در حاليكه ايرانيان از رؤياي «تمدن بزرگ» به آرزوي كسب پيشتازي در منطقه عقب نشيني كرده‌اند، اما در واقع اين ترك‌ها هستند كه به نظر مي‌رسد سال‌هاست كه گوي رقابت را در اين ميدا ن نيز برده‌اند و پس از تثبيت نسبي موقعيت خود در اتحاديه‌ي اروپا، حالا در پي محكم‌تر كردن وضعيت خود در منطقه‌ي خاورميانه و آسياي مركزي هستند و ايرانيان به مرور با اين واقعيت كنار مي‌آيند كه دلخوشي جلوتر بودن از پسر عموهاي افعاني‌ اشان هم ديري نخواهد پائيد. و آيا اين همه درماندگي كمك خواهد كرد تا بلآخره اين ملت دلخوش به فضل اجداد باستاني خود،‌ عوامل اصلي درجا زدن‌ها و پس‌روي‌هاي خودش را بفهمد؟

حتي مرور يك نسخه از صورتجلسه‌ي يك كنفدراسيون ترك كه عمرش به 5 سال نمي‌رسد، و مقايسه‌ي آن با صورتجلسات كنفدراسيون‌هاي ريز و درشت كارفرمايي همتاهاي ايراني‌ آن‌ها نبايد شكي به جا بگذارد كه سرانجام نزديكي با اروپا تأثيرش را بر ترك‌ها به جا گذاشته و آنان فرسنگ‌ها از شبه مديريت هيأتي كه بين ايرانيان سكه‌ي رايج است فاصله گرفته‌اند.

به همين خاطر، فقط براي مقايسه است كه ترجمه‌ي كامل صورتجلسه‌ي پنجمين نشست كميته‌ي مديريت «اتحاديه‌ كنفدراسيون‌ بنگاه‌هاي بخش خصوصي درياي سياه و خزر» در ادامه تقديم مي‌شود. توجه داشته باشيد كه زبان رسمي اين اتحاديه كه به همت كارفرمايان ترك، در تركيه به ثبت رسيده و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هم يكي از اعضاء آن است، انگليسي است و نه تركي. آيا همين يك نكته به تحولاتي عظيم كه ترك‌ها تجربه كرده‌اند اشاره نمي‌كند؟

پنجمين نشست كميته‌ي مديريت اتحاديه كنفدراسيون بنگاه‌هاي اقتصادي درياي خزر و سياه (يو.بي.سي.سي.اي) [1] روز 13 دسامبر 2010 (دوشنبه 22 آذر 1389) در هتل پارك اين در باكو، آذربايجان،‌ با حضور نمايندگان سازمان‌هاي ملي بخش خصوصي اعضاء يو.بي.سي.سي.اي در آذربايجان،‌ گرجستان، يونان، ايران، قزاقزستان، و تركيه (به ترتيب حروف اول نام كشورها در زبان انگليسي مرتب شده. مترجم) برگزار شد.

اين نشست پس از نخستين روز از كارگاهي برگزار شد كه در چارجوب يك پروژه‌ي مشترك با «شراكت براي آينده‌اي جهاني» (جي.تي.زد) با عنوان «تدوين استراتژي حمايت از كسب و كار سبز براي يو.بي.سي.سي.اي» در آذربايجان سازماندهي شده بود. شب پيش از نشست اين كميته، دومين نشست «گروه ويژه‌ي پروژه‌ي مشترك يو.بي.سي.سي.اي-جي.تي.زد» نيز برگزار شد و نسخه‌ي نهايي سند استراتژي آماده شده براي اكراين را مورد بررسي قرار داد. كارگاه در باكو برگزار شد و به تبادل نظرات در مورد گام‌هاي بعدي پروژه از جملسه امكان توسعه‌ي آن در دوره‌ي پيش رو پرداخت. (بنگريد به پيوست‌هاي يك، 2 و سه).

موضوع‌‌ها

نكات زير در اين نشست مورد مذاكره قرار گرفت:

ارزيابي‌ فعاليت‌هاي ي.بي.سي.سي.اي در سال 2010:

نشست با ارزيابي اجمالي آقاي مراد زنگور، دبيركل، در مور اقامات اتحاديه در سال 2010 و با تأكيد بر پروژه‌ي جاري با جي.تي.زد آغاز شد كه كارگاه آن و نشست گروه ويژه‌ي آن تازه برگزار شده بود.

دبيركل بار ديگر تأكيد كرد كه به رغم محدوديت منابع و اثرات بحران جاري جهاني، سال 2010 براي يو.بي.سي.سي.اي سال پرباري بود و تمام تلاش‌ها بر اقداماتي متمركز شد تا اتحاديه حضور خود در قلمروي جهاني را ارتقاء بخشد، و خودش را به عنوان يك شريك قابل اتكاء براي سازمان‌هاي ديگر بهبود دهد. وي افزود «استراتژي توسعه‌ي كسب و كار سبز» يك پويايي فوق‌ العاده به اقدامات يو.بي.سي.سي.اي در سال 2010 داد و توجه بخش مهمي از اعضاء خود را جلب كرد و اظهار اميدواري كر كه پيشنهاد ارايه شده از سوي «جي.تي.زد» مبني بر گسترش پروژه به تصويب برسد. اوبار ديگر از تمام تلاش‌هاي «انجمن كسبه‌ي آذربايجان تركيه»‌ (آ..تي.آي.بي) براي برگزاري يك كارگاه موفق در باكو تشكر كرد. نماينندگان يو.بي.سي.سي.اي حاضر در نشست نظرات دبيركل را تصويب كردند. (بنگريد به پيوست 5)

در ادامه، ديبركل نارضايتي خود را از عدم تعهد به الزام‌هاي مالي از سوي بخش عمده‌ي سازمان‌هاي عضو، به رغم تلاش‌هاي جدي براي فعال نگاه داشتن اتحاديه، اعلام كرد. وي بر اين واقعيت تأكيد گذاشت كه يو.بي.سي.سي.اي به خاطر حمايت‌هاي «انجمن صنايع و كسب‌ و كار تركيه» كه دفتر و دستمزد دبيركل را تأمين كرده توانسته است تا كنون كم و بيش توازن در بودجه‌ي خود را حفظ كند. با اين همه،‌ وي خاطر نشان ساخت كه تعهد انجمن صنايع و كسب و كار تركيه براي تأمين دستمزد كارمند ديگر تا 31 دسامبر سال 2010 خاتمه خواهد يافت و در نتيجه، اگر اعضاء به وضع فعلي پرداخت پول ادامه دهند، كسري بودجه از سال 2011 اجتناب ناپذير خواهد شد.

براساس گزارش آقاي زنگور براي حفظ يك دبيرخانه‌ي مؤثر داشتن حد اقل دو كارمند ضروري است، وي بار ديگر توجه را به اهميت داشتن حمايت اعضاء هم از نظر مشاركت در فعاليت‌ها و هم اجراي تعهدات جلب كرد. در خاتمه وي تكرار كرد كه مبلغ تعيين شده از سوي مجمع عمومي تغييري نكرد و در حد معقولي باقي ماند تا اعضاء را تشويق كند تا به الزام‌هاي خود عمل كنند، و يادآوري كرد كه در مجمع عمومي سال گذشته، تصميم‌ گرفته شد تا از سال 2011 نسبت به اعضائي كه حق عضويت نپرداخته‌اند اقداماتي مانند لقو حق رأي تا حق عضويت صورت بگيرد (بنگريد به پيوست 6). وي سخن خود را با بيان اينكه به واكنش‌هاي سازنده‌ي اعضاء نسبت به مسؤليت‌هاي مشترك اميدوار است به پاايان برد.

آقاي لوانيس پاتسياووز هناهنگ كننده‌ي امور بين‌المللي فدراسيون هلني بنگاه‌هاي اقتصادي نوبت گرفت تا از سوي رئيس ي.بي.سي.سي.اي نظرش را در مورد فعاليت‌هاي و پرداخت حق عضويت‌ها ابراز كند. او موافقت كرد كه سال 2010 براي اتحاديه سال پرباري بود هرچند نتوانست نشست هم‌ انديشي سالانه كسب و كار را برگزار كند. بر اساس نظر وي، حق عضويت مبلغ معقولي بوده و تمام اعضاء مي‌توانند آن را بپردازند. او همچنين خاطر نشان ساخت كه بحران جهاني سخت‌ ترين ضربه را به يونان زده، و جامعه‌ي كسب و كار اين كشور در يك ضعيت آسيب‌ پذير قرار گرفت، اما فدراسيون‌ هلني بنگاه‌هاي اقتصادي به حمايت خود از يو.بي.سي.سي.اي ادامه داد چرا كه آنان به همكاري در منطقه و متحد ماندن در دوران‌هاي سختي مانند امروز باورد دارند.

نوانديشي در مورد اقدام‌هاي آتي ي.بي.سي.سي.اي در سال 2011

در ادامه دبيرجلسه زمان براي مذاكره و طرح پيشنهاد از سوي نمايندگان عضو حاضر در مورد اقدام‌هاي اتحاديه در سال 2011 اعلام كرد. او گفت كه بعضي از اين اقدام‌ها به ويژه چهارمين هم‌ انديشي كسب و كار كه قرار است در گرجستان برگزار شود مي‌تواند به خوبي در چارچوب بودجه‌ي پروژه‌ي «جي.تي.زد» قرار بگيرد و در هزينه‌ها صرفه‌جويي شود.

او فرصت را عنيمت شمرد تا خاطر نشان سازد كه همكاري يو.بي.سي.سي.اي با سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (او.اي.دي.سي) در چارچوب «برنامه‌ي رقابت‌پذيري اروسيا» آن سازمان،‌احتمالاً ادامه خواهد يافت و «پروژه سرمايه‌گذاري شرقي» جايي كه يو.بي.سي.سي.اي در ميان شركاي مربوطه حضور دارد، از 2011 تا سه سال بعد از آن مي‌بايست شورع شود. او تأكيد كرد كه هنوز فضا براي همكاري و توسعه‌ي روابط با سازمان‌هاي منطقه‌‌اي بيشتري كه پيشتر با آن‌ها روابطي ايجاد شده، مانند كنگره‌ بين‌المللي صنعتگران و بنگاه‌دارن (آي.سي.آي.اي)، كنگره‌ي كسب و كار اوروسيا، هم‌ انديشي اقتصادي وين، انجمن جنوب شرقي اروپا و از اين قبيل موجود است.

در ادامه، دبيركل اطلاع مختصري در مورد پشنهاد پروژه‌ي «مركز منطثه‌ي درياي سياه در مورد برتري انرژي‌ تجديد پذير» كه سازمان‌هاي رومانيايي عضو در جريان نشست اخيري نخستين «هم انديشي انرژي تجديد پذير در بوخارست» (8 تا 10 نوامبر) مطرح كردند ارايه داد (بنگريد به پيوست 7). وي افزود كه اگر موفق شود، اين پروژه مي‌تواند به يك ابزار بسيار مهم تبديل شود تا هم‌افزايي مثبتي در منطقه ما ايجاد كند. .ي از تمام اعضاء يو.بي.سي.سي.اي خواست تا از اين ابتكار دورانديشانه حمايت كنند. به نظر دبيركل، با مشاركت در چنين پروژه‌هاي مشخصي است كه يو.بي.سي.سي.اي خواهد توانسد توجه بيشتر اعضاء خود را جذب كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا