اعضاي محترم كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي ايران!

موضوع: يادآوري انتخابات هيأت مديره و هيأت بازرسان مورخ 20 / 12 / 1392 اين كانون عالي.

پس از سلام،

بدينوسيله يادآوري مي‌گردد، مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از ساعت 16 روز سه شنبه 20 اسفند ماه 1392 با دستور كار و شرايط مندرج در آگهي پيوست بخشنامه شماره 210 – 14107 مورخ 23 آذر ماه 1392 كه قبلا طي نامه مزبور به استحضار رسيده است،‌ در زمان مقرر تشكيل خواهد شد. لذا با توجه به اهميت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تقاضا دارد نماينده تام‌ الاختيار آن تشكل محترم را تا قبل از پايان وقت اداري روز چهارشنبه 14 / 12 / 1392 براي شركت در انتخابات مزبور به دبيرخانه اين كانون عالي، معرفي نمايند و در صورتي كه قبلا نماينده‌اي را معرفي كرده‌ايد،‌ مراتب تأييد مجدد خود را نسبت به معرفي صورت گرفته، اعلام دارند تا پس از بررسي موارد لازم،‌ كارت حضور در جلسه براي ايشان صادر گردد.

ضمنا نمايندگان معرفي شده در صورت داشتن شرايط مندرج در مفاد ماده 39 اساسنامه اين كانون عالي ميتوانند داوطلبي خويش را جهت عضويت در هيأت مديره و يا هيأت بازرسان تا قبل از تاريخ اعلام شده كتبا به دبيرخانه اين كانون عالي اعلام و رسيد دريافت نمايند تا در فهرست نامزدهاي مزبور قرار گيرند.

از انجمن‌هاي عضو كه تا كنون نسبت به پرداخت و تسويه حساب بدهي‌هاي حق عضويت خويش تا پايان سال 1392 اقدام نكرده‌اند تقاضا دارد براي حضور در انتخابات و دادن رأي نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم را به عمل آورند.

بر اساس مفاد ماده هشتم اساسنامه اين كانون عالي، كانون‌هاي سراسري، كانون‌هاي استاني و همچمنين انجمن‌هاي سراسري غيرعضو نيز مي‌توانند پس از تماس با شماره تلفن‌هاي 88940512 – 88940211 و دريافت فرم شرايط عضويت از دبيرخانه اين تشكل فراگير، حداكثر تا تاريخ 14 / 12 / 1392 ضمن تكميل و ارسال موارد لازم،‌ به عضويت اين كانون عالي در آيند و مانند اعضاي كنوني،‌ نمايندگان خود را براي شركت در مجمع عمومي و انتخابات مزبور معرفي كنند.

تقاضا دارد شركت در اين مجمع را وظيفه ملي و صنفي تلفي كرده و هرچه فعال‌تر در آن شركت فرماييد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا