كارشايسته و عدالت اجتماعي: چشم‌ انداز روحاني

سنت‌هاي مذهبي متفاوت دنياي كار را چگونه مي‌نگرند و آيا مي‌توانند در ترويج ارزش‌هاي اصلي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) نقشي ايفا كنند؟ كتاب جديدي با عنوان «هم‌گرايي‌ها: كار شايسته و عدالت اجتماعي در سنت‌هاي مذهبي» مواضع سنت‌هاي مذهبي متنوع را در ارتباط با عدالت اجتماعي و مسائل كار شايسته توضيح مي‌دهد. پير مارتينو لوگار مشاور ويژه‌ي س.ب.ك در خصوص امور اجتماعي – مذهبي، با س.ب.ك وصل‌خط  گفتگو مي‌كند.

هدف اين كتابچه چيست؟

هدف اين كتابچه، با عنوان «همگرايي‌ها: كارشايسته و عدالت اجتماعي در سنت‌هاي مذهبي»، مددرساني به درك بهتراز معناي كارشايسته در سنت‌هاي مذهبي مختلف – كاتوليك، پروتستان، اسلام، يهودي و بودايي است. س.ب.ك بر مبناي اين اصل كه كار كالا نيست استوار است و كاري را كه در شرايط آزادي، برابري، ايمني و كرامت انساني انجام شده باشد، تأييد مي‌كند. به اين دليل س.ب.ك فقط كار يا شغل را ترويج نمي‌كند بلكه مروح «كار شايسته»‌ است. تا كنون تحول اقتصاد جهاني چنان بوده كه كار در اغلب اوقات سزوار شخص انسان نبوده و اميدوارم كه اين كتابچه بتواند به تشويق مذاكره در مورد اتيكز و شايستگي در دنياي كار مدد برساند. كتاب همچنين سهم ويژه‌ي ارتباطات بعضي از سنت‌هاي مذهبي با عدالت اجتماعي، كرامت در كار و حقوق اقتصادي را بررسي مي‌كند.

چرا تمركز بر كار و مذهب؟

اين دو قلمرو براي زندگي بسياري از مردم مهم است. كار بخش تفكيك ناپذير زندگي است و در تمام سنت‌هاي مذاهب عمده ارجاعاتي به كار وجود دارد. با اين همه، وضعيت‌هايي هست كه كار مي‌تواند از سوي سنت‌هاي مذهبي به صورت منفي تلقي شود. به عنوان نمونه،‌ كار اجباري و كار كودك، يا وقتي يك شغل حداقل استانداردها، حقوق اساسي بشر را نداشته باشد،‌ تحقيرآميز تلقي شود، از اين جمله‌ هستند.

مذهب چگونه مي‌تواند در ترويج ارزش‌ها و رويكردهاي اصلي س.ب.ك اثر بگذارد؟

ارزش‌هاي اصلي س.ب.ك مانند صلح، عدالت اجتماعي، برابري، همبستگي در ميان و در درون ملت‌ها، ايمني و حفاظت كارگران و مردم، كرامت انساني، فقظ مفاهيم روشنفكرانه نيستند. آن‌‌ها به ارزش‌هاي اساسي انساني مربوط‌ند كه بخشي از سنت‌هاي مذهبي نيز مي‌باشند. به عنوان مثال، حل صلح‌ آميز تعارض‌ها در بسياري از سنت‌هاي مذهبي يك موضوع دائمي است. اين براي ترويچ گفتگوي اجتماعي، كه در برنامه‌ي «كار شايسته» س.ب.ك هم يك وسيله است و هم يك هدف، قطعاً مي‌تواند يك انگيزه باشد.

بعضي از ارزش‌هاي روحاني كه با كاري شايسته جور هستند با درخواست جهاني سازي منصفانه‌ نيز مرتبط هستند. اين كتاب نشان مي‌دهد كهدر مذاهب مختلف و در سنت‌هاي روحاني، همگرايي ارزش‌ها در خصوص كار شايسته وجود دارد، حتي اگر بتوانند به روش‌هاي متفاوت بيان شوند.

مي‌توانيد مثالي بزنيد؟

يك نمونه‌ي خوب حمايت اجتماعي است، با دو ركن اصلي آن:‌ امنيت اجتماعي و حمايت شغلي. رويكرد س.ب.ك نسبت به حمايت اجتماعي مبتني بر همبستگي است. اين رويكرد از بسط تأمين اجتماع به همه و از اينكه بايد شامل اقداماتي براي تنظيم حمايت از درآمد اساسي باشد دفاع مي‌كند. حمايت كاري بايد مستلزم بهداشت و ايمني شرايط كار و نيز حمايت از دستمزد و ساعات كار شايسته باشد. حتي اگر اين رويكرد بتواند تا حدودي مختلف باشد، چنين چشم‌ اندازي نسبت حمايت اجتماعي را به سادگي مي‌توان در سنت‌هاي مذهبي مختلف يافت. با اين همه، همگرايي به معناي احترام به هر سنتي است. به اين دليل است كه تصميم گرفتيم از يك تركيب كلي بپرهيزيم و نظر‌هاي هر سنت را با كلمات خودش و از چشم انداز خودش ارايه دهيم.

آيا به اين معناست كه س.ب.ك در يك گفتگوي بين‌- مذهبي وارد مي‌شود؟

س.ب.ك به معناي دقيق كلمه گفتگو با گروه‌هاي مذهبي را آغاز نمي‌كند زيرا در قلمرو اختيار ما نيست. چنين گفتگويي از طريق سازوكارهاي متفاوت تا كنون رخ داده و ما مي‌توانيم از اين فرصت براي ترويچ هدف‌هاي عام مشترك بين س.ب.ك و سازمان‌هاي مذهبي حول هدف كار شايسته براي همه بهره ببريم.

س.ب.ك براي ترويج معرفت نسبت به برنامه‌ي كار شايسته در بين سازمان‌هاي مبتني بر دين چه مي‌كند؟

نخستين سمينار بين‌المللي در مورد چشم انداز روحاني و مبتني بر دين نسبت به كار شايسته را در سال 2002 برگزار كرديم. آن سمينار به انتشار كتاب مشترك س.ب.ك – شوراي جهاني كليساها با عنوان «چشم‌ انداز‌هاي فلسفي و روحاني نسبت به كار شايسته» در سال 2004 منجر شد.

از آن زمان به ساخت شبكه‌اي از شركاي علاقمند در اين مددرساني به يك مباحثه‌ي فسلفي و مذهبي مقايسه‌اي در حال پيشرفت ادامه داده‌ايم. در سال 2011 سمينار ديگري برگزار كرديم و اخيراً اين گفتگو را از ستادهاي مركزي ژنو به سوي مناطق مختلف جهان، با سيمنار‌ها و نشست‌هايي در داكار(سنگال)، سانتياگو (شيلي) و آديس آبابا (اتيوپي) منتقل كرده‌ايم.

و سؤال آخر اينكه، س.ب.ك چگونه مي‌تواند از تسهيم معرفت و تحقيق در خصوص مفاهيمي مانند كار شايسته و عدالت اجتماعي بيشتر حمايت كند؟

ما گنجينه‌اي از اطلاعات در خصوص چشم‌ اندازهاي مذهبي، فلسفي و روحاني نسبت به كار و عدالت اجتماعي گردآوري كرده‌ايم. اين گنجينه در تسهيل مقايسه‌ي پاسخ‌هاي مبتني بر دين به اين مسائل و تعيين همگرايي‌ها و تفاوت‌هاي فلسفي نسبت به عرصه‌هاي مربوط به نگراني مشتركي مانند كار كودك، حداقل دستمزد‌ها، كار اجباري و حقوق مادري مفيد بوده است.

س.ب.ك همچنين با مراكز تحقيقي و ديني براي تهيه‌ي گزارش‌هاي آكادميك، داده و تحقيق قابل دسترس براي دانشگاهيان علاقمند به عدالت اجتماعي و مشتاق گفتگوي بين‌ مذاهب همكاري كرده است. ما با شوراي جهاني كليساها (ش.ج.ك) ، شوراي پاپي براي گفتگوي بين مذاهب (ش.پ.گ.ب) ، سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي اسلامي(سعافا) ، و نيز دانشگاهياني از سازمان‌هاي يهودي و بودايي مانند دانشگاه يشيوا و اتحاديه‌ي بودايي اروپايي روابط نزديكي داريم.

از سنت‌هاي مذهبي بيشتري دعوات خواهد شد تا به اين مباحثه بپيوندند. اعتقاد دارم اين گفتگو به ترويج هدف‌هاي س.ب.ك و ارزش‌هاي اساسي كه اين هدف‌ها متبلور مي‌سازند، همانطور كه در اين كتاب نشان داده شده، كمك واقعي كرده است. با اين همه، اين فقط نخستين گام است، زيرا ما در نظر داريم روابط و همكاري‌ خود را گسترش و افزايش دهيم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا