چهارمين اولويت محوري سازمان بين‌المللي كارفرمايان براساس چارچوب استراتژيك اين سازمان طي سال‌هاي 2009 تا 2014، «مسؤليت اجتماعي شركت» است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي سال 2011 در اين زمينه چه كارهايي بايد انجام دهد؟ اين كارها را چگونه انجام خواهد داد؟ نتايج مورد انتظار از اين اقدام‌ها چيست؟ و سقف زماني انجام هر يك از اين كارها چقدر است؟ آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود برگردان بخشي از كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه به اين محور پرداخته است.

خاطر نشان مي‌شود جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو آن سازمان، و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران – كه تنها تشكل كارفرمايي ايراني عضو آن سازمان است – پيش نويس اين كارنقشه را ارايه داده و از مسؤلان كانون عالي كارفرمايي خواسته است تا نظرات و پيشنهادهاي تكميلي خودشان را به ايشان منعكس كنند.

تا كنون برگردان فارسي مربوط به محورهاي «پاسخ به نيازهاي اعضاء»، «توسعه‌ي بنگاه»، و «شكل بخشي به دستوركار بيزينس» در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شده است. و اكنون نيز بخش مربوط به محور چهارم، يعني ««مسؤليت اجتماعي شركت»، تقديم علاقمنان مي‌شود.

همين جا از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا درخواست مي‌شود متن كاغذي اين اسناد را در اختيار مسؤلان محترم تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از انتشار اين سند آگاه سازند.

بديهي است تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي مي‌توانند هم نظرات و پيشنهادهاي خودشان را در خصوص اين كارنقشه به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منعكس كنند و همم اين كارنقشه را براي تدوين كارنقشه‌ي تشكل تحت مديريت خودشان الگو قرار دهند و در روزهاي آغازين سال نو،‌ دست كم براي فعاليت يك سال تشكل خود برنامه‌اي تدوين كنند.

4. مسؤليت‌ اجتماعي شركت
موضوع كار ابزار اقدام نتايج مورد انتظار زمانبندي
اچ.آي.وي/ايدز و دنياي كار پشتيباني از توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي كار در مورد اچ.آي.وي/ايدز و دنياي كار با تمركز ويژه بر توقعات متقابل كارفرمايان.
برگزاري دست كم يك نشست/كارگاه براي تشكل‌هاي كارفرمايي در مورد اچ.آي.وي/ايدز
اجراي كارآمد اين توصيه‌ و درك روشن كارفرما از اين توقعات دسامبر
تغييرات زيست محيطي و آب و هوائي انتقال كار اتاق بازرگاني بين‌المللي، كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار، و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در مورد مسائل زيست محيطي براي انعكاس چشم‌انداز كسب و كار موضع هماهنگ كسب و كار در مورد مسائل توسعه‌اي.
تأمين دريچه‌هايي براي اعضاء به روي مسائل گسترده‌تر
در دست اجرا، تمركز ويژه در آوريل و اكتبر
انتشارات سازمان بين‌المللي كارفرمايان: توسعه‌هاي اخير در خصوص مسؤليت اجتماعي شركت تدوين يك اثر در خصوص كليات دستاوردهاي اخير در عرصه مسؤليت اجتماعي شركت، طراحي شده براي رتبه‌ بندي از سوي اعضاء براي توزيع بين‌ المللي به عنوان اثر يك عضو. اعضاء تجهيز شده‌ي سازمان بين‌المللي كار براي تعامل با و مطلع‌ سازي وابستگان ملي‌اشان در خصوص رويداد‌هاي مربوط به مسؤليت اجتماعي شركت،‌ به ويژه ايزو 26000 و مأموريت نماينده‌ي ويژه دبيركل ملل متحد. خرداد
جعبه‌ي منابع مسؤليت اجتماعي شركت ارايه‌ي جعبه‌هاي عرضه‌ي استاندارد براي اعضاء جهت استفاده در سطح ملي براي آگاه‌ سازي كارفرمايان در مورد رويدادهاي اخير مسؤليت اجتماعي شركت تجهيز اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان آنگونه كه در بالا گفته شد. در دست اجرا
كارگروه مسؤليت اجتماعي مشترك تدوام تشريح موضوع سازمان بين‌المللي كارفرمايان نسبت به گفتگوهاي متنوع مسؤليت اجتماعي شركت موضع شناخته شده و پديرفته‌ شده‌‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در تمام هم‌گويي‌هاي مربوطه در دست اجرا
مبارزه با فساد توزيع راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان بين اعضاء، اجراي پروژه براي اعتلاء آگاهي (در دست بحث). آگاهي اعتلاء يافته و واكنش ارتقاء يافته بين اعضاء تمام مدت
ميثاق جهاني حفط نفوذ و رهبري سازمان بين‌المللي كارفرمايان در گفتگو‌هاي «ميثاق جهاني».
توضيح راهنماي اصولي كار.
گفتگوهاي «ميثاق جهاني» كه به چشم‌ انداز كسب و كار گوش مي‌دهد.
راهنما براي اصول كار كه كاسب پسند باشد.
در تمام مدت
حقوق بشر و كسب و كار تدوام تضمين توجه به چشم‌انداز كارفرمايي در تدوين چارچوب سه‌ – ركني جان راگي براي مشاركت كسب و كار در حقوق بشر راهنماي اصولي كه روشن، انعطاف‌ پذيرف عملي و با ثبات باشد.
يك گزارش نهايي كه مانع واكنش نظارتي به مشاركت كسب و كار در احترام به حقوق بشر شود.
= ارايه‌ي پيگيري چارچوب راگي به اعضاء اعضاء مشتاق به اصول راهنما و نتايج آن بر كسب و كار مارس – دسامبر
= اثري در خصوص بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و مسؤليت اجتماعي نسبت به «احترام» [1] تشكل‌هاي كارفرمايي و اعضاء بنكاه‌هاي كوچك و متوسط آن‌هادر خصوص تأثير اصل احترام راهنمايي شده باشند مارس – دسامبر
= سازمان‌دهي برنامه‌ با همكاري اتاق بازرگاني آمريكا، و شوراي بين‌المللي كسب و كار ايالات متحده و شركت كوكاكولا. برنامه‌‌ي موفق در تبادل نظرات و تازه‌ها در اين زمينه. آوريل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا