آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نامه‌اي خطاب به اعضاء اين كانون عالي كارفرمايي بارديگر از آنان خواست تا با حضور گسترده و فعال خود در مجمع عمومي از استمرار فعاليت‌هاي اين نهاد بزرگ مدني كه دستاورد كارفرمايان مستقل كشور است پشتيباني كنند. متن اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود و از رابطان خبري انتظار مي‌رود متن اين نامه را در اختيار مسؤلان تشكل متبوع خود قرار دهند تا فرصت معرفي نماينده به اين مجع از دست نرود. اما متن نامه:

پيرو نامه‌ي شماره 210 – 10812 مورخ اول مهر ماه 1388 مجدداً به اطلاع مي‌رساند، مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ساعت 17 روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1388 در محل سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني به نشاني: تهران، خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر(صياي جنوبي)، شماره 88 تشكيل خواهد شد. بدينوسيله از كليه‌ي اعضاء محترم درخواست مي‌شود براي شركت در مجمع فوق ، حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه 19 مهر ماه 1388 نمايندگان تام‌الاختيار خود را طبق مفاد اساسنامه اين كانون عالي، طي نامه‌اي به دبيرخانه، معرفي و رسيدنامه يا تاريخ و شماره‌ي ثبت آن را دريافت نمايند تا پس ا طي مراحل لازم، كارت شركت در مجمع مزبور براي آنان صادر و در زمان مورد نظر، قبل از برگزاري جلسه در اختيار ايشان قرار بگيرد.

دستور كا مجمع عمومي:
- 1 ارايه‌گزارش فعاليت‌هاي هيأت مدره
- 2. بررسي عملكرد مالي و ترازنامه‌ سال گذشته
- 3. استماع گزارش هيأت بازرسان
- 4. تعيين ميزان وروديه اعضاءجديد و حق عضويت سالانه
- 5. بررسي بودجه سال مال 1388
- 6. انتخاب روزنامه كثير‌الانتشار جهت درج آگهي
- 7. انتخاب نفرات كسري اعضاء علي البدل هيأت مديره و اعضاء جديد هيأت بازرسان طبق مفاده اساسنامه
- 8. بررسي و تصويب سياست‌هاو خط‌مشي‌هاي آينده
- 9. ساير موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد و طبق تصميم مجمع در دستور كار قرار گيرد.

از انجمن‌هاي عضو درخواست مي‌شود افرادي از هيأت مديره‌ي خويش را كه نامزد عضويت در هيأت مديرهو يا در هيأت بزرسان مي‌باشند، حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه 19 مهر ماه 1388 به دبيرخانه‌ي اين كانون عالي اعلام نمايند تا نام ‌آنان جهت آگاهي شركت‌كنندگان مجمع عمومي در فهرست اسامي نامزدها قرار گيرد.

شايان ذكر است كه معرفي نامزدهاي جديد بعد از تاريخ ذكر شده، صرفاً با تصويب مجمع عمومي قابل قبول خواهد بود.

از كليه انجمن‌هاي صنفي عضو درخواست مي‌شود كه اقدامات لازم جهت حضور فعال و پربار نماينده خويش را در مجمع عمومي فوق به عمل آورند و از استمرار فعاليت‌هاي اين نهاد بزرگ مدني كه دستاورد كارفرمايان مستقل كشور مي‌باشد، پشتيباني كرده و در صورت عدم امكان شركت د مجمع مزبور، با دادن وكالت كتبي به نماينده واجد شرايط يكي از انجمن‌هاي صنفي عضو، و ارسال آن به دبيرخانه اين كانون عالي به طور غيرمستقيم در تصميم‌گيري‌هاي مربوط مشاركت فرمايند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا