سازمان بين‌المللي كار يك سازمان «سه‌جانبه» است و نمايندگان كارگران،‌ كارفرمايان و دولت‌هاي عضو اين سازمان در تمام اركان آن حضور دارند. در نتيجه، شكايت «گروه كارفرمايان» كنفرانس‌هاي سالانه‌ي اين سازمان از يك دولت عضو به كميته‌ي اعبتار‌نامه‌ها، به معناي شكايت تمام كارفرمايان جهان از آن عضو تلقي مي‌شود.

آنتونيو پنالوزا به سمت «دبير گروه كارفرمايان» در نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار(1386) نيز از دولت جمهوري اسلامي ايران به خاطر رفتار وزارت كار و امور اجتماعي با تشكل مستقل كارفرمايان ايران به «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها»ي كنفرانس شكايت كرد. پاسخ مسؤلان وزارت كار به اين شكايت، و داوري و توصيه‌هاي «كميته‌ي اعبتارنامه‌‌ها»ي نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار در ادامه تقديم شده است.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي اين سند نيز در دهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» ويژه مرداد 1386 منتشر شده بود اما به خاطر پيوستگي رويدادها به همديگر چاپ دوباره‌ي آن، پيش از اسناد مربوط به نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار ضروي به نظر رسيد. اين سند را مطالعه فرماييد:

به نمايندگي از طرف «گروه كارفرمايان» در نود و ششمين نشست كنفرانس بين‌المللي كار، مايلم توجه «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها» را به تعيين هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران در اين كنفرانس جلب كنم و مطالب زير را به عرض كميته‌ي اعتبارنامه‌ها برسانم:

1 – كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، تنها سازمان به رسميت شناخته‌شده در سازمان بين‌المللي كار از زمان تأسيس آن در سال 9991، كه به عنوان سازمان داراي بيشترين نمايندگي كارفرمايان ايران در سطح ملي و بين‌المللي شناخته ‌شده و براي هميشه شناخته مي‌شود، به رغم ارسال يادداشت براي وزير كار و امور اجتماعي در تاريخ 9 مه 7002 (پيوست يك)، از سوي دولت در ارتباط با مشاركت كارفرمايان در كنفرانس بين‌المللي كار مورد مشورت قرار نگرفت. در نتيجه، دولت هيأت نمايندگي كارفرمايي را از يك گروه ناشاخته تعيين كرد، كه به وضوح يك سازمان كارفرمايي نيستند و تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند به عنوان سازمان داراي بيشترين نمايندگي كارفرمايي تلقي شوند.

عدم معرفي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و در نتيجه، عدم مشاركت اين كانون عالي در كنفرانس بين‌المللي كار، بخشي از اقدامات ايذائي وزارت كار و امور اجتماعي است. اين موارد در شكايت ارايه شده از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به «كميته‌ي آزادي انجمن» سازمان بين‌المللي كار در تاريخ 42 مه 7002 عليه دولت ايران(پيوست دوم) منعكس شده است.

2 – دولت [جمهوري اسلامي ايران] آقاي ابوالفضل احمدخانلو را به همراه تني چند از مشاوران همان گروه معرفي كرده است. قطع نظر از تعيين فردي از يك مؤسسه‌ي ناشناخته به عنوان نماينده، اين واقعيت حاكي از جانبدارانه بودن تصميم و فقدان استقلال نماينده‌ي كارفرما از دولت است. نيز بايد يادآوري كرد كه آقاي ابوالفضل احمد خانلو هنوز عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي است، با اين همه، معرفي وي بدون آگاهي و رضايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي انجام شده است. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با اين انتخاب مخالف است.

بر اين اساس، و به نمايندگي از سوي «گروه كارفرمايان»، مخالفت رسمي خود را با انتخاب هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران اعلام مي‌كنم، چرا كه اصول و رويه‌هاي صورتبندي شده در بند 5 ماده 3 اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار رعايت نشده‌اند. از همين رو خواستار آنيم كه:

الف – به معرفي آقاي ابوالفضل احمد‌خانلو به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان، و نيز به مشاوران حاضر در نود و ششمين نشست كنفرانس بين‌المللي كار، آنگونه كه در فهرست موقت هيأت‌هاي نمايندگي آمده، اعتراض كنيد؛

ب – آقاي محمد عطارديان مشاور ارشد و دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان، و خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌المللي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي را به عنوان مشاور فني كارفرمايان در كنفرانس حاضر تعيين كنيد، چرا كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تنها سازمان نمايندگي و قانوني كارفرمايان در جمهوري اسلامي ايران است.

ت – از دولت ايران بخواهيد آزارها را متوقف كند و از دخالت در فعاليت‌هاي سازمان‌هاي كارفرمايي، و خصوصاً كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران دست بردارد.

ما نسبت به اين واقعيت كه دولت در توسعه‌ي سازمان‌هاي كارفرمايي مداخله مي‌كند، به شدت نگرانيم.

قابل ذكر است كه تأييد اعتبارنامه‌هاي يك گروه غيرنماينده(و در اين مورد، حتي ناشناخته)، مي‌تواند به مثابه شناسايي آن گروه از سوي سازمان بين‌المللي كار تفسير شود. متأسفانه، اين امر ممكن است منجر به تقويت گروه‌هاي كارفرمايي ضعيف و غيرنماينده شود و به آنان اين حس را القاء كند كه مشروعيت و رسميت بين‌المللي يافته‌اند.

«گروه كارفرمايان» براي ارايه‌ي هر گونه اطلاعات و توضيح‌هاي اضافي در صورت نياز، در خدمت كميته باقي‌خواهد ماند.

- با احترام
- آنتونيو پنالوزا
- دبير گروه كارفرمايان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا