در حاليكه كميته‌ي متخصصان سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) قرار است به زودي «بررسي كلي2012»‌ در مورد تمام كنوانسيون‌هاي بنيادين س.ب.ك را آماده كند،‌ سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) به صورت رسمي موضع تاريخي كارفرمايان را تكرار كرده‌ است كه متن كنوانسيون‌هاي 87 و 98 «حق اعتصاب» را شامل نمي‌شود.

همانطور كه كارفرمايان همواره در هر فرصتي به كميته‌ي متخصصان تدكر داده‌اند حق اعتصاب در هيچ كدام از اين كنوانسيون‌ها بر اساس تمام روش‌هاي تفسيرهيچ مبناي حقوقي ندارد. به رغم اين، «كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها»(ك.م.ا.ك.ت) در تفسير حق اعتصاب به عنوان يك حق بنيادين كارگران و سازمان‌هاي آنان اصرار كرده است، و تفسير موسع خود را مكرراً و جزماً و صرف‌نظر از شرايط سياسي يا اقتصادي ملي و بي‌توجه به اينكه قوانين ملي حق اعتصاب را تأييد مي‌كنند يا نه،‌ به كار برده است. در اين اظهار نظر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان از كارشناسان درخواست كرده است:

  • در «بررسي» با جزئيات توضيح دهند چگونه «كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها» با استفاده از روش‌هاي «كنوانسيون وين» به تفسيرهاي خود از حق اعتصاب رسيده است؛
  • با جزئيات در «بررسي» و نيز در گزارش 2012 كميته، نقطه نظرات كارفرمايان و ديگران را در مورد فقدان مبناي قانوني براي حق اعتصاب در كنوانسيون‌هاي 87 يا 98 منعكس كند؛
  • شرايطي را كه سبب بروز چنين ناهماهنگي عميق و مداوم بين نظرات متخصصان و عملكرد دولت‌ها و قانون‌گذاري‌ها شده است را بررسي كند، با نگاهي به ارزيابي اينكه آيا نظرات جزمي كارشناسان، به رغم شواهد معكوس در سابقه‌ي تاريخي، مي‌بايست به سطوح ادعايي عدم تبعيت از به اصطلاح حق اعتصاب كمك كند كه به صورت استنباطي از سوي كارشناسان از زبان كنوانسيون استنباط شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا