صنعت اتوماسیون به عنوان یکی از مهم ترین بخش های هر صنعت چه از نظر نقشی که در کنترل کیفیت و کمیت محصول واحدهای صنعتی دارد و چه از نظر سطح تکنولوژی و نیز ارتباط با صنایع مختلف در دنیا، بیشترین سرمایه گذاری در جهت ارتقا و توسعه آن صورت می پذیرد، لیکن باید اذعان داشت که با عنایت به برنامه های توسعه، توجهی به این بخش از صنعت در کشور عزیزمان صورت نگرفته است. یکی از اهداف هیات مدیره دوره پنجم انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی، موضوع رتبه بندی شرکت های اتوماسیونی به عنوان یک گروه مستقل از دیگر صنایع بوده و می باشد. متاسفانه در آیین نامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی (مشاوران و پیمانکاران)، جایگاهی برای این صنعت پایه در نظر گرفته نشده است و این در حالیست که اتوماسیون صنعتی در سطح دنیا در بخش های مختلف دارای نظام رتبه بندی بوده و به عنوان یکی از ارکان مهم صنعت در جایگاهی قرار دارد که ارزشیابی پایه ای بخش های مختلف صنعت با توجه به میزان همخوانی آن ها با این سیستم صورت می پذیرد. با توجه به برنامه های توسعه صنعتی کشور، بی توجهی به این موضوع می تواند باعث خسارات جبران ناپذیری شود، چنان که در حال حاضر بر اساس سیاست های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان اسبق مدیریت و برنامه ریزی کشور)، پروژه ها و فعالیت های اجرایی تنها به شرکت های دارای رتبه بندی واگذار می گردد و در نتیجه پروژه های اتوماسیون صنعتی با توجه به نداشتن یک گروه مستقل در این نظام رتبه بندی، به شرکت های غیر متخصص در این زمینه واگذار گردیده که علاوه بر عدم نتیجه مطلوب، گاه پروژه ها را با شکست و تاخیر در تحویل به موقع مواجه می سازد. لذا در این خصوص و در جهت نیل به این هدف ارزشمند، کارگروهی با عنوان کارگروه رتبه بندی در خصوص معرفی صنعت اتوماسیون و استقلال و تفکیک این گروه از صنعت در جهت اخذ رتبه از معاونت مذکور از دیگر صنایع از قبیل: برق، تاسیسات، صنعت و … در مهرماه 86 تشکیل شد که حاصل ساعت ها کار کارشناسی و جلسات مداوم و منظم، منجر به تدوین آیین نامه ای جهت ارایه به معاونت مذکور گردید. بدیهی است که این آیین نامه مطابق با دستورالعمل ها و چارچوب های مقرر در معاونت مذکور تنظیم گردیده است. از آنجایی که اهمیت تصویب این موضوع بر کسی پوشیده نیست، دبیرخانه انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی پیگیری و رایزنی های لازم در این خصوص را از سال گذشته انجام داده که در نهایت به ارایه شرح کامل خدمات و حجم فعالیت های این گروه از صنعت در اجرای پروژه های کشور منجر گردیده است و این امید وجود دارد تا با تغییر رویکرد مسوولین در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، این امر مهم محقق گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا