بند «ب» از دومين موضوع دستور كار شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان، كه فردا سه‌ شنبه 11 خرداد ماه 1389 و يك روز پيش از آغاز نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار، در ژنو برگزار مي‌شود، «كارنقشه‌ي سال 2010» است.

خاطر نشان مي‌شود، هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان در نشست 13 نوامبر سال 2009 خود از دبيركل خواسته بود تا كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان را براي اجراي اقداماتي كه جهت مدرن‌سازي دبيرخانه به تصويب رسيده بود، تا مارس سال 2010 تهيه كند. پيش نويس اين كارنقشه در زمان تعيين شده آماده شد و در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز قرار گرفت و شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا]، متن آن را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي گذاشت و از آنان خواست تا نظرات پيشنهادي خود را در مورد مفاد آن در اختيار كانون عالي قرار دهند تا به هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان منعكس شود.

متن نهايي اين سند كه به زبان انگليسي براي تقديم به شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان آماده شده، در انتهاي همين نوشته در دسترس علاقمند قرار مي‌گيرد. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا درخواست مي‌شود از اين سند پرينت بگيرند و متن آن را در اختيار تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.

صرف‌نظر از مقاد اين سند، كه آشنايي با آن براي تشكل‌هاي كارفرمايي ضروري است،‌ ساختار آن نيز مي‌تواند الگوي مناسبي را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي بگذارد تا با تدوين چنين سندي از درجا زدن و دور خود چرخيدن حتي المقدور اجتناب كنند.

در ادامه كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان براي سال 2010 مرور شده است.

كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان براي سال 2010 در جدولي 5 ستوني تدوين شده است. در ستون اول «عرصه‌هاي مهم»‌ شناسايي و معرفي شده است. در ستون دوم كارهايي كه در هر يك از اين عرصه‌‌ها بايد انجام شود، مشخص و ذكر شده است. در ستون سوم، «ابزار كار»‌ براي انجام هر يك از اين كارها تعريف شده است. در ستون چهارم «نتايج مورد انتظار» از اجرايي هر يك از اقدام‌ها بيان شده است. و در ستون آخر نيز چارچوب زماني كار پيش بنيي شده است.

عرصه‌هاي مهم

تعيين «عرصه‌هاي‌ مهم» يكي از نخستين مراحله تدوين برنامه‌ي استراتژيك هر سازمان است. سازمان بين المللي كارفرمايان در برنامه‌ي استراتژيك خود چند عرصه‌ي مهم را شناسايي و تعريف كرده بود:
1. پاسخگويي به نيازهاي اعضاء
2. توسعه‌ي بنگاه
3. تدوين برنامه‌ي كسب و كار [[Business Agenda]
4. مسؤليت اجتماعي مشترك
5. روابط صنعتي جهاني
6. افريقا
7. آمريكا
8. آسيا
9. اروپا
10. كشورهاي اروپائي در حال گذار
11. كشورهاي اروپايي غير عضو

همانطور كه پيشتر گفته شد، در جدول كارنقشه‌ي سال 2010 در برابر هر يك از عرصه‌هاي مهم فوق، در ستون دوم جدول، كارهايي كه بايد انجام شود، تعيين شده است. به عنوان نمونه، براي عرصه‌ي مهم «تدوين برنامه‌ي كسبو كار» اقدام‌هاي زير در نظر گرفته شده است: 1-. ترويج «چشم‌انداز كارفرمايي نسبت به سازمان بين المللي كار» و استفاده از بيانيه‌ي سال 2008 در مورد عدالت اجتماعي براي بازسودهي به كار سازمان بين المللي كار.
2. حمايت از تلاش‌هاي سازمان جهاني بهداشت در اجراي «نقشه‌ي جهاني اقدام براي بهداشت كارگران»
3. مشاغل سبز/دگرگوني‌هاي آب و هوايي
4. سياست دفاع

براي هر يك از كارهاي فوق، در ستون سوم، نهادها، ساختار‌ها و سازمان‌هايي كه مي‌توانند نقش ابزار و وسيله‌ي كار را ايفاء كنند مشخص شده است. اين ابزارها طيفي از ساختارها را در بر مي‌گيرد:‌ از هيأت مديره‌ يا شوراي عمومي سازمان بين المللي كار، تا سازمان جهاني بهداشت، سازمان مللي يا انواع كميته‌هاي گوناگون.

در ستون چهارم، توقع مورد انتطار از هر يك از اقدام‌ها بيان شده است. به عنوان نمونه،‌ در مورد «ترويج «چشم انداز كارفرمايي نسبت به سازمان بين المللي كار» و استفاده از بينانيه‌ي سال 2008 در مورد عدالت اجتماعي براي بازسودهي به كار سازمان بين المللي كار، سه توقع مشخص شده است:
1. پيام منسجم گروه‌ كارفرمايي در كميته‌هاي گروه 20/مذاكرات كنفرانس‌‌هاي بين المللي كار نسبت به اولويت‌هاي كارفرمايي در فعاليت‌هاي دبيرخانه سازمان بين المللي كار
2. سودهي به استراتژي منابع انساني سازمان بين المللي كارفرمايان در جهت نيازهاي كشورهاي عضو آنگونه كه در بيانيه‌ي آمده است.
3.اصلاح كميته آزادي انجمن در جهت توقعات گروه كارفرمايي

در آخرين ستون جدول در رديف مربوط به اين كار جدول زمانبندي انجام كار مشخص شده است. البته در مقابل اين رديف و براي اين كار چنين آمده است: در دست اجرا.

با اين اميد كه اين مرور اجمالي ساختار كلي «كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كار براي سال 2010» را تا حدودي روشن كرده باشد، متن پي‌.دي.افي انگليس سند نيز در ادامه دقديم مي‌شود. كافي است روي علامت مربوط كليك كنيد و از متن پي.دي.افي كه 11 صفحه است پرينت بگيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا