پنجمين همايش ملي كار با حضور50 نفر از نمايندگان دولت، 25 نفر از نمايندگان سازمان‌هاي كارفرمايي و 25 نفر از نمايندگان سازمان‌هاي كارگري روزهاي 24 تا 26 آذر ماه 1383 در تهران برگزار شد. هدف‌هاي اين همايش عبارت بودند از:
- تحقق كار شايسته براي آحاد مردم
- تقويت سه‌جانبه‌گرايي در روابط كار
- توسعه گفتگوي بين دولت و شركاي اجتماعي
- حمايت از كارآفريني و اشتغال مولد
- بهبود سطح كيفي آموزش‌هاي مهارتي
- ارتقاء فرهنگ كار و توليد در جامعه

مجموعه سخنران‌هاي و مقالات ارايه شده در اين همايش در كتابي با عنوان «پنجمن همايش ملي كار: مجموعه‌ي سخنراني‌ها و مقالات برگزيده» از سوي دبيرخانه همايش ملي كار در سال 1384 و در هزار نسخه منتشر شد.

با اين اميد كه به زودي اسناد اين همايش در اين سايت منتشر شود، در ادامه بخش‌هايي از مقدمه‌ي كتاب «پنجمين همايش ملي كار» نوشته‌ي دكتر محمد رضا سپهري دبير همايش ملي كار نقل مي‌شود.

همايش ملي كار بر اساس راهبرد پذيرفته شده جهاني سه‌جانبه‌گرايي در زمينه مسائل كار، مجمع گفتگوهاي سه‌جانبه و مذاكرات جمعي نمايندگان دولت،‌ كارفرمايان و كارگران است كه هر سال با حضور اعضاء همايش و با مشاركت محققان و صاحب نظران برگزار مي‌‌شود.

ساختار همايش ملي كار با الهام از كنفرانس بين‌المللي كار شكل گرفته است. اين همايش 100 عضو اصلي دارد كه 50 نفر از گروه دولت، 25 نفر از سازمان‌هاي رسمي كارفرمايي و 25 نفر از سازمان‌هاي رسمي كارگري هستند. هر عضو رسمي مي‌تواتد 2 نفر مشاور همراه داشته باشد.

رايست همايش را وزير كار و امور اجتماعي بر عهده دارد و سه‌ نايب رئيس او را در برگزاري همايش ياري مي‌دهند كه هر كدام توسط يكي از گروه‌هاي دولت، كارگر و كارفرما انتخاب مي‌شوند.

همچنين دبير همايش و يك مشاور حقوقي از اعضاء هيأت رئيسه مي‌باشند.

ارگان همايش ملي كار عبارتند از:

مجمع عمومي

اين مجمع با حضور نمايندگان گروه‌هاي دولت، كارفرما، و كارگر،‌ وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسؤلان، صاحب‌نظران،‌ و استادان دانشگاه‌ها برگزارمي‌شود. مقالات و سخنراني‌هاي مرتبط با حوزه كار و مسائل مرتبط با آن نيز در همين مجمع عرضه خواهد شد.

كميسيون‌هاي تخصصي

اين كميسيون‌ها نيز با حضور نمايندگان هر سه گروه دولت، كارفرما، و كارگر به بحث و تبادل نظر پيرامون دستور كار مي‌پردازند.

قطعنامه

نظرات و بحث‌هاي مطرح شده در كميسيون‌ها در قالب قطعنامه تنظيم و در مجمع عمومي قرائت مي‌شود. متن قطعنامه پس از رأي‌گيري به امضاء و تصويب هيأت رئيس و نايب رئيس و دبير همايش مي‌رسد و سپس به دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي ابلاغ مي‌شود. سازما‌ن‌هاي مربوطه موظفند در چارچوب قطعنامه وظايفي را كه به آن‌ها محول شده پيگيري كرده و گزارش آن را جهنت ارايه به همايش سال بعد براي دبيرخانه ارسال كنند.

JPEG - 137.3 kb
يكي از كميسيون‌هاي تخصصي پنجمين همايش ملي كار

پنجمن همايش ملي كار

پنجمين همايش ملي كار با هدف نهادينه سازي تصميمات سه‌جانبه ملي در مجامع و مراجع تصميم‌گيري كشور در 24 تا 26 آذر ماه 1383 برگزار شد و شركت كنندگان به بررسي مسائل مهم كار و چاش‌هاي فراروي جامعه كار،‌ توليد و صنعت پرداختند.

با عنايت به تصويب ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تنظيم سند ملي كار شايسته و الزام دولت به ارايه اين برنامه بر اساس راهبرد سه‌جانبه‌گرايي تا پايان سال اول اجراي برنامه چهارم به مجلس شوراي اسلامي، محور‌هايي كه براي بحث در كميسيون‌هاي تخصصي پنجمين همايش ملي كار در نظر گرفته شد به شرح زير است:‌

حقوق بنيادين كار

آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل،‌ حق سازماندهي و مذاكره دسته جمعي، تساوي مزد براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش،‌ منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با معيشت.

گفتگو‌هاي اجتماعي

ارتقاء سرمايه‌ انساني و اجتماعي، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي،‌ انعقاد پيمان‌هاي جمعي،‌ گسترش مكانيزم‌هاي سه‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساتخاري، ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكل‌ها.

حمايت‌هاي اجتماعي

تأمين اجتماعي، بيمه‌ بيكاري،‌ توسعه و تقويت سازكارهاي جبراني،‌ حمايت‌هاي غيربمه‌اي، برابري‌ فرصت‌‌ها براي مردان و زنان و توانمندسازي زنان به منظور دستيابي به فرصت‌هاي شغلي مناسب.

آموزش و اشتغال

ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحد‌هاي كوچك و متوسط، گسترش آموزش‌هاي هدفدار و معطوف به اشتعال،‌ برنامه ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال،‌ آموزش‌هاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار،‌ رفع‌ موانع ساختاري بيكاري و بهره‌وري نيروي كار.

پس از بحث‌هاي كارشناسي در كميسيون‌هاي چهارگانه فوق قطعنامه‌ي پاياني همايش در 20 ماده تدوين و به تصويب اعضاء رسيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا