با استعانت از خداوند متعال، ششمين همايش ملي كار در روز‌هاي 7 و 8 ارديهبشت ماه سال 1394 با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت با الهام از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در نامگذاري سال 1394 با عنوان سال همدلي و هم‌زباني دولت و ملت و نيز تحقق سياست‌هاي اقتصاد ماومتي برگزار شد و پس از تبادل نظر پيرامون محورهاي همايش، قطعنامه پاياني به شرح ذيل به تصويب رسيد:

1. شركت كنندگان خواستار فراهم نمودن سازوكارهاي لازم جهت «اجرايي شدن» اهداف و راهبردهاي برنامه‌ ملي كار شايسته و اطلاع‌رساني از پيشرفت هر سال برنامه مذكور شدند.

2. تأكيد بر رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي و كارفرمايي به منظور كيفي نمودن فعاليت‌ها و گسترش سطح پوشش خدمات آن‌ها در جهت بهبود فضاي گفتگوهاي اجتماعي

3. تقويت و توانمند‌سازي نهادهاي گارگري و كارفرمايي به منظور كيفي نمودن فعاليت‌ها و گسترش سطح پوشش خدمات آن‌ها در جهت بهبود فضاي گفتگوي اجتماعي

4. رعايت استانداردهاي كف حمايت‌هاي اجتماعي بر اساس توصيه نامه 202 سازمان بين‌المللي كار و فراهم نمودن تمهبدات لازم براي الحاق به مقاوله‌نامه‌هاي 87، 89، 138 سازمان بين‌المللي كار

5. با توجه به اهميت و جايگاه كارشايسته در برنامه‌هاي چهارم (ماده 101) و پنجمم (ماده 25)، ضرورت فراهم سازي زمينه اجراي اين ماده قانوني در برنامه ششم توسعه

6. توسعه آموزش‌هاي مهارتي رايگان براي كارگران با اهداف بهبود بهره‌وري نيروي كار و نيز كاهش حوادث ناشي از كار با اهتمام به رعايت ايمني و بهداشت كار و استانداردسازي محيط‌هاي كسب و كار

7. توسعه و ترويچ فرهنگ بهداشت و ايمني كار و ضرورت استقرار استانداردهاي مربوط در محيط كار

8. توسعه امنيت اقتصادي جامعه و مقابله بازدارنده با مفاسد اقتصادي به منظور استقرار فرهنگ كار و تلاش

9. برنامه‌ريزي، طراحي و تدوين سند ملي فرهنگ كار

10. الزام به عملياتي سازي پنجره‌هاي واحد كسب و كار در راستاي تسريع و تسهيل در فرانيد صدور مجوزهاي شروع و تمديد كسب و كار

11. شناسايي قوانين و مقررات مانع كسب و كار و برنامه‌ريزي و اقدام براي طرح‌ها و لوايح لازم به منظور تسهيل در محيط كسب و كار در راستاي توسعه كارآفريني و اشتغال

12. تأكيد بر طراحي و تنظيم نقشه راه سرمايه گذاري و توسعه اشتغال در راستاي شناسايي مزيت‌هاي نسبي رقابتي مناطق و ساماندهي كسب و كارهاي متناسب با منطقه با توجه به آمايش سرزمين

13. طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار كار و سامانه ملي مشاغل در راستاي تأمين نيازهاي اطلاعاتي كليه ذينفعان

14. تنظيم نقشه راه آموزش‌هاي عالي و مهارتي كشور با توجه به نيازها و مطالبات بازار كار و تأكيد بر الزام هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذينفع

15. برنامه‌ريزي و اقدام سازماندهي اقتصاد غيررسمي با رويكرد شناسايي خوشه‌ها و ايجاد تشكل‌ها و شبكه‌ و تعاوني‌هاي كسب و كار

16. هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي، سرمايه‌، كالا و خدمات با سياست‌هاي بازار كار در راستاي تسهيل محيط كسب و كار

17. تسريع در تصويب و ابلاغ آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در راستاي روان‌سازي قوانين و مقرارت مربوط به بازار كار

18. الزام دولت‌ به هدايت بهينه‌ يارانه‌هاي نقدي خانوارها در راستاي كمك به توسعه كارآفريني و اشتغال و اجراي الگو‌هاي جامع توانمند سازي، اشتغال‌پذيري و كارآفريني با رويكرد كارانه به جاي يارانه از طريق گسترش مشاغل عمومي 19. ساماندهي صندوق بيمه‌اي و بازنشستگي با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي در راستاي توسعه اشتغال و افزايش حمايت‌هاي اجتماعي

20. طراحي الگوي بهينه نظام دستمزدها با هدف ارتقاي بهره‌وري نيروي كار

21. تشكيل دبير خانه دائمي همايش ملي كار با رويكرد سه‌جانبه گرايي و ضرورت پيگيري مصوبات،‌ تصميمات و توصيه‌ها از طريق دبيرخانه مذكور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا