خانم گرامي، آقاي عزيز!

تشكل‌‌هاي كارفرمايي چگونه مي‌توانند بر اجراي استانداردها تأثير بگذارند:‌
نظرات خود را به كميته‌ي كارشناسان ارايه دهيد

تشكل‌هاي كارفرمايي، مانند اتحاديه‌هاي كارگري، مي‌توانند بر نظرات‌ ابراز شده از سوي «كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار» تأثير بگذارند. اين تأثيرگذاري از طريق ارايه‌ي يك «تصوير كامل» از نحوه‌ي كاربست كنوانسيون‌هاي مصوب در قانون و در اجرا در يك كشور خاص مي‌تواند صورت بگيرد. روش ديگر نيز تأثير گذاري بر فهرست شكايت‌هاي جداگانه است كه از سوي كميته‌ي كاربست استانداردهاي كنفرانس مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

طبق ماده‌ي 223 اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار، هر تشكل كارفرمايي يا كارگري – اعم از اينكه نسخه‌هايي از گزارش‌هاي دولت‌ها در مورد كنوانسيون‌هاي مصوب دريافت بكنند يا نكنند – مي‌توانند در هر زماني نظرات خود را در مورد روشي كه دولت‌هاي عضو سازمان بين‌المللي كار يك يا چند كنوانسيون مصوب را در قانون و در عمل به كار مي‌بندد، به «كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار» تقديم كنند.

اين كميته و نيز كميته‌ي كاربست استانداردهاي كنفرانس بر ارزش چنين نظراتي به عنوان ابزار ارزيابي آن‌ها، به ويژه ارزيابي كاربست اثربخش كنوانسيون‌هاي مصوب، تأكيد كرده‌اند. نظرات ابراز شده از سوي كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌هاي و توصيه‌نامه‌ها در فوريه/مارس هر سال در گزارشي كه مبناي كار كميته‌ي كاربست استانداردهاي كنفرانس در هر كنفرانس بين‌المللي در ژوئن را تشكيل مي‌دهد، منتشر مي‌شود.

از همين رو، اگر يك تشكل‌ كارفرمايي تمايل دارد تا دولت‌ متبوع‌اش به فهرست شكايت‌هاي مجزايي كه قرار است در كميته‌ي استانداردهاي كنفرانس در سال 2013 مورد بررسي قرار بگيرند، افزوده يا كم شود، يكي از راه‌هاي اثرگذاري در اين روند اين است كه نظرات خود را براي كارشناسان ارسال نماييد.

در پرتو نكات فوق، سازمان بين‌المللي كارفرمايان بار ديگر فدراسيون‌هاي عضو را تشويق مي‌كند تا نظرات خود را در مورد نحوه‌ي كاربست يك يا چند كنونسيون‌ از سوي يك دولت در قانون و در اجرا به صورت مستقيم در اختيار كارشنان بگذارند. اين نظرات نه فقط مي‌توانند مشكلات يا جنبه‌هاي منفي كاربست يك كنواسيون را برجسته سازند، بلكه مي‌توانند، پيشرفت‌ها و دستاوردها را نيز، اگر وجود داشته باشد، گزارش كنند.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان اعضاء خود را تشويق مي‌كند تا نظرات خود را پيش از اول سپتامبر 2012 به اين ايميل normes@ilo.org ارسال كنند به نحوي كه كارشناسان بتوانند در نشست نوامبر/دسامبر كه پيش‌نويس نظرات خود را تهيه مي‌كنند آن‌ها را مورد توجه قرار دهند. اگر يك كپي از نظرات خود را از طريق ايميل anzorreguy@ioe-emp.org براي سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز ارسال نماييد بسيار خرسند خواهيم شد.

براي آگاهي از كنوانسيون‌هايي كه كشور شما به آن‌ها ملحق شده است اينجا را كليك كنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا