. در مجموع، ضمن اذعان به اينكه استانداردسازي خصوصي نقش مهمي در عرصه‌هاي مناسب خودش ايفاء مي‌كند، اين گرايش به جايگزين شدن استانداردهاي بين‌المللي كار مصوبه‌ي آي.ال.او كه در اين پيشنهاد بازتاب يافته به طور كامل طرد مي‌شود.

نامه‌ي 12 اكتبر جنابعالي به اعضاء‌ مطلع ايزو از نظر آي.ال.او نسبت به آن پيشنهاد ارسالي براي آنان جهت اخذ رأي، و انتقال پاسخ آي.ال.او به تي.ام.بي در نشست‌ش در فوريه 2011، ارسال شد . به علاوه، و با توجه به هم‌ پوشاني مورد اشاره‌ي كار جاري ايزو در عرصه‌ مسؤليت اجتماعي كه ايزو و آي.ال.او در آن همكاري دارند، تقاضا دارد كه نظرات آي.ال.او را نيز به صورت مستقيم و در نخستين فرصت ممكن در ميان اعضاي ايزو توزيع كنيد تا اطلاعاتي در اختيار آنان قرار بگيرد كه براي اخذ تصميم در مورد «پيشنهاد» لازم است. در راستاي اصل مصوب مجمع عمومي سال 2007 ايزو مبني بر «تضمين تدوين استاندارهاي بين المللي از سوي ايزو بدون تمايل به استقرار، هدايت و تشويق سياست‌ها،‌ مقررات، يا دستوركارهاي اجتماعي و سياسي عمومي» (اصول تدوين استانداردهاي ايزو و آي.اي.سي در ارتباط با يا در حمايت از ابتكارهاي سياست عممومي)، اصلي كه در ياداشت تفاهم در عرصه‌ي مسؤليت اجتماعي در سال 2005 نيز به آن اذعان شد، اقدام در خصوص اين پيشنهاد صورت خواهد گرفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا